Sinilevät ja levät

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Vertailu terveysperusteisiin raja-arvoihin

Sinilevän toksiineille ei ole määritetty terveysperusteisia raja/ohjearvoja. Sivulla Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet on esitetty viitearvoja muutamille sinilevätoksiineille, joihin altistumista voidaan verrata.

Sinilevätoksiinipitoisuutta 1 µg/l (WHO 2011)[1] on ehdotettu yleiseksi raja-arvoksi talous/juomavedessä oleville sinilevätoksiineille, joille ei ole ainekohtaista raja-arvoa. Sitä on käytetty yleisenä viitearvona riskin kuvauksessa mikrokystiinipitoisuuden osalta.

Vertailu raja-arvoihin

Suositeltu mikrokystiinin enimmäispitoisuus talousvedessä (µ/l; WHO 2011):

Tutkittavan veden mikrokystiinipitoisuus (µg/l):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta

Vaaraosamäärä (ei-karsinogeeniset haittavaikutukset)

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Vieras- ja haitta-aineiden osalta sopiva viitearvo on esimerkiksi siedettävä päiväsaanti (tolerable daily intake; TDI), joka mikrokystiinille on 0.04 µg/kg bw/d (WHO 1998 [2]).

Vaaraosamäärä

TDI, siedettävä mikrokystiinin päiväsaanti juomavedestä (µg/kg bw/d) (WHO 1998):

Paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/d):

Juomaveden mikrokystiinipitoisuus(µg/l):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali (MOS) kuvaa altistumisen suuruutta suhteessa ylimpään haitattomaksi havaittuun annokseen eli NOAEL-arvoon (No Observed Adverse Effect Level). Turvamarginaali lasketaan seuraavasti:

MOS = NOAEL / Altistuminen

Mikrokystiinin maksatoksisuudelle on määritetty rotilla LOAEL 50 µg/kg bw/vrk (Heinze 1999) [3] sekä hiirillä NOAEL 40 µg/kg/vrk (Fawell 1994 [4]; WHO 2003 [5]). LOAEL-arvosta voidaan johtaa arvioitu NOAEL käyttämällä epävarmuuskerrointa (UF) 3.


Turvamarginaalin laskeminen tunnetulle mikrokystiinialtistukselle:

  • Lisää allaoleviin lähtötietoihin tutkimasi veden mikrokystiinipitoisuus asianomaiseen kohtaan.
  • Tarkista ja muokkaa myös muut lähtötietojen luvut (esim. paino sen mukaan tarkastellaanko aikuisia vai lapsia).
  • Aja koodi - saat tulokset.

Turvamarginaali Heinze 1999 -tutkimukseen perustuen

Johdettu NOAEL (LOAEL/UF3, maksatoksisuus rotalla, µg/kg/vrk; Heinze 1999):

Paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/vrk):

Juomaveden mikrokystiinipitoisuus(μg/l):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali Fawell 1994 -tutkimukseen perustuen

NOAEL, maksan histopatologiset muutokset hiirellä, (µg/kg/vrk; Fawell 1994; WHO 2003):

Paino (kg):

Juomaveden kulutus (l/vrk):

Juomaveden mikrokystiinipitoisuus(µg/l):

+ Näytä koodi

Viitteet

  1. WHO 2011. Guidelines for drinking -water quality, 4th edition
  2. WHO 1998. Addendum to Volume 2: Health Criteria and Other Supporting Information. 2. World Health Organisation; Geneva: 1998. Guidelines for Drinking-water Quatlity.
  3. Heinze R. 1999. Toxicity of the cyanobacterial toxin microcystin-LR to rats after 28 days intake with the drinking water. Environmental Toxicology, 14(1): 57-60.
  4. Fawell JK, James CP, James HA. 1994. Toxins from blue-green algae: toxicological assessment of microcystin-LR and a method for its determination in water. Medmenham, Marlow, Bucks, Water Research Centre, pp. 1-46.
  5. WHO 2003. Cyanobacterial toxins: Microcystin-LR in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality WHO/SDE/WSH/03.04/57

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.