Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Millainen pitäisi olla Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, jotta se täyttäisi seuraavat ehdot:

 • Se on ilmastolain mukainen [2] eli siinä huomioidaan:
  • kansainvälisistä sopimuksista ja Euroopan unionin sitoumukset,
  • ei-päästökauppasektoriin kohdistuvat politiikkatoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi,
  • pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma,
  • tarvittavat uudet päästökaupan ulkopuoliseen sektoriin kohdistuvat politiikkatoimet,
  • päästökehitysarviot seuraavista asioista:
   • Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen kehitykses vuodesta 1990,
   • päästökauppasektorin ja päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöjen kehitys vuodesta 2005;
   • kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen ja EPKS:n päästöjen kehitys nykyisten politiikkatoimien perusteella;
   • EPKS-päästöjen kehitys tämän suunnitelman perusteella.
 • Suunnitelma tulee sovittaa tarvittavilta osin yhteen energia- ja liikennepolitiikan suunnittelun kanssa.
 • Suunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan sen ympäristövaikutukset sekä taloudelliset, sosiaaliset ja muut vaikutukset.
 • Se muutenkin noudattaa tehtäväksiantoa.

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Arvioinnin pääkäyttäjä on ympäristöministeriö, jonka vastuulla suunnitelman tekeminen on. Toistaiseksi tämä Opasnetissä tehdävä työ on vain epävirallista luonnostelua, mutta pyrkimys on tarjota se osaksi virallista suunnitelmatyötä.

Osallistujat

 • THL?

Rajaus

Miten arviointi rajataan ajallisesti, maantieteellisesti, kysmyksenasettelultaan jne?

Vaihtoehdot

Mitkä ovat tarkasteltavat päätösvaihtoehdot? Miten ne vaikuttavat tarkasteltaviin muuttujiin?

Aikataulu

Suunnitelman tulee olla valmiina eduskunnan hyväksyttävänä toukokuussa 2017. Virallisen työryhmän tehtäväksianto alkoi lokakuussa 2015 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Asiaan läheisesti liittyvän energia- ja ilmastostrategian tulee olla eduskunnassa joulukuussa 2016. ks. kärkihanke 1.

Vastaus

Tulokset

Arviointimallin keskeiset tulokset.

Päätelmät

Vastaus arvioinnin pääkysymykseen ja muihin kysymyksiin tulosten perusteella.

Perustelut

Yleiskuvaus

Energia ja ilmasto -kysely

 • Energiajailmasto sisältää kyselyn ja kommentoinnin tulokset sivulta http://www.energiajailmasto.fi 31.8.2016 asti, jolloin kommentointimahdollisuus sulkeutui. Zip-tiedostossa on kolme tiedostoa:
  • TEM - Energia ja Ilmasto lopullinen.htm: sisältää luonnoksessa olevat ehdotukset, niiden äänestystulokset ja kommentit.
  • TEM - Energia ja Ilmasto yleisoehdotukset.htm: sisältää yleisön antamat toimenpide-ehdotukset.
  • Energiajailmastotekstit.txt: Kahden edellisen nettisivun sisältö tekstimuotoisena lievästi muokattuna lukukelpoisempaan muotoon (suhteellisen hyvin luettavissa esim. wikisivuna, mutta tekstiä on yli 80 printattua sivua). Tästä on kevyesti muokattu versio erillisenä tiedostona: Energiajailmastotekstit
 • Alla oleva koodi tarkastelee energiajailmasto.fi-sivulla esiteltyjä toimenpide-ehdotuksia. Malliajo 12.9.2016

+ Näytä koodiAlustus 25.10.2016 ja kysely ja kommentit taulukoituna.

+ Näytä koodi

Helsingin ilmastosuunnitelmat

Helsingin kaupungilla on meneillään hankkeita, jotka kytkeytyvät tähän aiheeseen. Myös niiden sisällöstä ollaan tekemässä jaettua ymmärrystä, mutta sitä työtä tehdään sivulla Energiarenessanssi.

Keskustelutilaisuus terveydestä ja ilmastopolitiikasta

 • 23.8.2016 järjestettiin keskustelutilaisuus ilmastopolitiikasta ja sen kytkennöistä terveyteen (PORA-hanke: Hiilettämään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti -kärkihankkeen hyvinvointi-, terveys- ja eriarvoisuusvaikutukset). Nämä keskustelut antoivat lisämateriaalia ja -tietoa asiasta. R↻

Piilotetussa taulukossa väitteet ovat peräisin keskustelutilaisuudesta, mutta päätösehdotukset puolestaan Energia ja ilmasto -kyselystä. (Vanha tietorakenne)Robottiautot ja matkojenyhdistely

Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus 23.11.2016, ja se poiki vilkkaan keskustelun henkilöautoliikenteen tulevaisuudesta ja tukemisen hyödyllisyydestä. Tässä jäsennetään keskustelua, joka käytiin mielipidekirjoituksesta Keskustelu:Yhdistelmäliikenne#Valtio haaskaa rahansa, jos se tukee yksityisautoilua.Katso myös

Energiasektori

Liikenne

Maa- ja metsätalous

Rakennettu ympäristö

Fluoratut, CFC-yhdisteitä korvaavat F-kaasut

Jätteet


Tekstiilijäte

Maanpuolustus

Politiikka

Puunpoltto

Energiantuotanto päästökaupan ulkopuolella

Kulutus

Lähteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

 • Energiajailmasto sisältää kyselyn ja kommentoinnin tulokset sivulta http://www.energiajailmasto.fi 31.8.2016 asti, jolloin kommentointimahdollisuus sulkeutui. Zip-tiedostossa on kolme tiedostoa:
  • TEM - Energia ja Ilmasto lopullinen.htm: sisältää luonnoksessa olevat ehdotukset, niiden äänestystulokset ja kommentit.
  • TEM - Energia ja Ilmasto yleisoehdotukset.htm: sisältää yleisön antamat toimenpide-ehdotukset.
  • Energiajailmastotekstit.txt: Kahden edellisen nettisivun sisältö tekstimuotoisena lievästi muokattuna lukukelpoisempaan muotoon (suhteellisen hyvin luettavissa esim. wikisivuna, mutta tekstiä on yli 80 printattua sivua). Tästä on kevyesti muokattu versio erillisenä tiedostona: Energiajailmastotekstit

Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit.