Uimavesiopas

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Miten arvioidaan luonnon uimavesien mikrobiologisia riskejä sekä niiden aiheuttamia terveysvaikutuksia? Erilaisia tietoja uimavedestä ja uimiskäyttäytymisestä pitää voida syöttää arviointiin lähtötiedoiksi.

Vastaus

Kysymyksiä, joihin pitää vielä vastata, jotta mallista saa kunnolla toimivan:

 1. Arviot mikrobipitoisuuksista eri luokituksilla pitää selvittää: mitä luokitusvaihtoehtoja tähän annetaan, ja mihin mikrobipitoisuuksiin ne viittaavat? (EU:n ja Suomen lainsäädännön käyttämät luokitukset löytyy Katso myös -otsikon alta.)
 2. Arviot rannalla kävijöiden (uimassa käyvien) ikäjakaumasta pitää selvittää. Tällä hetkellä käytössä on täysin päästä keksitty ikäjakauma.

Tilanne

Uimaveden luokitus:

Uimarannan päivittäinen kävijämäärä:

Uimaveden mikrobipitoisuus

Kampylobakteerin pitoisuus (mikrobia/l):

E.coli O157:H7 pitoisuus (mikrobia/l):

Rotaviruksen pitoisuus (mikrobia/l):

Noroviruksen potoisuus (mikrobia/l):

Cryptosporidiumin potoisuus (mikrobia/l):

Giardian pitoisuus (mikrobia/l):

+ Näytä koodi

"Aja malli" -painikkeesta aukeaa uusi sivu, jolle mallin tulokset tulevat näkyviin sen ajettua. Mallin ajamiseen menee 1-2 minuuttia.

Perustelut

Data

Niellyn veden määrä ml/h

Viite Aikuiset Lapset Huomioita
Dufour et al. 2006 [1] 0 - 70,67 (keskiarvo 21,33) 0 - 205,33 (keskiarvo 49,33) Mittasi uima-allasveteen lisättyjen puhdistusaineiden esiintyvyyttä virtsasta
Dufour et al. 2017 [2] 12,4 (CI95 11-14) 6-10 vuotiaat: 23,9 (CI95 17-33)

11-15 vuotiaat: 23,7 (CI95 19-30)

Sama kuin edellisessä, mutta isommalla otannalla
Suppes et al. 2013 [3] 0 - 50,9 (keskiarvo 3,5) 0,9 - 105,5 (keskiarvo 25,7) Mittasi myös virtsan aineita
Suppes et al. 2016 [4] 0 - 60,6 (keskiarvo 6,3) 0 - 105,5 (keskiarvo 24,2) Samat metodit kun edellisessä
Schets et al. 2011 [5] 20 - 30 28 Kyselytutkimus. Nämä arvot makean veden arvot. Merivedelle ja allasvedelle eri arvot. Arvot keskiarvoja. 20 on naisten ja 30 miesten keskiarvo.
DeFlorio-Barker et al. 2018 [6] n. 0 - 114 (keskiarvo n. 16) n. 0.7 - 144 (keskiarvo n. 27) Kyselytutkimus, käyttäytymisen perusteella simuloitu niellyn veden määrää perustuen Dufourin (2017) lukuihin

Uimassa vietetty aika (min)

Viite Aikuiset Lapset Huomioita
Dufour et al. 2017 50,3 (CI95 49-52) 6-10 vuotiaat: 95,9 (CI95 88-104)

11-15 vuotiaat: 55,8 (CI95 55-59)

Suppes et al. 2016 20 - 240 (keskiarvo 72) 30 - 480 (keskiarvo 114)
Schets et al. 2011 54 (CI95 6-220) 79
DeFlorio-Barker et al. 2018 1-360 (keskiarvo 45,4-47) 0-3 vuotiaat: 2 - 300 (keskiarvo 56-66,7)

4-18 vuotiaat: 1 - 360 (keskiarvo 64-93)

Alla olevien taulukoiden data tulee artikkelista DeFlorio-Barker et al. 2018, ja sitä käytetään mallissa.

Nielty vesi(l/h)
ObsAgeResult
1age 0-40.020(0.0008-0.087)
2age 5-90.020(0.0008-0.087)
3age 10-140.027(0.0008-0.144)
4age 15-240.022(0.0016-0.120)
5age 25-640.014(0.0004-0.100)
6age 65-790.013(0.0004-0.115)
7age 80+0.013(0.0004-0.115)
Uintiaika(h)
ObsAgeResult
1age 0-40.5-1.5
2age 5-90.75-2
3age 10-140.75-2
4age 15-240.5-2
5age 25-640.5-1.5
6age 65-790.5-1.5
7age 80+0.5-1.5
Kävijöiden ikäjakauma(-)
ObsAgeResult
1age 0-40.1
2age 5-90.2
3age 10-140.2
4age 15-240.2
5age 25-640.2
6age 65-790.08
7age 80+0.02

Yllä oleva taulukko pyrkii kuvaamaan eri ikäisten ihmisten osuutta rannalla kävijöistä. Taulukon data perustuu Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitolta kysyttyyn hyvin karkeaan arvioon, sillä tilastoa rantojen käyttäjien ikäjakaumasta ei tällä hetkellä kerätä.

Jotakin annettuja perusteluja tälle ikäjakaumalle:

 • Ryhmä 1 (0-4-vuotiaat) käy rannalla vain ryhmän 5 (25-64-vuotiaat) kanssa (ehkä osittain myös ryhmän 6 (65-79-vuotiaat) kanssa)
 • Ryhmä 5 kattaa 40 vuotta, joten vaikka onkin työssä ja kesämökillä käyvien ryhmä, niin osuus lienee kuitenkin 0.2
 • Koska mitään tarkempaa tutkimusta ei aiheesta ole, emme ylipäätään lähtisi tekemään eroa ryhmien 2-5 välille.
 • Ryhmien 2-4 (lapset ja nuoret aikuiset) kokonaisosuus voi hyvinkin olla 0.6, riippuen osittain siitäkin, onko rannalla jotakin tekemistä (hyppypaikka yms.)

Laskenta

+ Näytä koodi


+ Näytä koodi

Katso myös

 • Vesiopas
 • EU-direktiiviin perustuva uimavesien laatuluokittelu [htps://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5516.pdf] (Sosiaali- ja terveysministeriön [htps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080177|asetuksen] liite)
 • A Randomized Controlled Trial Assessing Infectious Disease Risks from Bathing in Fresh Recreational Waters in Relation to the Concentration of Escherichia coli, Intestinal Enterococci, Clostridium perfringens, and Somatic Coliphages [7]
 • Detection of Cryptosporidium, Giardia and Enterocytozoon bieneusi in surface water, including recreational areas: a one-year prospective study [8]

Viitteet

 1. Dufour et al. 2006. Water ingestion during swimming activities in a pool: a pilot study. J Water Health (2006) 4 (4): 425-430. [1]
 2. Dufour et al. 2017. Ingestion of swimming pool water by recreational swimmers. J Water Health (2017) 15 (3): 429-437. [2]
 3. Suppes et al. 2013. Assessment of swimmer behaviors on pool water ingestion. J Water Health (2013) 12 (2): 269-279. [3]
 4. Suppes et al. 2016. Cryptosporidium risk from swimming pool exposures. International Journal of Hygiene and Environmental Health 219(8):915-919 [4]
 5. Schets et al. 2011. Exposure assessment for swimmers in bathing waters and swimming pools. Water Research 45:2392-2400. [5]
 6. DeFlorio-Barker et al. 2018. Child environmental exposures to water and sand at the beach: Findings from studies of over 68,000 subjects at 12 beaches. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 28:93–100 [6]