IHKU

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Mitkä ovat ilmansaasteiden terveys- ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten kustannukset? Kustannukset ilmoitetaan euroina päästötonnia kohti eri tilanteissa.

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Ympäristöministeriön strateginen päätöksenteko.

Osallistujat

 • Suomen ympäristökeskus (Niko Karvosenoja)
 • Ilmatieteen laitos (Jaakko Kukkonen, Adriaan Perrels, Väinö Nurmi)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Timo Lanki, Raimo Salonen, Jouni Tuomisto, Otto Hänninen)

Rajaus

 • Tarkastellaan päästöjä ja vaikutuksia Suomessa.

Vaihtoehdot

Tavoitteena on tuottaa yleispäteviä yksikkökustannustietoja tapauskohtaisiin tarkasteluihin. Kuitenkin hankkeessa katsotaan vertailun vuoksi myös konkreettisia tilanteita, kuten

 • Ilmansuojeluohjelman vaikutusten kustannukset
 • Komission kustannusarviot

Aikataulu

Hanke alkaa tammikuussa 2017 ja valmistuu tammikuussa 2018.

Vastaus

Tulokset

Arviointimallin keskeiset tulokset.

Päätelmät

Vastaus arvioinnin pääkysymykseen ja muihin kysymyksiin tulosten perusteella.

Perustelut

Tarkasteltavat tekijät (indeksit) ja niiden arvot

Päästölähteet
Liikenne, pienpoltto, katupöly, teollisuus ja energiantuotanto.
Saastukkeet
Primäärit pienhiukkaset PM2.5, karkeat hiukkaset PM10, typenoksidit NOx, rikkidioksidi SO2, haihtuvat hiilivedyt VOC, noki BC.
Päästökorkeudet
Maanpinta (alle 2 m), matala (2-20 m), korkea (yli 20 m).
Päästöalueet
Taajama (1 km2:n päästöruudussa yli 1000 asukasta), haja-asutusalue
Sairaudet
Sydän- ja verisuonitaudit (sepelvaltimotauti, aivohalvaus), keuhkosyöpä, astma.
Terveysvaikutukset
Kuolleisuus, sairastuvuus, oireilu.
Kustannukset
Menetetyt elinvuodet, sairastaminen, töistä poissaolo ja toimintakyvyn lasku, hoitokustannukset.

Huomioita

 • Eri tautien kustannukset, osa epävarmoja osa selvempiä
 • Onko epälineaarisia vasteita ja kustannuksia? On sekundäärihiukkasilla, mutta nämä oiotaan olettamalla marginaalivaikutus.
 • Täsmennettävä rooli eri päästöille altistuksessa (epäselvää mitä tämä tarkoittaa mutta tärkeä viestinnällinen kysymys)
 • Indeksit: saasteet, kokoluokka, päästöalueen asutus, päästökorkeus, taudit, kustannukset hoitokustannuksille, sairastuvuudelle ja kuolleisuudelle, epävarmuudet.
 • Tulee aika monimuotoinen olio itse asiassa eikä mitenkään helposti taulukkomuotoon taipuva.
 • Teollisuutta kiinnostaa kovasti tämä hanke
 • Myös epävarmuudet pitäisi kuvata kvantitatiivisesti.

Katso myös

 • Hankkeen pääsivu Aloitusseminaari Hanke-esittely
 • Lea Gynther, Juha Tervonen, Ilkka Hippinen, Katja Lovén, Jatta Salmi, Joana Soares, Sirpa Torkkeli, Tuomas Tikka. (2012) Liikenteen päästökustannukset. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2012 [1]
 • Tainio, M.; Tuomisto, J. T.; Pekkanen, J.; Karvosenoja, N.; Kupiainen, K.; Porvari, P.; Sofiev, M.; Karppinen, A.; Kangas, L.; Kukkonen, J. Uncertainty in health risks due to anthropogenic primary fine particulate matter from different source types in Finland. (2010) ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 44: 17: 2125-2132 [2]

Lähteet


Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit. Voit kommentoida sisältöä myös kirjautumatta Opasnettiin yksinkertaisesti kirjoittamalla kommenttisi alla olevaan kenttään. Sivun moderaattori siirtää kommenttisi asiasisällön osaksi sivun tekstiä ja siirtää kommentin sitten arkistoon: . Etsi lisätietoja tehdyistä muutoksista keskustelusivulta.

Kommenttisi tämän sivun sisältöön tai keskusteluun:

Mihin sivun kohtaan kommenttisi liittyy?:


Tämänhetkiset kommentit, joita ei ole vielä sisällytetty sivulle tai keskustelusivulle.