MyData

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunMyData Muutosvoimana
Tämä sivusto on osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavan MyData muutosvoimana -hankkeeseen liittyvän avoimen arvioinnin kotisivu.

Kysymys: Mitä hyötyjä viranomaisten keräämien henkilötietojen MyData-tyyppisellä jakamisella kolmansille osapuolille olisi ja miten hyödyt saavutetaan?

Vastaus:

Kysymys

Arvioinnin pääkysymys on: Mitä hyötyjä viranomaisten keräämien henkilötietojen MyData-tyyppisellä jakamisella kolmansille osapuolille olisi ja miten hyödyt saavutetaan?


Tämä pääkysymys jaetaan kolmeen alakysymykseen, joissa kussakin on vielä omat jaottelut.

1. Mitkä voisivat olla viranomaisten keräämien tietojen MyData-tyyppisen hallinnan keskeiset hyödyt?

  • A) Viranomaisille ja viranomaistoimintaan
  • B) Kansantaloudelle
  • C) Kansalaisille

2. Minkä viranomaisdatan MyData-tyyppisellä hallinnoinnilla olisi eniten merkitystä ja minkälaista tämä merkitys saattaisi olla?

3. Mitä esteitä MyDatan yleistymiselle on?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Tämä sivusto on osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavan MyData muutosvoimana -hankkeeseen[1] liittyvän avoimen arvioinnin kotisivu. Hankkeen tuottamia tietoja käytetään valtioneuvoston työn taustana ja se on kaikkien halukkaiden hyödynnettävissä.

Osallistujat

MyData muutosvoimana -hankkeen toteuttavat Open Knowledge Finland ry, Oxford Research oy ja Aatos Technologies oy. Hankkeen vastuullinen vetäjä on Aleksi Knuutila Open Knowledge Finlandista.

  • Arviointi on avoin kaikille osallistujille. Erityiseisti keskusteluun toivotaan osallisuvan MyDatan kanssa toimivia virkamiehiä sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.
  • Arviointiin liittyvä keskustelu käydään Ota Kantaa -sivustolla.
  • Avoimen arvioinnin moderaattorina toimii Juho-Matti Paavola Oxford Researchilta.

Rajaus

Tässä arvioinnissa keskitytään julkishallinnon tuottaman datan MyData-tyyliseen hallinnoinnin vaikutuksiin. Viranomaisdataa voivat omistajan suostumuksella käyttää niin julkiset kuin yksityisetkin tahot, mutta yksityisten tuottaman datan hallinnointi rajataan tämän selvityksen ulkopuolelle.

Aikataulu

Arviointi suoritetaan huhti-kesäkuussa 2017. Hankkeen loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2017.

Vastaus

Tulokset

Arviointimallin keskeiset tulokset.

Päätelmät

Vastaus arvioinnin pääkysymykseen ja muihin kysymyksiin tulosten perusteella.

Perustelut

Arvioinnin yksityiskohtainen kuvaus. Linkit muuttujasivuihin. Kaaviokuva syysuhdeverkosta.

Katso myös

Muita tärkeitä, aiheeseen liittyviä sivuja ja linkkejä.

Lähteet

  1. MyData muutosvoimana, Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta 2017, viitattu 26.4.2017

Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit. Voit kommentoida sisältöä myös kirjautumatta Opasnettiin yksinkertaisesti kirjoittamalla kommenttisi alla olevaan kenttään. Sivun moderaattori siirtää kommenttisi asiasisällön osaksi sivun tekstiä ja siirtää kommentin sitten arkistoon: . Etsi lisätietoja tehdyistä muutoksista keskustelusivulta.

Kommenttisi tämän sivun sisältöön tai keskusteluun:

Mihin sivun kohtaan kommenttisi liittyy?:


Tämänhetkiset kommentit, joita ei ole vielä sisällytetty sivulle tai keskustelusivulle.