Terveydenhuollon ilmastopäästöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Mitkä ovat ilmastopäästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla Suomessa? Lisäksi:

 • Mitä toimenpiteitä on tehtävissä päästöjen vähentämiseksi?
 • Mitkä ovat toimenpiteiden työllisyysvaikutukset?
 • Mitkä ovat toimenpiteiden kustannusvaikutukset?
 • Onko hallinnonalalla muita mahdollisia ilmastotoimia?
 • Mikä on hallinnonalan päästövähennys- tai nielunkasvatuspotentiaali?

Vastaus

Perustelut

Toteutussuunnitelma

Terveydenhuollon ilmastopäästöt ja -toimenpiteet on tarkoitus arvioida täysin avoimesti. Työ jakautuu seuraaviin osiin.

 • Kirjallisuushaku tieteellisistä artikkeleista ja erityisesti meta-analyyseistä liittyen terveydenhuollon ilmastopäästöihin.
 • Selvitys terveydenhuollon rakennuskannasta Suomessa perustuen olemassaoleviin tilastoihin.
 • Selvitys rakennuskannan lämmityksen päästökertoimista ja lämmityksen päästöjen laskeminen tällä perusteella. Tämä perustuu oletukseen, että rakennuskannan lämmityksen osuus terveydenhuollon päästöistä on merkittävä.
 • Kirjallisuushaku toimenpiteistä, joita on ehdotettu terveydenhuollon ilmastopäästöjen vähentämiseksi joko Suomessa tai kansainvälisesti.
 • Envimat-elinkaarilaskennan datan hankinta ja tarkempi analyysi terveydenhuollon osalta.
 • Kansallisten suunnitelmien ja ohjelmien tarkastelu terveydenhuollon päästöjen osalta (esim. keskipitkän aikavälin KAISU[1]). Toimenpiteiden ja päästöarvioiden etsiminen näistä.
 • Vuosittaisten ilmastoraporttien kartoitus.
 • Canemure-hankkeessa tarkasteltujen kuntatason toimenpiteiden ja päästöjen kartoitus. https://www.syke.fi/hankkeet/canemure
 • Selvitetään, mitä tarjottavaa on Motivan ilmastojohtaja-hankkeella.

Tulosten jäsentämiseen ja julkaisemiseen käytetään ilmastovahti-alustaa, jollainen on jo käytössä Helsingin kaupungilla ja jollainen on pystytetty myös tätä hanketta varten nimellä [Suomen polut hiilineutraalisuuteen. Se on erityisesti suunniteltu ilmastotoimenpiteiden kuvaamiseen ja seuraamiseen sekä toimenpiteiden vaikutusten arviomiseen ja mittaamiseen. Suomen polut hiilineutraalisuuteen on siis Helsingin sivustosta riippumaton. Sen käyttöä voidaan laajentaa haluttaessa myös muihin kansallisiin ilmastoarviointeihin. Keskeiset toimenpiteet kirjataan työkaluun ehdotuksina, ja niiden arvioidut vaikutukset kuvataan mittareina. Mittareista kerätään olemassaoleva data ja lisäksi arvioidaan tulevaisuuden trendiä. Jokainen toimenpide kytketään syy-seurausverkkoon, jossa toimenpiteen seurauksia kuvaavat mittarit kytkeytyvät lopulta johonkin ilmastopäästömittariin.

Hankkeen tiedot kirjataan tilapäisesti avoimeen työskentelytilaan Opasnettiin.

Data

Päästöarviot ja vähennyskeinot

Ilmastopäästöt terveydenhuollossa (strateginen mittari)

Ilmastopäästöt terveydenhuollossa(Mton/a CO2e)
ObsPäästölähdeHavaintovuosiPäästöKuvaus
1Kokonaisnettopäästö20143.51Health Care Without Harm 2019
2Kokonaisnettopäästö20143.9Pichler 2019
3Kokonaispäästö CO220142.81Graafista 4.0 % (Health Care Without Harm 2019)
4Kokonaispäästö CH420140.28Graafista 0.4 % (Health Care Without Harm 2019)
5Kokonaispäästö N2O20140.42Graafista 0.6 % (Health Care Without Harm 2019)
6Scope 1 -päästö20140.185 % (Health Care Without Harm 2019 Appendix C)
7Scope 2 -päästö20140.4613 % (Health Care Without Harm 2019 Appendix C)
8Scope 3 -päästö20142.8882 % (Health Care Without Harm 2019 Appendix C)
9Rakennusten lämmitys
10Rakennusten jäähdytys
11Kulutussähkö
12Laitteet ja tarvikkeetEpäsuoria päästöjä

Health Care Without Harm, Appendix C, page 15.

Toimepiteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Toimenpiteet(-)
ObsToimenpidePäästölähdeToteutusaikaPäätettyKuvaus
1Rakennusten lämpöenergian säästö
2Kaukolämmön päästökertoimen alentaminen
3Lausuntojen digitalisointiToimistotyö2020KylläKoskee lääkärinlausuntoja A ja B sekä lääkärinlausuntoa ajokyvystä ja tapaturmavakuutusyhtiöihin lähetettävistä hoitomerkinnöistä työ- ja liikennetapaturmista. Finanssiala 2019

Finanssiala 2019[2].

Toimenpiteiden vaikutukset (mittarit)

Vaikutukset(useita)
ObsPäättäjäToimenpideVaikutusAikaSuureYksikköVaikutusKuvaus
1BAUhiilipäästö2020-2024päästöMton/a CO2e
2BAUhiilinielu2025-2029nieluMton/a CO2e
3BAUkustannus, julkinen2030-2034euromääräM€/a
4BAUkustannus, yksityineneuromääräM€/a
5BAUtyöllisyys, tilapäinentyömäärähtv/a
6BAUtyöllisyys, pysyvätyömäärähtv/a
7BAUsosiaaliset vaikutukset
8BAUterveysvaikutuksettautitaakkaDALY/a
9BAUpienhiukkaskuolleisuustautitaakkaDALY/a
10BAUympäristövaikutukset
11BAULomake: lääkärinlausunto A paperinen2016määräkpl/a525000
12BAULomake: lääkärinlausunto A paperinen2017määräkpl/a531991
13KelaLausuntojen digitalisointiLomake: lääkärinlausunto A paperinen2020määräkpl/a106000Tavoitteena 80 % vähenemä
14BAUPaperinkulutus: lääkärinlausunto A paperinen2016hiilijalanjälkit/a CO2e2.35
15BAUPaperinkulutus: lääkärinlausunto A paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e2.36
16KelaLausuntojen digitalisointiPaperinkulutus: lääkärinlausunto A paperinen2020hiilijalanjälkit/a CO2e0.47Tavoitteena 80 % vähenemä
17BAUPostitus: lääkärinlausunto A paperinen2016hiilijalanjälkit/a CO2e11.31
18BAUPostitus: lääkärinlausunto A paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e11.36
19KelaLausuntojen digitalisointiPostitus: lääkärinlausunto A paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e2.27Tavoitteena 80 % vähenemä
20BAULomake: ajokorttilausunto paperinen2017määräkpl/a200000
21TrafiLausuntojen digitalisointiLomake: ajokorttilausunto paperinen2020määräkpl/a100000Tavoitteena 50 % vähenemä
22BAUAsiointimatkat: ajokorttilausunto paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e688
23TrafiLausuntojen digitalisointiAsiointimatkat: ajokorttilausunto paperinen2020hiilijalanjälkit/a CO2e344Tavoitteena 50 % vähenemä
24BAUPaperinkulutus: ajokorttilausunto paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e2.8
25TrafiLausuntojen digitalisointiPaperinkulutus: ajokorttilausunto paperinen2020hiilijalanjälkit/a CO2e1.4Tavoitteena 50 % vähenemä
26BAUPostitus: ajokorttilausunto paperinen2017hiilijalanjälkit/a CO2e4.2
27TrafiLausuntojen digitalisointiPostitus: ajokorttilausunto paperinen2020hiilijalanjälkit/a CO2e2.1Tavoitteena 50 % vähenemä

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus on juuri tehnyt selvityksen Suomen sote- ja pela-rakennuksista[3]. Valmistelun aikana Maakuntien tilakeskus on koonnut ensimmäistä kertaa tiloja koskevan tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi (tietokanta). Se pitää sisällään kiinteistötiedot yli 400 organisaatiosta (kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoito-ja erityishuoltopiirit + muut vuokrattavat tilat)

 • 10,5 miljoonaa neliömetriä
 • 8700 rakennusta
 • Tilakustannukset 2,0 Mrd euroa vuodessa
 • Sairaanhoitopiirien käynnissä olevat ja suunnitellut investoinnit, arvoltaan yli 5 Mrd euroa.

Health Care Without Harm

Health Care Without Harm on tuottanut globaalin, maakohtaisen arvion terveydenhuollon ilmastopäästöistä[4].

Health care's climate footprint[5]
Nation Health care footprint results National statistics
Net emissions (MtCO2e) Emissions per capita (tCO2e / capita) Emissions per health care expenditure (tCO2 / $ millions) Health care % of national footprint Domestic production % of footprint Health care expenditure (% of GDP) Health care expenditure per capita (USD) HDI CO2 emissions (tCO2/ capita)
Finland 3.51 0.64 130 5 48.4 9.5 4733 0.91 8.7

Kuusi toimenpidesuositusta terveydenhuollon muuttamiseksi ilmastoystävälliseksi:

 1. Vähennä terveydenhuollon hiilijalanjälkeä nyt.
  • Scope1-päästöt: Ilmastopäästöjen vähennyskeinoja terveydenhuollon rakennuksissa ja toiminnassa:
   • Lisää uusiutuvia energiamuotoja
   • Suunnittele rakennukset ilmastoystävällisiksi
   • Paranna ilmastoystävällistä liikkumista ja hyödynnä telelääketiedettä
   • Ota anestesiakaasut talteen.
  • Scope2-päästöt: Ilmastopäästöjen vähennyskeinoja paikallisessa ja kansallisessa energiajärjestelmässä:
   • Tee yhteistyötä kunnan tai kuntahankkeiden (Hinku) kanssa hiilijalanjäljen pienentämiseksi esim. kaukolämmön osalta.
  • Scope3-päästöt: Epäsuorien ja kulutuksesta johtuvien ilmastopäästöjen vähennyskeinoja:
   • Vaadi ilmastoystävällisyyttä kaikissa hankinnoissa (lääkkeet, vaatteet, lääkintälaitteet, ruoka).
   • Tee yhteistyötä muiden terveysalan toimijoiden kanssa yhteisen, kovemman kysyntäpaineen luomiseksi.
   • Hyödynnä valmiita ympäristökriteeristöjä (esim. Swedish International Cooperation Agency SIDA).
 2. Terveyssektorin tulee tukea yhteiskunnan muuttumista ilmastoneutraaliksi ja varmistaa, että tämä tehdään vaarantamatta terveyttä. Esimerkiksi hiili- ja ilmansaastepäästöjen samanaikainen vähentäminen on win-win.
 3. Kehitä terveyssektorille maakohtaiset ominaispiirteet huomioiva tiekartta hiilineutraalisuuteen pääsemiseksi huomioiden myös
  • globaalin tasa-arvon,
  • yhdisteyn päästöjen vähentämisen ja sitkeyden kasvattamisen,
  • globaalin viitekehyksen kaikessa toiminnassa.
 4. Tee kehitysavusta ilmastoviisasta. Rahoittajien pitäisi sisällyttää ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen periaatteet osaksi rahoitusta.
 5. Kehitä ja toteuta hallituksen toimintasuunnitelma ilmastoviisaan terveydenhuollon toteuttamiseksi. Hyödynnä WHO:n ohjeistuksia.
 6. Syvennä tutkimusta terveydenhuollosta ja ilmastonmuutoksesta.
  • Tulevaisuuspolut terveydenhuollon tekemisestä hiilineutraaliksi.
  • Kansallista ja alueellista tutkimusta terveydenhuollon hiilijalanjäljestä käyttäen vakiintuneita menetelmiä.
  • Hiilibudjettien asettaminen terveydenhuoltojärjestelmälle.
  • Terveydenhuollon yksityiskohtainen hiilijalanjäljen laskeminen ja parannuskohteiden tunnistaminen.
  • WHO-luokittelujen käyttäminen hiilijalanjäljen laskemisessa.
  • Talousvaikutusten arvioiminen osana terveydenhuollon hiilijalanjälkeä.

Pichler et al 2019

OECD-maihin on tehty kansainvälinen arvio terveydenhuollon ilmastopäästöistä[6].

FINLAND:

 • 3.9 Mton CO2e
 • 0.72 ton/capita CO2e
 • 5.3 % of total carbon footprint

Syken Envimat-arviot

Syke on julkaissut raportin julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljestä ja luonnonvarojen käytöstä[7]. Raportti ei sisällä tietoja sote-rakennusten lämmityksen ilmastopäästöistä tai terveydenhuoltoon liittyvästä liikenteestä.

Helsingin energiapäätös 2015

Opasnetissä tehty arviointi Helsingin energiapäätös 2015 arvioi, että sosiaali- ja terveyssektorin energiankulutus on 214.97 kWh/m2/a lämmitykseen ja 122.81 kWh/m2/a sähkönkulutukseen.

Koska Maakuntien tilakeskuksen mukaan sote-rakennusten rakennusala on 10.5 M m2, saadaan tästä kokonaiskulutusarvioksi 2260 GWh lämmitysenergiaa ja 1290 GWh sähköä.

Kaukolämmön päästökerroin Helsingissä on 201,92 g/kWh [9] ja sähkön valtakunnallisesti 95,53 g/kWh [10]. Jos oletetaan kaiken kaukolämmön olevan samanlaista kuin hiiltä ja kaasua polttavassa Helsingissä, saadaan kasvihuonekaasupäästöjen ylärajaksi lämmitykselle 456 kt CO2e ja sähkönkulutukselle 123 kt CO2e. Nämä scope2-päästöt ovat noin 15 % Pichlerin (3900 kt CO2e) ja Health Care Without Harmin (3510 kt CO2e) arvioista koko sote-sektorille. Tämä on lähellä sitä, mitä arvioivat myös Health Care Without Harm (13 %) ja Harvardin yliopisto (25 %).

Kela- ja sote-kyydit

Kelan vuoden 2018 tilastoista saadaan euromääräistä tietoa sairausvakuutuslain mukaan korvattavista matkoista.

Kelan sopimuskumppanien kautta tilatuista taksimatkoista on saatavilla myös kilometritietoja palveluntuottajien kuukausiraporteista. Tiedot ovat siis peräisin palveluntuottajien välitysjärjestelmistä, joiden taustalla ovat karttaohjelmat. Joitakin yksittäisten palveluntuottajien yksittäisten kuukausien raportteja kuitenkin puuttui ja niiden osalta ko. kuukausien luvut ovat arvioita. Ei kuitenkaan juurikaan vaikuta kokonaisuuteen ja varmaan tarkkuus on riittävä tähän käyttötarkoitukseen.

Kelan korvaamia kyytejä oli 2018 4,30 M kpl, ja korvauksia maksettiin 284 M€ (Sotkanet) eli keskimäärin n. 70 € per kyyti.

Kelan arvioimat luvut Kelan sopimuskumppanien kautta tilatuista matkoista[8]:

Reittejä: 2,9 milj. kpl (reitti on todellinen ajettu reitti, jolla kyydissä on voinut olla yksi tai useampi asiakas. Matkoja, 1/asiakas, on siis enemmän kuin reittejä). Reittien kilometrit: 94,3 milj. km. Matkojen yhdistelyllä säästetyt kilometrit: 11,9 milj. km.

VTT:n Lipasto-mallin [11] mukaan dieselhenkilöautojen keskimääräinen päästökerroin 2016 oli 141 g/km CO2e, joten tällä oletuksella Kela-korvattujen matkojen päästö on 13,3 kton CO2e vuonna 2018.

Maailmanpankki

Maailmanpankin ehdottamia toimenpiteitä terveydenhuollon ilmastopäästöjen vähentämiseksi[9]
Mitigation strategy Actions GHG impact Health benefits
Improve energy supply and distribution efficiency
 • Fuel switching
 • Energy recovery
 • Distributed generation
 • Combined heat & power
 • Reduced transmission losses
 • Reduced emissions from energy use, fuel production and transport
 • Immediate energy savings and operational resilience/reliability
 • Reduced air pollution exposures
 • Improved access to reliable healthcare
 • Better energy security
On-site renewable energy sources
 • Solar photovoltaics
 • Thermal solar energy
 • Wind
 • Other renewable energy sources
 • Reduced emissions from energy use, fuel production, and transport
 • Improved operational resilience/reliability
 • Long-term energy savings
 • Reduced ambient air pollution
 • Better energy security
Reduced-energy devices
 • Non-electric medical devices
 • Direct-current devices
 • Energy efficient appliances
 • Reduced emissions from energy use, fuel production and transport
 • Energy and operations savings and energy security
 • Improved functionality at night and device reliability
 • Improved diagnosis of tuberculosis with low-energy LED microscopes
 • Increased access to healthcare and energy security
Passive cooling, heating, and ventilation strategies
 • Natural ventilation in healthcare settings
 • Evaporative cooling
 • Desiccant dehumidification
 • Underground earth-pipe cooling
 • Reduced direct emissions from on-site energy production; reduced emissions from energy use, fuel production, and transport
 • Energy and operations savings and energy security
 • Improved indoor air quality
 • Decreased transmission of airborne infections
 • Improved social welfare, productivity and patient health
Facility wastewater and solid waste management
 • Advanced autoclaving of infectious healthcare waste
 • On-site wastewater pre- treatment and sanitation improvements
 • High-heat incineration of pharmaceuticals with pollution scrubbers
 • Reduced energy emissions for waste and water treatment
 • Reduced greenhouse gas (GHG) footprint from waste treatment processes in some settings
 • Reduced aquifer and ecosystem damage
 • Savings in waste/water disposal fees
 • Reduced waste volumes
 • Improved compliance with local air quality regulations/guidelines
 • Improved hygiene around facility
 • Reduced methane and other emissions
 • Reduced risks of exposure to infectious agents and to diarrhea and other waterborne diseases
Reduced GHG emissions from anesthesia gas use and disposal
 • Waste anesthetic gas recapture and scavenging
 • Reduced direct emissions from anesthesia gas waste
 • Anesthesia cost savings with reuse
 • Reduced health risks for health workers exposed to gas
 • Improved health worker productivity
Reduced procurement carbon footprint
 • Better-managed procurement of pharmaceuticals, medical devices, business products and services, food/catering, and other facility inputs
 • Reduced energy footprint in production and transport of unused pharmaceuticals and products
 • Resource savings on unused/wasted products
 • Reduced risks from use of outdated/expired product

NHS-arvio

NHS:n arvioimat ilmastopäästöt terveydenhuollon hankinnoista 2010.

Englannin National Health Survey arvioi[10], että terveydenhuollon kokonaispäästöt vuonna 2010 olivat 19,7 MtCO2e, josta hankinnat ovat suurin menoerä 12,72, rakennusten energiankäyttö 3,80 ja liikenne 3,19 MtCO2e. Hankinnat puolestaan jakautuvat siten, että lääkkeet ovat suurin päästölähde (4,37 MtCO2e) eli neljännes kokonaispäästöstä, sitten palvelut (1,78) ja lääkintälaitteet ja -tarvikkeet (1,61). Ruoka, paperitarvikkeet, jäte ja vesi ovat selvästi pienempiä (alle 1 MtCO2e kukin).

Päästöt käytettyä puntaa kohti ovat noin 500 gCO2e, kun Suomessa ne ovat noin 130 gCO2e/USD eli vähemmän.

Harvardin elinkaarilaskenta

Kuvassa on Suomen terveydenhuollon kasvihuonekaasupäästöt miljoonaa US-dollaria kohti. Analyysi painottui scope3-päästöihin, koska aiemmissa arvioinneissa se osoittautui suurimmaksi sektoriksi. Suomen terveydenhuollon kokonaisvolyymi on 27 G€/a (2014) eli tämän laskelman perusteella kokonaispäästöt ovat 3130 kt CO2e/a. Määrä on pienempi kuin Pichler 2019 tai Health Care Without Harm 2019, ja kulutustavaroiden osuus on pienempi kuin NHS 2012.

Muuta

Google sheet tiedonkeruuseen

[12]

Ruokailijoiden määrät

Sote-ruokailumäärien laskemiseksi etsittiin Sotkanetistä tietoa asiakasmääristä. Vuonna 2018 oli perusterveydehuollon, psykiatrian ja somaattisen erikoissairaanhoidon laitoshoitopäiviä 509, 196 ja 528 per 1000 asukasta, vastaavasti eli yhteensä 1233 laitospäivää per 1000 asukasta eli 19000 täysiaikaista laitospotilasta vastaava määrä. Tämän lisäksi ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa oli 45000 henkeä, vanhainkodeissa 5300 henkeä, ja vanhainkotien hoitopäiviä 2 miljoonaa eli 5500 täysiaikaista ihmistä vastaava määrä.

Energiantuotanto

Espoon uuden kuntoutussairaalan tietoja [13]:

 • E-luku 326 kWh/m2/a
 • Aurinkopaneelien tuotto 135 MWh/a
 • Jäähdytysjärjestelmästä talteen otettu ja kaukolämpöverkkoon tuotettu hukkalämpö 1000 MWh/a (suullinen tieto Helsingiltä)
 • Sairaalan koko 40 000 m2 ja siihen liittyvän pysäköinnin koko 30 000 m2. ----arg1030: . Onkohan rakennuskantaan yleensä laskettu mukaan pysäköintitilat? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 6. joulukuuta 2019 kello 05.12 (UTC) (type: ; paradigms: science: comment)

Lämmöntalteenottoinvestoinnin keskimääräisiä tietoja (suullinen tieto Helsingin kaupungilta)

 • Investointikustannus 1600 €/kW
 • Käyttöaika 20 a
 • Huolto- ja ylläpitokustannus 5 €/MWh
Parametri 2015 2030 2035 Lähteitä
Energian hinnat (€/MWh, alv 0 %)
Kaukolämpö, kotitaloudet 62,1 83,6 92,3 Tilastokeskus: Lämmitysenergian kuluttajahintoja syyskuussa 2015 [14]
Kaukolämpö, muut käyttäjät 57,9 77,9 86,0 Tilastokeskus: Kaukolämmön hinta kuluttajatyypeittäin 2015 [15]
Kaukolämpö, keskiarvo (€/MWh, alv 0%) 60,0 80,8 89,2
Sähkö, kulutussähkö, kotitaloudet 132,1 177,7 196,2 Tilastokeskus: Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 2015 [16]
Sähkö, lämmityssähkö, kotitaloudet 94,2 126,8 140,0 Tilastokeskus: Lämmitysenergian kuluttajahintoja syyskuussa 2015; [17]
Sähkö, muut käyttäjät 76,9 103,5 114,3 Tilastokeskus: Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin 2015; [18]
Sähkö, keskiarvo 101,1 136,0 150,2
Sähkö, markkinahinta 29,7 39,9 44,1 Tilastokeskus: Pohjoismaisen sähköpörssin spot-hintoja hinta-alueittain 2015; [19]
Päästökertoimet (tCO2e/GWh)
Kulutussähkö 121,5 70,6 45,0 HSY, Johannes Lounasheimo
Sähkölämmitys 234,2 138,5 88,3 HSY, Johannes Lounasheimo
Kaukolämpö 189,7 128,8 49,1 HSY, Johannes Lounasheimo
Maakaasu 198 198 198 Motiva: Yksittäisen kohteen CO2 -päästö- jen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2 -päästökertoimet; [20]
Kevyt polttoöljy 261 261 261 Motiva: Yksittäisen kohteen CO2 -päästö- jen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2 -päästökertoimet; [21]
Kivihiili 341 341 341 Motiva: Yksittäisen kohteen CO2 -päästö- jen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO2 -päästökertoimet; [22]

Liikenteen ominaispäästöt (Lipasto)

Data siirretty sivulle Kasvener

Riippuvuudet

Luokittelu(-)
ObsParameterClassificationJaotteluLuokka
1Non_OECD_HCFAreaei-OECD-maatAlue
2Domestic_HCFAreakotimaaAlue
3OECD_HCFAreaOECD-maatAlue
4gdp_const_pppCostBKT ostovoimakorjattuKustannus
5gdp_constCostBKT vakioituKustannus
6hexp_current_USDCostterveysmenot nykyKustannus
7hexp_constant_2010_USDCostterveysmenot vakioitu 2010 USDKustannus
8AncillaryExpenditureavustavaKustannuslaji
9PreventiveExpenditureennaltaehkäisyKustannuslaji
10AdministrationExpenditurehallintoKustannuslaji
11Medical retailersExpenditurelääkealan jälleenmyyjätKustannuslaji
12Other_rowExpendituremuu (muu maailma)Kustannuslaji
13Other_roeExpendituremuu (muu talous)Kustannuslaji
14Long-termExpenditurepitkäaikaishoitoKustannuslaji
15AmbulatoryExpenditurepolikliininenKustannuslaji
16HospitalsExpendituresairaalatKustannuslaji
17InvestmentExpendituresijoituksetKustannuslaji
18Public_HCFOwnerjulkinenOmistaja
19Investment_HCFOwnersijoituksetOmistaja
20Private_HCFOwneryksityinenOmistaja
21CO2_power_industrySectorenergiateollisuusSektori
22CO2_transportSectorliikenneSektori
23CO2_other_ind_combustionSectormuu teollisuusSektori
24CO2_non_combustionSectormuut kuin polttoprosessitSektori
25CO2_buildingsSectorrakennuksetSektori
26Total_HCFSectorterveydenhuoltoSektori
27National_CFSumkansallinenSumma
28Total_CO2_allSumkokonais-CO2 kaikkiSumma
29Total_CO2_wo_non_combustionSumkokonais-CO2 vain polttoSumma

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Avainsanat

Viitteet

 1. Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Ympäristöministeriön julkaisuja 21/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4748-7
 2. Finanssialan ja muiden sitoumus terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnista [1]
 3. Mikko Hollmén. Julkisten sote-tilojen kansallinen tilannekuva. 2019 [2] [3]
 4. Health Care Without Harm. Health Care's Climate Footprint. 2019 [4]
 5. Health Care Without Harm. Health Care's Climate Footprint. Appendix A
 6. P.-P. Pichler, I. Jaccard, U. Weisz and H. Weisz. International comparison of health care carbon footprints. Environmental Research Letters, no. 14, pp. 1-8, 2019. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab19e1
 7. Ari Nissinen, Hannu Savolainen (toim). Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö. ENVIMAT-mallinnuksen tuloksia. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2019 [5]
 8. Anne Neimala. Suullinen tiedonanto. Sähköposti 3.12.2019.
 9. World Bank. 2017. Climate-smart healthcare: low-carbon and resilience strategies for the health sector. [6]
 10. National Health Survey. (2012). NHS England Carbon Footprint. [7][8]