Kuntatuki sote-uudistuksen toimeenpanossa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Tämä sivu sisältää pohdintaa, joka on toteutettu 2014 yhteiskehittämällä Opasnetissä, eikä se ole osa THL:n virallista työtä tai valmistelua.

Mitä tukea kunnat tarvitsevat sote-järjestämislain toimeenpanoon?

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi Opasnetissä avattiin syksyn 2014 aikana avoin keskustelu pääasiassa kolmesta aiheesta.

Kysymys

Mitä tukea kunnat tarvitsevat sote-järjestämislain toimeenpanoon? Erityisesti:

1) Kunnan roolit ja vastuut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

 • Miten kunnissa tulisi organisoida terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävät?
  • Esim: Hyvinvointikertomus, ennakkoarviointi ja kuntalaisten osallisuuden varmistaminen.
 • Minkälaiset kannusteet tukevat kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä?

2) Yhteistyö

 • Miten yhteistyö eri toimijoiden välillä (sote-alue, tuotanto-organisaatio, kunta) varmistetaan?
  • Esim: Sote-asiantuntemus osana poikkihallinnollista työtä kunnassa sekä yhteistyö kunnan peruspalvelujen ja tuotanto-organisaation välillä.

3) Tieto ja tuki

 • Miten varmistetaan, että väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista?
  • Esim: vastuut ja roolit tiedon kokoamisessa ja tulkinnassa.
 • Mitä tukea sote-alueen tulisi tarjota kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen?
 • Mitä muuta tukea kunnat tarvitsevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseksi?

Vastaus

1) Kunnan roolit ja vastuut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuun tulee olla riittävän korkealla taholla (esim. kunnanhallitus tai johtoryhmä). Monialainen työryhmä vastaa valmistelusta ja toimii asiantuntijana. Käytännössä tarvitaan vastuuvirkamies hoitamaan hyvinvointi- ja terveysasioita eli hyte-vastaava, jonka tehtävänä on mm. hyvinvointikertomus. R↻
 • Kunnat tarvitsevat ohjeistusta ja valvontaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisesta kun kokonaisvastuu sotesta on kuntayhtymässä.


Seuraavia asioita on tarpeen edelleen selkeyttää:

 • Kunnat tarvitsevat suunniteluun ja seurantaan kuntakohtaista tietoa sote-alueelta ja tuottajakuntayhtymistä. Nämä tiedot tulee määritellä yhteisesti.
 • Eri toimijoiden roolit (kunta, sote-tuottajaorganisaatio ja sote-alue) roolit terveyden edistämisessä kaipaavat edelleen selkeytystä.
 • Kuntien strategisen työskentelyn selkeyttäminen suhteessa hyvinvoinin ja terveyden edistämisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.2) Yhteistyö

 • Tuottajakuntayhtymiin tarvitaan terveyden edistämisen vastuuhenkilö. Hänen tehtäviinsä kuuluu yhteistyö kuntien hytevastaavan kanssa sekä osallistuminen kunnan aihetta käsitteleviin johto- ja työryhmiin.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteisesti asetettava kaikkien toimijoiden tehtäväksi.
 • Kuntaan jäävien peruspalvelujen ja tuotanto-organisaatioiden tuottamien sote-palveluiden rajapintaan tarvitaan yhteistyötä tukevia työmuotoja ja rakenteita.


3) Tieto ja tuki

Kunnat tarvitsevat ulkopuolista tukea seuraaviin asioihin:

 1. Tiedon kokoaminen kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä tiedon tulkintaan ja johtopäätösten tekoon
 2. Toimenpiteiden valinta
 3. Vaikuttavuuden arviointiin
 4. Ennakkoarviointiin
 5. Toimeenpanoon
 6. Osallisuuden vahvistamiseen


Tukimuotoja kunnille voisivat olla:

 1. Tukimateriaali terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmistä ja vaikutuksista
 2. Tukimateriaali kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisesta
 3. Kansalliset ja alueelliset verkostot
 4. Koulutus kunnan virkamiehille ja poliittisille päättäjille sekä hyte-vastaaville
 5. Koulutus erilaisten työvälineiden käyttöön
 6. Rahalliset kannusteet


Näiden toteuttamiseksi tarvitaan:

 • Sote-järjestämislain käytännön toteutuksesta tarvitaan konkreettinen ohjeistus, jossa kuvataan mitä laki tarkoittaa käytännössä.
 • Päätöksenteon käytännöt ja vastut on tarpeen selkeyttää (asiat, päätöksentekijät ja aikataulut).

Osallistuminen keskusteluun

Voit osallistua keskusteluun eri tavoilla:

 • Kirjoittamalla kommenttisi sivun alalaidassa olevaan kommenttikenttään, jolloin moderaattori nostaa sen osaksi sivun sisältöä.
 • Hankkimalla Opasnettiin käyttäjätunnuksen sivun oikeasta yläkulmasta ja osallistumalla itse keskustelusivujen muokkaukseen. Osallistumisessa on noudatettava näitä ohjeita. Joistakin asioista käydään jäsennettyä keskustelua näiden ohjeiden mukaisesti.
 • Vastaamalla kyselyyn: Kysely kuntatuesta sote-uudistuksessa
 • Voit kommentoida sote-lakia 14.10.2014 mennessä seuraamalla linkkiä.

Sinun kannattaa ensin tutustua sivustoon, jotta osaat kommentoida oikeaan kohtaan ja näet, onko joku muu jo nostanut esiin saman asian. Asioiden toistaminen on turhaa, koska vain yksi maininta joka asiasta jätetään sivulle. Samoin sivun aiheeseen liittymättömät kommentit poistetaan. Sen sijaan kaikki muu sisältö jätetään näkyviin keskustelun pohjaksi. Huomaa kuitenkin, että muut osallistujat saattavat yrittää todistella sinun näkemyksesi vääräksi; jos se onnistuu, näkemys ei päädy THLlle ja STM:lle annettavaan suositukseen.

Lisätietoja sote-uudistuksesta

Katso myös

Viitteet


Kommentoi kirjautumatta