Energiarenessanssi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Energiarenessanssin kysymys on kaksitasoinen.

 • Millaisia toimenpiteitä Helsingin kaupungissa pitäisi tehdä, jotta päästäisiin tavoitteeseen hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2050 mennessä?
 • Millä tavalla energiarenessanssiin liittyvää tietoa pitäisi jäsentää, jotta se tuottaisi jaettua ymmärrystä aiheesta ja hyödyntäisi jaetun ymmärryksen menetelmää?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Helsingin kaupunki käyttää tietoja tehdäkseen toiminnastaan sisäisesti johdonmukaista, jotta toimenpiteet eivät estäisi toisten toimenpiteiden toteuttamista tai niiden tavoitteiden saavuttamista.

Osallistujat

 • Jouni Tuomisto THL, arvioinnin vetäjä
 • Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ongelmanomistaja. (Jari Viinanen, Petteri Huuska, Mira Jarkko, Timo Kuusiola, Sonja-Maria Ignatius)

Rajaus

Arviointi rajataan aluksi melko suppeaksi, koska työn tekemiseen on vain niukasti resursseja. Rajaus tehdään vasta, kun nähdään millaista materiaalia ja tarpeita alkaa kertyä.

Vaihtoehdot

Toistaiseksi ei ole tunnistettu selkeitä vaihtoehtoja.

Aikataulu ja toteutus

Työ alkaa lokakuussa 2016 ja jatkuu pienellä liekillä 2017 puolelle. Jatko riippuu hankkeen alkuvaiheen onnistumisesta ja mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen saamisesta.

Alkuvaiheen keskeinen työ on koota tälle sivulle tietoa, raportteja ja näkemyksiä liittyen energiarenessanssiin. Ympäristökeskus lähettää niitä Jounille, joka rakentaa niistä systemaattista kuvausta. Tämä kuvaus toimii sitten jatkokeskustelujen ja kritiikin pohjana.

Vastaus

Jaettu ymmärrys rakennuskantaan liittyvistä asioista. Muuttujarunko on sivulta Helsingin energiapäätös 2015 ja siihen liittyvät asiat ovat energia ja ilmasto -kyselystä ja hankkeesta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet.
Yksityiskohta edellisestä kuvasta.

Tulokset

Ei ole vielä tuloksia.

Päätelmät

Ei ole vielä päätelmiä.

Perustelut

Mahdollisia aiheita tarkasteltavaksi

 • Energiarenessanssi ←--#: .. Tämä valittiin kiinnostavimpana ja ajankohtaisimpana. (type: truth, paradigm: science view) --Jouni Tuomisto (keskustelu) 12. lokakuuta 2016 kello 14.50 (UTC)
 • Kaupunkibulevardit
 • Ruuhkamaksu: Millaisia arvot ja mielikuvat ovat ja mistä ne tulevat
 • Keskuspuisto / yleiskaava
 • Pysäköintipolitiikka / parkkipaikkanormi

Keskustelua

 • On hyödyllistä, että ei tavoitella kohsensusta vaan kuvataan myös ristiriidat. Se auttaa ymmärtämään tilannetta.
 • Iso päätös tarvitsee tuekseen paljon sitä tukevia pieniä päätöksiä. Mikä laukaisee prosessin, jolla iso päätös saadaan aikaan? Miten tehdään politiikkaa, jolla estetään pieniä päätöksiä olemasta ison päätöksen vastaisia? Tukevatko pienet päätökset isoa päätöstä, esim. mitkä normit rajoittavat tiivistä kaupunkia?
 • Miten monimutkaisen asian osat liittyvät toisiinsa? Miten kuvataan tällainen järjestelmä siin, että tietokone voi ylläpitää kuvausta järjestelmästä ja tuottaa sieltä hyödyllisiä näkymiä käyttäjälle (esimerkiksi nostaa esiin johonkin yksityiskohtaan liittyviä asioita vaikka käyttäjä ei tiedä niiden liittyvän siihen)?

Jaetun ymmärryksen kuvaus

Tietoa jaettuun ymmärrykseen lähdettiin hakemaan useasta eri lähteestä. Alla olevista lähteistä on tarkoitus koota suoraan tai välivaiheiden kautta yksi yhteinen energia- ja ilmastokuvaus jaetun ymmärryksen menetelmän mukaisena rdf-taulukkona, jota voidaan pilkkoa ja kuvata automaattisesti kaaviona. Joistakin taulukoiden riveistä tulee useita rivejä yhteiseen taulukkoon. Energiarenessanssin asioiden varhaisempi tietomuoto ja koodi jolla se muutettiin löytyy täältä.

Tiedosto:Energiajailmastotekstit.txt

 • Suorasanaista tekstiä valmiista toimenpide-ehdotuksista osittain rakenteisena
  • Toimepide-ehdotukset: kuvaus, puolesta, vastaan
  • Kommentit: timestamp, kommentti
 • Suorasanaista tekstiä yleisön esittämistä toimenpide-ehdotuksista
  • Kommentit: timestamp, kommentti
 • Nettikyselyn päätösehdotukset on t2b sivulla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
  • Sarakkeet: Obs, Aihe, Toimi, Vaikutus (tämä sarake on tyhjä)
  • Kytkeytyvät nettikyselyn toimenpide-ehdotuksiin annetussa järjestyksessä
 • Kyselyn kommenttien tiedot on t2b sivulla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma
  • Sarakkeet: Obs, Row, Name, Type, Note (onko kiistelty vai ei)
 • Koodi Op_en5339/preprocessing on page Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma tuottaa data.framet
 • Tuote: ejikysely ja ejikomm

ejikysely

 • data.frame tuotettu koodilla Op_en5339/preprocessing
 • Sisältää ehdotetut toimenpidevaihtoehdot ja niiden yleisöäänestystuloksen
 • Sarakkeet: row.names, Aihe, Toimi (lyhyt nimi), Vaikutus (tyhjä sarake), Kannatus, Puolesta, Vastaan, Ehdotus (pitkä kuvaus)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Toimi; Relaatio: "tägi"; Objekti: "päätös"; Tarkenne: ""; Kuvaus: paste(Ehdotus, "Kannatus:", Puolesta, ",", Vastaan, sep = "")
  • Subjekti: Toimi; Relaatio: "vaikuttaa"; Objekti: Aihe, Tarkenne: ""; Kuvaus: "".

ejikomm

 • data.frame tuotettu koodilla Op_en5339/preprocessing
 • Sisältää kansalaisten kommentit toimenpide-ehdotuksiin (ei kansalaisten omia toimenpide-ehdotuksia)
 • Sarakkeet: Row, Time, Comment (pitkä kuvaus), Topic (lyhyt kuvaus tai aihe), Name (lyhyt nimi), Type (oliotyyppi), Note (onko kiistelty)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Name; Relaatio: "tägi"; Objekti: Type; Tarkenne: ""; Kuvaus: Comment
  • Subjekti: Topic; Relaatio: "tekee relevantiksi"; Objekti: Name; Tarkenne: ""; Kuvaus: ""

Terveys- ja ilmastokeskustelu

Robottiautot ja matkojenyhdistely

Ohjelmatason tavoitteenmäärittelyt ⇤--#: .. Ei tarvita ainakaan vielä. Tavoitehierarkia pitää miettiä uudestaan, jos siihentyöhn lähdetään. (type: truth, paradigm: science view) --Jouni Tuomisto (keskustelu) 28. marraskuuta 2016 kello 20.34 (UTC)

 • prettytable sivulta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet#Ohjelmatason tavoitteet
 • Sarakkeet: Nro, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivu), Osa-alue (aihealue), Tavoite (ilmastopoliittinen tavoite), Relaatio (käytännössä "tukee"), Strategiatason tavoite (ylätason tavoite)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tukee"; Objekti: Strategiatason tavoite; Tarkenne: [viite;paste(Aineisto, Sivunumero;;]; Kuvaus: ""
  • Subjekti: Osa-alue; Relaatio: "tekee relevantiksi"; Objekti: Tavoite; Tarkenne:"", Kuvaus:""
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tägi"; Objekti: "tavoite"; Tarkenne: "", Kuvaus: ""

Ilmastopäästöt ⇤--#: .. Ei oteta käyttöön vielä. (type: truth, paradigm: science view) --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. marraskuuta 2016 kello 10.36 (UTC)

Kustannukset ⇤--#: .. EI oteta käyttöön vielä. (type: truth, paradigm: science view) --Jouni Tuomisto (keskustelu) 29. marraskuuta 2016 kello 10.36 (UTC)

Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet

 • t2b sivulta Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet#Ohjelmatason toimenpiteet
 • Obs, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivunumero), Osa-alue (Aihe), Toimenpide (nimi toimenpiteelle, päätöstyypin olio), Relaatio (yleensä "tukee"), Strategiatason tavoite (ylätason tavoite tai tavoitteet johon liittyy), Toimija (kuka voi päättää asiasta), Vaikutus (Aihealueet joihin vaikuttaa)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "tukee"; Objekti: Strategiatason tavoite; Tarkenne: ["viite";paste(Aineisto, Sivunumero);;];Kuvaus:""
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "toimija"; Objekti: Toimija; Tarkenne: "", Kuvaus: ""
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "tägi"; Objekti: "päätös";;
  • Subjekti: Toimenpide; Relaatio: "kuuluu joukkoon"; Objekti: Vaikutus ⇤--#: .. Onko tämä oikea relaatio, vai pikemmin "tekee relevantiksi" (subjekti ja objekti toisin päin)? (type: truth, paradigm: science view) --Jouni Tuomisto (keskustelu) 27. marraskuuta 2016 kello 15.42 (UTC)

Tavoitteet

 • t2b sivulla Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet#Vastaus
 • Sarakkeet Obs, Aineisto (käytetty aineisto), Sivunumero (aineiston sivu), Jaenumero (mistä tulevat jakeet?); Osa-alue (aihe), Tavoite (lyhyt nimi), Kuvaus (pitkä kuvaus)
 • Tuotteen sarakkeet:
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "kuuluu joukkoon"; Objekti: Osa-alue; Tarkenne: ["viite";paste(Aineisto, Sivunumero);; ./ "jae";Jaenumero;;]; Kuvaus: ""
  • Subjekti: Tavoite; Relaatio: "tägi"; Objekti: "tavoite"; Tarkenne: "", Kuvaus: Kuvaus

Energiarenessanssin asioitaJaetun ymmärryksen analyysi

Minkätyyppiset asiat haluat nimineen (muut ovat tunnistenumerolla)?:
Muuttuja
Päätös
Teko
Arvo
Väite

Rajaa tiettyihin asioihin ja niiden relaatioihin listaamalla nimet tähän muotoon c('Nimi1', 'Nimi2'):

Haluatko nähdä myös taulukot?:

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

Katso myös

Lähteet


Kommentoi arviointia

Voit kommentoida mitä tahansa arvioinnin sivua tässä. Selkeyden vuoksi kirjoita alempaan kenttään sen sivun nimi, jonka asioita kommentoit. Voit kommentoida sisältöä myös kirjautumatta Opasnettiin yksinkertaisesti kirjoittamalla kommenttisi alla olevaan kenttään. Sivun moderaattori siirtää kommenttisi asiasisällön osaksi sivun tekstiä ja siirtää kommentin sitten arkistoon: Näytä tulokset . Etsi lisätietoja tehdyistä muutoksista keskustelusivulta.

Kommenttisi tämän sivun sisältöön tai keskusteluun:

Mihin sivun kohtaan kommenttisi liittyy?:


Tämänhetkiset kommentit, joita ei ole vielä sisällytetty sivulle tai keskustelusivulle.