THL:n sähköinen viestintä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millaista THL:n sähköisen viestinnän tulisi olla, jotta se mahdollisimman tehokkaasti palvelisi THL-lain [1] ja THL:n strategian [2] tavoitteita?

Vastaus

Perusajatus tiedon käytössä, ei organisaatiossa

THL:n tavoitteen mukaista on ylläpitää laajoja, avoimia, suomenkielisiä terveyttä ja hyvinvointia käsitteleviä sivuja riippumatta siitä, kuka materiaalin on tuottanut. Suurin osa tästä tiedosta on julkista, vaikka osalla tiedosta välitön käyttökohde ei olekaan viestintä vaan esimerkiksi tutkimusyhteistyö. Osa tiedosta on perustellusta ja ääneen lausutusta syystä ei-julkista (esim. henkilötiedot, julkaisemattomien artikkelien käsikirjoitukset), ja näiden tietojen osalta käyttäjäkuntaa rajataan sen verran kuin on välttämätöntä.


Vapaa materiaalin käyttöoikeus

Nykyiset internet-sivustot (katso lista alla) tulisi vapauttaa käyttöön siirtymällä CC-BY-SA-käyttöoikeuslisenssiin kaikilla THL:n hallinnoimilla sivustoilla. Lisenssin turvin materiaalia saa vapaasti käyttää ja muokata, kunhan lähde asianmukaisesti mainitaan ja johdannaistuotteille annetaan samanlainen käyttöoikeus.


Opasnetin tukeminen

THL voisi ottaa myös kantaa avoimeen tiedontuotantoon esimerkiksi seuraavalla lausumalla, joka liitettäisiin Opasnetin sivu- tai yläpalkkiin:

[THL:n logo] THL tukee ja ylläpitää Opasnetiä (lue lisää)

Linkin takaa löytyisi tämä teksti:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee avointa, yhteisöllistä tiedontuotantoa. Esimerkkinä tästä periaatteesta THL on kehittänyt ja ylläpitää Opasnet-verkkotyötilaa, joka tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. THL:n omia asiantuntijoita kannustetaan tuottamaan sisältöä Opasnetiin ja tarkkailemaan ja parantamaan olemassaolevaa aineistoa. THL ei kuitenkaan ota vastuuta Opasnetin sisällöstä eikä virheistä, eikä sillä myöskään ole valtaa estää ketä tahansa osallistumasta sivujen kirjoittamiseen. Kuitenkin THL uskoo, että keskimäärin laadukasta sisältöä syntyy, kun sitä saa avoimesti tuottaa ja arvostella ja virheet korjataan heti löydettäessä.

Perustelut

Sähköisessä viestinnässä on useita eri alueita, ja toistaiseksi tämä sivu ei yritä kattaa kaikkea olennaista. Sen sijaan keskitytään joihinkin tärkeisiin, kiireellisiin ja nopeasti kehitettävissä oleviin aihealueisiin.

Perusajatus on tiedon käytössä, ei organisaatiossa

THL:n verkkosivustojen mahdollisia rakenteita. Ylempi kuva vastaa kutakuinkin nykytilaa, jossa käytännössä kaikki materiaali on kirjoitussuojattua ja suuri osa siitä on palomuurin takana intranetissä. Alemmassa kuvassa olevassa vaihtoehdossa suojataan vain ne osat, jotka sitä erityisesti vaativat, ja muu osa on vapaasti hyödynnettvissä ja parannettavissa. Myös muulle kuin THL:n tuottamalle tiedolle tarjotaan kotipesää, mikä lisää yhteistyötä.

Internet-sivuista puhuttaessa ajatus kulkee luonnostaan seuraavasti: organisaatio (esim. THL) ylläpitää sivuja, niinpä sivuilla on THL:n tuottamaa materiaalia. Osa materiaalista on tarkoitettu julkiseksi ja se laitetaan internet-sivuille. Osa materiaalista puolestaan on tarkoitettu sisäiseen käyttöön ja se laitetaan intranetiin. Joskus on jotain erikoistarpeita jakaa materiaalia esim. tutkimusyhteistyön merkeissä, ja silloin materiaalia varten luodaan ekstranet-sivusto.

Tämä on tehoton tapa ajatella, koska tässä luodaan useita keinotekoisia raja-aitoja estämään tiedon virtaamista tarvitsijoille. Hyödyllisempää olisi ajatella seuraavasti: maailmalla on hurjasti tarpeellista tietoa, ja iso osa tästä voidaan kuvata internet-sivuilla. THL:n tavoitteen mukaista on ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia käsitteleviä sivuja riippumatta siitä, kuka materiaalin on tuottanut. Suurin osa tästä tiedosta on julkista, vaikka osalla tiedosta välitön käyttökohde ei olekaan viestintä ja se on siten ajateltu "talon sisäiseksi" asiaksi. Osa tiedosta on perustellusta ja ääneen lausutusta syystä ei-julkista (esim. henkilötiedot, julkaisemattomien artikkelien käsikirjoitukset), ja näiden tietojen osalta käyttäjäkuntaa rajataan sen verran kuin on välttämätöntä; rajaus harvoin noudattaa laitosrajaa.

THL:n lausuma Opasnetistä

THL tukee 1 Ainakin YMAL ja YMTO. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

ja ylläpitää Opasnetiä 2 Tämä on fakta. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee avointa, yhteisöllistä tiedontuotantoa. Esimerkkinä tästä periaatteesta 1 Ainakin YMAL ja YMTO. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

THL on kehittänyt ja ylläpitää Opasnet-verkkotyötilaa, joka tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. 2 Tämä on fakta. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

THL:n omia asiantuntijoita kannustetaan tuottamaan sisältöä Opasnetiin ja tarkkailemaan ja parantamaan olemassaolevaa aineistoa. 3 Ainakin YMAL ja YMTO. Väite kuulostaa tarkoittavan kaikkia, joten ylemmän tahon kannanotto olisi paikallaan. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

THL ei kuitenkaan ota vastuuta Opasnetin sisällöstä eikä virheistä, 4 Käytännön osalta tämä on fakta, ja juridisesti vastuussa on päätoimittaja eli minä. Tähän ei tarvittane muutosta. Asian sanominen selkeästi lienee tärkeää THL:n roolin selventämiseksi. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

eikä sillä myöskään ole valtaa estää ketä tahansa osallistumasta sivujen kirjoittamiseen. 5 Opasnetin sääntöjen mukaan asia on juuri näin. Pitäisikö lisätä "ketä tahansa sääntöjen mukaan toimivaa", koska sitä tässä tarkoitetaan? --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

Kuitenkin THL uskoo, että keskimäärin laadukasta sisältöä syntyy, kun sitä saa avoimesti tuottaa ja arvostella ja virheet korjataan heti löydettäessä. 6 Itse asiaväitteen tueksi löytyy jo paljon todistusaineistoa (mm. Wikinomics, Wisdom of Crowds). Kuitenkin tämän sanominen THL:n kannanottona vaatinee jonkun ylemmän tahon suostumuksen. --Jouni T. Tuomisto, LT, dos. 6. toukokuuta 2011 kello 06.33 (EEST)

Vapaa käyttöoikeus

THL ylläpitää lukuisia eri internet-sivuja, joista ainoastaan Opasnet on vapaan käyttöoikeuden piirissä. Muissa on voimassa perinteinen tiukka tekijänoikeuskäytäntö. Se tarkoittaa, että materiaalia ei saa käyttää muussa yhteydessä sellaisenaan eikä muunnettuna ilman tekijän lupaa. Ainoastaan sitaatio-oikeus on olemassa, eli lyhyitä pätkiä voi lainata, jos siihen on erityinen syy.

Tietoon sinänsä ei sisälly tekijänoikeutta, joten sivustoilla olevaa tietoa saa käyttää, kunhan kirjoittaa sisällön omin sanoin uudestaan. Kaikissa tapauksissa, käyttöoikeudesta riippumatta, on viitattava tiedon lähteeseen asianmukaisesti.

Käyttöoikeuden rajoittaminen kuitenkin käytännössä estää sivustojen materiaalin laajamittaisen käyttämisen, koska saman asian kirjoittaminen uudestaan on varsin työlästä. Lisäksi tiedon jatkokäyttämisessä tulee enemmän virheitä, koska THL:n asiantuntijoiden kirjoittamaa tekstiä ei saa käyttää sellaisenaan vaan ainoastaan uudelleenkirjoitettuna. Esimerkiksi Wikipedia on tästä asiasta hyvin tarkka eikä salli tekstin suoraa kopiointia, ellei lähtötekstissä ole CC-BY-SA-lisenssiä.

Käyttöoikeuden nykyisestä rajoituksesta ei ole myöskään taloudellista hyötyä, koska materiaalihan on joka tapauksessa ilmaiseksi kaikkien luettavissa. Eikä taloudellinen hyöty muutenkaan ole olennainen tavoite THL:n toiminnassa.

Käyttöoikeuden vapauttaminen nimenomaan internet-sivustoista on suoraviivaista, koska nettisivuilla ei ole merkittynä kirjoittajia, vaan kaikki tekijänoikeudet ovat THL:llä. Laitos voi siis päättää tämän aineiston vapauttamisesta milloin tahansa pääjohtajan päätöksellä.

Vapaa käyttöoikeus voi johtaa sellaiseen onnelliseen lopputulokseen, että jokin ulkopuolinen taho tuottaa THL:n materiaalin avulla jotain uusia palveluja. Tällöin nämäkin palvelut on pidettävä vapaan käyttöoikeuden piirissä, koska CC-BY-SA-lisenssi on ns. infektiivinen lisenssi eli se periytyy johdannaistuotteille.


THL:n nykyiset verkkosivustot (ei täysin kattava)
Sivusto Sivumäärä noin Avoin käyttöoikeus?
Sotkanet 2400 Ei
Opasnet englanniksi 1595 Kyllä
Stakes 1023 Kyllä mutta tieto vaikeasti löydettävissä.
Opasnet suomeksi 359 Kyllä
THL 227 Kyllä mutta tieto vaikeasti löydettävissä
KTL 215 Ei
Kasvunkumppanit 135 Ei
Tervesuomi >60 Ei
Terveytemme 74 Ei
Neuvoa-antavat * 65 Ei
Teroka 42 Ei
Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikkö* 36 Ei
Finohta* 35 Ei
Retki* 30 Ei
Design for All* 28 Ei
TEAviisari  ? Ei
Expoplatform >8 Ei
Innokylä >19 Ei
Innokylä-wiki 6? Ei
Lasten ja nuorten terveysseuranta 9 Ei
Globalism and Social Policy Programme (GASPP)* 7 Ei
Ulkomaanavun yksikkö* 5 Ei

Avoin käyttöoikeus tarkoittaa CC-BY-SA-lisenssiä tai vastaavaa. "style="background:#ff9090; color:black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-no" | Ei" puolestaan tarkoittaa perinteistä tekijänoikeuskäytäntöä, jossa käyttäjä ei saa käyttää sisältöä muussa yhteydessä ilman tekijän nimenomaista lupaa.

* Sisältyy Stakesin kokonaissivumäärään

Katso myös

Avainsanat

Sähköinen viestintä, terveyden edistäminen

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>