Energiarenessanssi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Energiarenessanssi on Helsingin kaupungin toimenpideohjelma, jolla pyritään edistämään rakenusten (erityisesti muiden kuin Helsingin kaupungin omassa omistuksessa olevien) energiaparannuksia muiden korjausten yhteydessä.

Rajaus

Kysymys

 1. Millaisia toimenpiteitä Helsingin kaupungissa pitäisi tehdä (mukaanlukien mutta ei rajautuen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteisiin), jotta kaupungin rakennuskanta saataisiin mahdollisimman energiatehokkaaksi nopeasti?
 2. Miten toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia seurataan osana toimenpideohjelmaa?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Helsingin kaupunki käyttää tietoja tehdäkseen toiminnastaan sisäisesti johdonmukaista, jotta toimenpiteet eivät estäisi toisten toimenpiteiden toteuttamista tai niiden tavoitteiden saavuttamista.

Osallistujat

 • Jouni Tuomisto THL, arvioinnin vetäjä
 • Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ongelmanomistaja. (Jari Viinanen, Petteri Huuska, Mira Jarkko, Sonja-Maria Ignatius)

Rajaus

Tarkasteltavana ovat lämmityksen ilmastopäästöt ja kustannukset vuoteen 2035 asti.

Vaihtoehdot

Tarkasteluun otetaan HNH2035-ohjelman neljä toimenpidettä.

Aikataulu ja toteutus

Työ on osa HNH2035-ohjelman toimeenpanoa ja toimii kokeiluna ohjelman laajemmalle toteutukselle.

Vastaus

Jaettu ymmärrys rakennuskantaan liittyvistä asioista. Muuttujarunko on sivulta Helsingin energiapäätös 2015 ja siihen liittyvät asiat ovat energia ja ilmasto -kyselystä ja hankkeesta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet.
Yksityiskohta edellisestä kuvasta.

Tulokset

Ei ole vielä tuloksia.

Päätelmät

Ei ole vielä päätelmiä.

Perustelut

Riippuvuudet

Parametreja(useita)
ObsKontekstiKohdeMittariAikaSkenaarioUnitTulosKuvausPerustelut
1BAU
2HNH2035
3toteuma
4varaus
5lämpörakennuksen omistajalämmityskorjausten marginaalikustannus1990€/kWh/a0.02korjausrakentamisen yksikkökustannus säästettyä lämpöenergiaa kohti olettaen 25 a investointien pitoajaksiHNH-arvion mukaan hyöty on 0.5 €/kWh 25 vuoden ajan, jolloin hyöty on 0.02 €/kWh/a
6paikallissähköHelsingin kaupunkiorganisaatiosähköinvestointien ominaiskustannus1990€/Wp1aurinkosähköjärjestelmän investoinnin yksikkökustannus käyttöiän eli 25 a ajalta
7paikallissähköHelsingin kaupunkiorganisaatiosähkön ominaistuotanto1990kWh/Wp/a0.9aurinkosähköjärjestelmän vuosittainen yksikkötuotanto
8paikallissähköHelsingin kaupunkiorganisaatiosähkön ylläpidon ominaiskustannus1990€/MWh4.9kunnossapidon yksikkökustannus energiantuotantoa kohti
9sähkön tuottajasähkön ominaistuotto1990€/kWh0.17
Malliriippuvuudet(-)
ObsNameIdentlabeltypeDescriptionChildPage
1renovationIncrCostOp_fi5642/heatlämmityskorjausten marginaalikustannus
2powerSpecInvestCostOp_fi5642/powersähköinvestointien ominaiskustannus
3powerSpecProdOp_fi5642/powersähkön ominaistuotanto
4powerSpecMaintCostOp_fi5642/powersähkön ylläpidon ominaiskustannus
5powerCapacOp_fi5642/mastersähkötehopotentiaali
6powerProdOp_fi5642/impactssähköntuotanto
7powerCostOp_fi5642/impactssähkökustannus
8timeLimitsOp_fi5642/timeLimitsaikarajatindeksi
9powerSpecIncomeOp_fi5642/powersähkön ominaistuotto
10powerIncomeOp_fi5642/impactssähkötuotto
11profitOp_fi5642/impactsvoitto

Laskenta

Näin lasket energiarenessanssin vaikutukset:

 1. Päivitä seurantatiedot Google-taulukkoon
 2. Kerää ja varastoi masterdata koodilla sivulla Hiilineutraali Helsinki 2035#Kerää_ja_varastoi_masterdata
 3. Aja alla oleva koodi nimeltään "Aja malli"
 4. Jos laskentaa pitää päivittää, se todennäköisesti pitää tehdä Aja malli -koodin jälkeen tuleviin koodeihin, koska siinä on laskennan ydin.

Olioiden nimeäminen tehdään camelCasea käyttäen siten, että ensimmäinen sana kertoo aiheena olevan ilmiön, ja sen jälkeen annetaan tarkentavia määreitä sille, mikä tämä nimenomainen ovariable on. Näitä määreitä käytetään:

 • Incr: incremental eli marginaali- (kuvaa skenaarioiden välistä eroa eikä kokonaisvaikutusta)
 • Spec: specific eli ominais- (kuvaa ominaisuutta volyymin suhteen eli esim. €/ton)
 • Tot: total eli kokonais- (kuvaa ominaisuuden koko määrää eli esim. kokonaiskustannus €)
 • Capac: capacity eli kapasiteetti (kuvaa toiminnan käytettävissä olevaa määrää)
 • Maint: maintenance eli ylläpito- (kuvaa jatkuvaa kustannusta tms. per vuosi)
 • Invest: investment eli hankinta- (kuvaa kertaluontoista investoinnin kustannusta tms. hankkeen elinkaaren aikana)
 • Cost: cost eli kustannus
 • Prod: production eli tuotanto
 • Cons: consumption eli kulutus
 • er: energy renaissance eli energiarenessanssi (a subproject of hnh)
 • hnh: Climate Neutral Helsinki 2035 eli hiilinautraali Helsinki 2035 -ohjelma
 • Master: masterdata seurantatiedoista
 • Param: parameters eli parametrit (pysyvät, ei-tapauskohtaiset muuttujat)

Energiarenessanssimallin malliajot:

 • Ajo 20.10.2018 sisältäen ensimmäisiä lämmönkulutuksen ja paikallissähkön tietoja [1]

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

Jaetun ymmärryksen kuvaus

Keskustelua jaetusta ymmärryksestä

 • On hyödyllistä, että ei tavoitella kohsensusta vaan kuvataan myös ristiriidat. Se auttaa ymmärtämään tilannetta.
 • Iso päätös tarvitsee tuekseen paljon sitä tukevia pieniä päätöksiä. Mikä laukaisee prosessin, jolla iso päätös saadaan aikaan? Miten tehdään politiikkaa, jolla estetään pieniä päätöksiä olemasta ison päätöksen vastaisia? Tukevatko pienet päätökset isoa päätöstä, esim. mitkä normit rajoittavat tiivistä kaupunkia?
 • Miten monimutkaisen asian osat liittyvät toisiinsa? Miten kuvataan tällainen järjestelmä siin, että tietokone voi ylläpitää kuvausta järjestelmästä ja tuottaa sieltä hyödyllisiä näkymiä käyttäjälle (esimerkiksi nostaa esiin johonkin yksityiskohtaan liittyviä asioita vaikka käyttäjä ei tiedä niiden liittyvän siihen)?

Tietoa jaettuun ymmärrykseen lähdettiin hakemaan useasta eri lähteestä. Alla olevista lähteistä on tarkoitus koota suoraan tai välivaiheiden kautta yksi yhteinen energia- ja ilmastokuvaus jaetun ymmärryksen menetelmän mukaisena rdf-taulukkona, jota voidaan pilkkoa ja kuvata automaattisesti kaaviona. Joistakin taulukoiden riveistä tulee useita rivejä yhteiseen taulukkoon. Energiarenessanssin asioiden varhaisempi tietomuoto ja koodi jolla se muutettiin löytyy täältä.

Tiedosto:Energiajailmastotekstit.txt

 • Suorasanaista tekstiä valmiista toimenpide-ehdotuksista osittain rakenteisena
  • Toimepide-ehdotukset: kuvaus, puolesta, vastaan
  • Kommentit: timestamp, kommentti
 • Suorasanaista tekstiä yleisön esittämistä toimenpide-ehdotuksista
  • Kommentit: timestamp, kommentti
 • Nettikyselyn päätösehdotukset on t2b sivulla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
  • Sarakkeet: Obs, Aihe, Toimi, Vaikutus (tämä sarake on tyhjä)
  • Kytkeytyvät nettikyselyn toimenpide-ehdotuksiin annetussa järjestyksessä
 • Kyselyn kommenttien tiedot on t2b sivulla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
  • Sarakkeet: Obs, Row, Name, Type, Note (onko kiistelty vai ei)
 • Koodi Op_en5339/preprocessing on page Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma tuottaa data.framet
 • Tuote: ejikysely ja ejikomm

ejikysely

 • data.frame tuotettu koodilla Op_en5339/preprocessing
 • Sisältää ehdotetut toimenpidevaihtoehdot ja niiden yleisöäänestystuloksen
 • Sarakkeet: row.names, Aihe, Toimi (lyhyt nimi), Vaikutus (tyhjä sarake), Kannatus, Puolesta, Vastaan, Ehdotus (pitkä kuvaus)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Toimi; Relaatio: "tägi"; Objekti: "päätös"; Tarkenne: ""; Kuvaus: paste(Ehdotus, "Kannatus:", Puolesta, ",", Vastaan, sep = "")
  • Subjekti: Toimi; Relaatio: "vaikuttaa"; Objekti: Aihe, Tarkenne: ""; Kuvaus: "".

ejikomm

 • data.frame tuotettu koodilla Op_en5339/preprocessing
 • Sisältää kansalaisten kommentit toimenpide-ehdotuksiin (ei kansalaisten omia toimenpide-ehdotuksia)
 • Sarakkeet: Row, Time, Comment (pitkä kuvaus), Topic (lyhyt kuvaus tai aihe), Name (lyhyt nimi), Type (oliotyyppi), Note (onko kiistelty)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Name; Relaatio: "tägi"; Objekti: Type; Tarkenne: ""; Kuvaus: Comment
  • Subjekti: Topic; Relaatio: "tekee relevantiksi"; Objekti: Name; Tarkenne: ""; Kuvaus: ""

Terveys- ja ilmastokeskustelu

Robottiautot ja matkojenyhdistely

Ohjelmatason tavoitteenmäärittelyt ⇤--#: . Ei tarvita ainakaan vielä. Tavoitehierarkia pitää miettiä uudestaan, jos siihentyöhn lähdetään. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 28. marraskuuta 2016 kello 20.34 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

 • prettytable sivulta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet#Ohjelmatason tavoitteet
 • Sarakkeet: Nro, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivu), Osa-alue (aihealue), Tavoite (ilmastopoliittinen tavoite), Relaatio (käytännössä "tukee"), Strategiatason tavoite (ylätason tavoite)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tukee"; Objekti: Strategiatason tavoite; Tarkenne: [viite;paste(Aineisto, Sivunumero;;]; Kuvaus: ""
  • Subjekti: Osa-alue; Relaatio: "tekee relevantiksi"; Objekti: Tavoite; Tarkenne:"", Kuvaus:""
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tägi"; Objekti: "tavoite"; Tarkenne: "", Kuvaus: ""

Ilmastopäästöt ⇤--#: . Ei oteta käyttöön vielä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. marraskuuta 2016 kello 10.36 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Kustannukset ⇤--#: . EI oteta käyttöön vielä. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. marraskuuta 2016 kello 10.36 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet

 • t2b sivulta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet#Ohjelmatason toimenpiteet
 • Obs, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivunumero), Osa-alue (Aihe), Toimenpide (nimi toimenpiteelle, päätöstyypin olio), Relaatio (yleensä "tukee"), Strategiatason tavoite (ylätason tavoite tai tavoitteet johon liittyy), Toimija (kuka voi päättää asiasta), Vaikutus (Aihealueet joihin vaikuttaa)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "tukee"; Objekti: Strategiatason tavoite; Tarkenne: ["viite";paste(Aineisto, Sivunumero);;];Kuvaus:""
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "toimija"; Objekti: Toimija; Tarkenne: "", Kuvaus: ""
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "tägi"; Objekti: "päätös";;
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "kuuluu joukkoon"; Objekti: Vaikutus ⇤--#: . Onko tämä oikea relaatio, vai pikemmin "tekee relevantiksi" (subjekti ja objekti toisin päin)? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 27. marraskuuta 2016 kello 15.42 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)

Tavoitteet

 • t2b sivulla Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet#Vastaus
 • Sarakkeet Obs, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivu), Jaenumero (mistä tulevat jakeet?); Osa-alue (aihe), Tavoite (lyhyt nimi), Kuvaus (pitkä kuvaus)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "kuuluu joukkoon"; Objekti: Osa-alue; Tarkenne: ["viite";paste(Aineisto, Sivunumero);; ./ "jae";Jaenumero;;]; Kuvaus: ""
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tägi"; Objekti: "tavoite"; Tarkenne: "", Kuvaus: Kuvaus

Energiarenessanssin asioitaJaetun ymmärryksen analyysi

Minkätyyppiset asiat haluat nimineen (muut ovat tunnistenumerolla)?:
Muuttuja
Päätös
Teko
Arvo
Väite

Rajaa tiettyihin asioihin ja niiden relaatioihin listaamalla nimet tähän muotoon c('Nimi1', 'Nimi2'):

Haluatko nähdä myös taulukot?:

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

Katso myös

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan liittyviä sivuja
Helsingin ilmastovahti

Helsingin ilmastovahti · ilmastovahdin toteuttaja Kausal oy · keskustelutyökalujen demoja: kerrokantasi hel kerrokantasi testi, Decidim omastadi testi, Discourse demo, Kialo, Opasnet, argumentit näkemysverkkona · Helsingin digisuunnittelun periaatteet · syksyn 2018 aineistoa · admin-demo (vaatii salasanan) · REST-rajapinta seurantatyökalulle Kerrokantasi-palvelulle · seurantatyökalun tietomallin yleiskuva · ensimmäinen blogi työkalusta Storybook · Skenaariotyökalu · Plotly

Toimepiteitä

Energiarenessanssi ·

Tietokiteitä (englanniksi)

Air pollution emissions in Helsinki · Building model · Building stock in Helsinki · Economic impacts · Emission factors for burning processes · Emission factors for road transport · Energy balance · Energy balance in Helsinki · Energy use of buildings · ERFs of environmental pollutants · External cost · Health impact assessment · Helsinki energy consumption · Helsinki energy production · Intake fractions of PM · Population of Helsinki metropolitan area · Prices of fuels in heat production · Road traffic in Helsinki ·

Aiheeseen liittyviä arviointeja

HSY:n päästölaskenta ja menetelmät · Helsingin energiapäätös 2015 · Climate change policies in Helsinki · Climate change policies and health in Kuopio · Climate change policies in Basel

Katso myös

Toimenpideohjelma Stadinilmasto-sivuilla · juokseva muistio työn etenemisestä · Sitoumus2050 · Helsingin energiapäätökseen liittyviä arvoja · Helsingin hallintokuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet · Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta · Helsingin kaupungin talous · Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet · Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet · Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: seuranta ja arviointi · Ilmastopolitiikkojen vaikutusten luokittelu · Rakennuskantamalli

Lähteet


Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit.