MyData

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunMyData Muutosvoimana
Tämä sivusto on osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavan MyData muutosvoimana -hankkeeseen liittyvän avoimen arvioinnin kotisivu.

HUOM! Hanke on päättynyt, loppuraportti on saatavilla Tietokäyttöön.fi sivustolla: https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21301

Kysymys: Mitä hyötyjä viranomaisten keräämien henkilötietojen MyData-tyyppisellä jakamisella kolmansille osapuolille olisi ja miten hyödyt saavutetaan?

Kysymys

Arvioinnin pääkysymys on: Mitä hyötyjä viranomaisten keräämien henkilötietojen MyData-tyyppisellä jakamisella kolmansille osapuolille olisi ja miten hyödyt saavutetaan?


Tämä pääkysymys jaetaan kolmeen alakysymykseen, joissa kussakin on vielä omat jaottelut.

1. Mitkä voisivat olla viranomaisten keräämien tietojen MyData-tyyppisen hallinnan keskeiset hyödyt?

  • A) Viranomaisille ja viranomaistoimintaan
  • B) Kansantaloudelle
  • C) Kansalaisille

2. Minkä viranomaisdatan MyData-tyyppisellä hallinnoinnilla olisi eniten merkitystä ja minkälaista tämä merkitys saattaisi olla?

3. Mitä esteitä MyDatan yleistymiselle on?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Tämä sivusto on osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavan MyData muutosvoimana -hankkeeseen[1] liittyvän avoimen arvioinnin kotisivu. Hankkeen tuottamia tietoja käytetään valtioneuvoston työn taustana ja se on kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä.

Osallistujat

MyData muutosvoimana -hankkeen toteuttavat Open Knowledge Finland ry, Oxford Research oy ja Aatos Technologies oy. Hankkeen vastuullinen vetäjä on Aleksi Knuutila Open Knowledge Finlandista.

  • Arviointi on avoin kaikille osallistujille. Erityiseisti keskusteluun toivotaan osallisuvan MyDatan kanssa toimivia virkamiehiä sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
  • Arviointiin liittyvä keskustelu käydään Ota Kantaa -sivustolla.
  • Avoimen arvioinnin moderaattorina toimii Juho-Matti Paavola Oxford Researchilta.

Rajaus

Tässä arvioinnissa keskitytään julkishallinnon tuottaman datan MyData-tyyliseen hallinnoinnin vaikutuksiin. Viranomaisdataa voivat omistajan suostumuksella käyttää niin julkiset kuin yksityisetkin tahot, mutta yksityisten tuottaman datan hallinnointi rajataan tämän selvityksen ulkopuolelle.

Aikataulu

Arviointi suoritetaan huhti-kesäkuussa 2017. Hankkeen loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2017.

Lähteet

  1. MyData muutosvoimana, Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2017, viitattu 26.4.2017

Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit.