PFAS-yhdisteiden tautitaakka

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


PFAS-yhdisteiden tautitaakka käsittelee perfluorattuja alkyyliyhdisteitä ja niiden terveysvaikutuksia Etelä-Suomessa. Asia on ajankohtainen monesta syystä. Euroopan ruokaturvavirasto EFSA on julkaissut tuoreen riskinarvioinnin ja saantisuosituksen PFAS-yhdisteistä[1]. PFAS-yhdisteitä käytetään sammutusvaahdoissa, ja laajassa tulipalossa näitä aineita voi päästä ympäristöön suuria määriä. Etelä-Suomessa näitä aineita on käytettykin, ja siksi ympäristössä nyt olevista pitoisuuksista on syytä tehdä selvitys. Ihmiset altistuvat PFAS-yhdisteille usein kalan kautta, ja vaikka monet kalassa olevat pysyvät ympäristömyrkyt ovat vähenemässä, PFAS-yhdisteet eivät ole. Tautitaakkaa on Suomessa arvioitu monille ympäristötekijöille, mutta PFAS-yhdisteille tämä puuttuu. Tämä arviointi pyrkii korjaamaan näitä puutteita.

Kysymys

Mikä on perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) tautitaakka Suomessa (erityisesti Porvoon seudulla) kalansyönnin aiheuttaman altistuksen seurauksena? Millaista terveyshaittaa PFAS-yhdisteistä voisi olla ja miten nämä haitat suhteutuvat kalansyönnin muihin terveysvaikutuksiin?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

 • Kuntien terveydensuojeluviranomaiset
 • PFAS-yhdisteitä käyttävä teollisuus

Osallistujat

 • Jouni Tuomisto, THL (tautitaakka-arviot, mallitus)
 • Heli Lehtomäki, THL (tautitaakka-arviot)
 • Päivi Ruokojärvi THL (pitoisuusanalytiikka)
 • Juha Heijari (Neste oyj) (näytteenkeräys ja mittaustulokset)

Rajaus

Tarkastellaan

 • nykyhetkeä
 • PFAS-yhdisteiden saantia kalasta
 • parasta arviota tilanteesta epävarmuuksineen (ei pahinta mahdollista skenaariota)

Vaihtoehdot

Arviointi koskee nykytilanteen tautitaakkaa, eikä päätarkoitus ole tehdä vertailua erilaisten päätösskenaarioiden välillä. Työn kuluessa saatetaan kuitenkin tunnistaa erilaisia toimenpiteitä, joiden vaikutusta tautitaakkaan arvioidaan.

Aikataulu

 • Arviointi tehdään marras-tammikuussa 2020-2021.

Vastaus

Tulokset

Arviointimallin keskeiset tulokset.

Päätelmät

Vastaus arvioinnin pääkysymykseen ja muihin kysymyksiin tulosten perusteella.

Perustelut

Terveysvaikutusten arviointimalli.svg
Arvioinnissa käytetään tautitaakkalaskentaa, joka on käytössä monessa muussakin arvioinnissa Opasnetissä.

Arvioinnissa kartoitetaan suomalainen mittausaineisto PFAS-yhdisteistä kalassa ja vesiympäristössä. Uusia mittauksia ei tässä hankkeessa tehdä. Lisäksi tutkimuskirjallisuudesta etsitään tietoja pitoisuus- ja altistumistiedoista.

Kalankäyttötietona käytetään THL:ssä aiemmin tehtyjä tutkimuksia, kuten Goherr-tutkimusta[2].

PFAS-yhdisteiden terveysvasteen arvioinnissa nojaudutaan pääasiassa tuoreeseen EFSAn arvioon[1], mutta tutkimuskirjallisuutta tarkastellaan laajemmin. Erityisesti arvioidaan sitä, onko EFSAn arvio sovellettavissa suoraan Suomen tilanteeseen, vai tulisiko käyttää myös muuta aineistoa.

PFAS-yhdisteiden aiheuttaman tautitaakan lisäksi arvioidaan kalansyöntiä kokonaisuutena eli huomioidaan kalan sisältämät muut ympäristömyrkyt ja toisaalta myös terveelliset ravintoaineet. Tältä osin nojaudutaan pääasiassa Goherr-tutkimukseen sekä maa- ja metsätalousministeriölle tehtyyn arviointiin kotimaisen kalan edistämisohjelman osana.

Tautitaakka lasketaan käyttämällä Goherr-arvioinnissa julkaistua tautitaakkamallia[2].

Kirjallisuus

 • EFSA. Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food [3] September 2020.
 • Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan monissa tuotteissa terveys- ja ympäristösyistä Syke 2020
 • Perfluoratut yhdisteet Syke 2020
 • Technical Fact Sheet – Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) EPA 2017
 • Environmental fate and effects of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) Concawe 2016
Heijari Porvoon edustan merialueen tarkkailu ka...
Porvoo_2015_laaja.pdf
Porvoo_Kalatarkkailu 2007-2010.pdf
Porvoon edustan merialueen takkailu_yhteenveto_...
Porvoon_2011_laaja.pdf
Turku_kalatarkkailu_2017-2018 (ID 43264).pdf
Turun edustan merialueen ammattikalastus 2019 (...
Turun edustan merialueen ammattikalastus_2018 (...
Turun edustan merialueen tila - Veden laadun ku...

Katso myös

Lähteet

 1. 1,0 1,1 PFAS in food: EFSA assesses risks and sets tolerable intake. [1]
 2. 2,0 2,1 Tuomisto, J.T., Asikainen, A., Meriläinen, P. et al. Health effects of nutrients and environmental pollutants in Baltic herring and salmon: a quantitative benefit-risk assessment. BMC Public Health 20, 64 (2020). [2]