Tietokiteet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Opasnetissä on monenlaisia tietokiteitä:

  • Arviointien avulla tarkastellaan tiettyyn päätöstilanteeseen liittyviä vaihtoehtoja sekä vaikutuksia ja yritetään karsia huonoja vaihtoehtoja ja löytää hyviä.
  • Muuttujat tarkastelevat jotain yhtä tiettyä asiaa ja pyrkivät vastaamaan täsmälliseen kysymykseen. Ne ovat usein osana yhtä tai useaa arviointia
  • Metodit ovat ohjeita tietotyön tekemiseen ja yleensä vastaavat kysymykseen miten?

Arviointeja

Muuttujia

Lista tuoreista muuttujista. Huomaa, että useimmat muuttujat tuotetaan englanniksi ja löytyvät englanninkielisestä Opasnetistä.

discussion last edit editor
(1) Näkemysverkko 2018-11-13 06:16:25 Jouni
(2) Limakalvotoksiinihypoteesi 2018-11-05 14:34:53 Jouni
(3) Hiilineutraali Helsinki 2035 2018-11-02 12:11:41 Jouni
(4) Tietokide 2018-11-01 15:30:35 Jouni
(5) Radon sisäilmassa 2018-11-01 07:36:48 Jouni
(6) Elohopea ja metyylielohopea 2018-10-30 12:28:45 Marjo
(7) Metodi 2018-10-30 09:16:33 Jouni
(8) Muuttuja 2018-10-30 09:08:09 Jouni
(9) Uimavesien laatu Suomessa 2018-10-23 19:46:12 Jouni
(10) Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo 2018-10-11 09:50:50 Jouni
(11) Sinilevät ja levät 2018-09-04 13:51:01 Marjo
(12) Avoin hallinto 2018-05-07 10:17:20 Jouni
(13) Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet 2018-02-01 09:27:49 Marjo
(14) Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet 2018-01-25 15:29:30 Marjo
(15) Sulfaatti 2018-01-25 12:46:43 Marjo
(16) Nikkeli 2018-01-25 12:19:41 Jouni
(17) Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet 2018-01-25 10:22:57 Marjo
(18) Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet 2018-01-25 10:19:30 Marjo
(19) Uraani 2018-01-24 14:30:26 Marjo
(20) Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus 2017-12-21 08:53:21 Jouni
(21) Helsingin kaupungin talous 2017-12-13 20:52:07 Jouni
(22) Mangaani 2017-12-01 14:05:13 Marjo
(23) Kadmium 2017-11-29 09:47:40 Jouni
(24) Arseeni 2017-11-23 11:15:12 Marjo
(25) Malline:Muuttuja 2017-11-17 13:43:24 Jouni
(26) Vedenkäsittelyn tehokkuus 2017-10-09 06:59:56 Jouni
(27) Koulutuspolitiikka Suomessa 2017-03-03 08:07:41 Markoperala
(28) Tiedolla johtamisen menetelmät ja työkalut 2017-02-06 09:22:29 Raimom
(29) Tiedolla johtamisen ketterät kokeilut 2017-02-05 08:29:12 Heta
(30) Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma 2017-01-02 08:52:07 Jouni

Metodeja

Lista tuoreista metodeista. Huomaa, että useimmat metodit tuotetaan englanniksi ja löytyvät englanninkielisestä Opasnetistä.

discussion last edit editor
(1) Ympäristöterveysindikaattori 2018-11-15 09:13:20 Jouni
(2) Eurykleia 2018-11-09 14:55:44 Jouni
(3) Arviointi 2018-10-30 09:24:51 Jouni
(4) Kohdistamo 2018-10-11 15:51:43 Jouni
(5) Kestää jos ei hyökätä (paradigma) 2018-08-05 09:04:48 Jouni
(6) Tiede (paradigma) 2018-07-27 10:06:46 Mikomiko
(7) Valassafari 2018-04-15 14:48:17 Jouni
(8) Legionellan terveysriskinarviointi 2017-12-21 09:01:26 Jouni
(9) Malline:Metodi 2017-11-17 13:45:43 Jouni
(10) Vesiopas 2017-10-09 08:01:11 Jouni
(11) Tiedonhallintasuunnitelma 2017-08-09 14:53:19 Pauli
(12) Vieraslajit Suomessa 2017-06-21 13:45:30 Jouni
(13) Arvoprofiili 2017-05-09 05:11:01 Jouni
(14) Jaetun ymmärryksen menetelmä 2017-04-09 13:37:26 Jouni
(15) Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt 2017-04-05 09:38:09 Jouni
(16) Avoin päätöksentekokäytäntö 2016-11-17 14:36:03 Jouni
(17) IVA 2016-09-29 14:10:18 Jouni
(18) Ympäristöherkkyys 2016-09-06 13:03:07 Jouni
(19) Jättipalsami 2016-08-30 06:38:28 Jouni
(20) Liikennejärjestelmän terveysvaikutusten arviointi 2016-05-17 09:58:16 Jouni
(21) Säteilyhaittojen arviointi kaivostoiminnassa 2016-05-13 07:52:52 Heta
(22) Ihmisten vuorovaikutusten kuvaaminen 2016-03-04 18:53:04 Pauli
(23) Keskusteluohjeet 2016-03-01 17:59:48 Jouni
(24) Sedimenttien metallipitoisuuksien arviointi 2016-01-05 13:13:13 Jouni
(25) Julkaiseminen Opasnetissä 2015-12-16 10:37:40 Jouni
(26) Rakennuskantamalli 2015-11-20 15:19:25 Jouni
(27) Terveysvaikutusmalli 2015-10-27 12:00:41 Jouni
(28) Tiedosto:Projektihallinta.xlsx 2015-08-26 14:16:53 Jouni
(29) Kuljetuksen päästöt 2015-07-22 13:23:11 Jouni
(30) Tautitaakka 2015-05-22 11:01:18 Jouni