Ihmisten vuorovaikutusten kuvaaminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

[[Luokka:]]Kysymys

Miten pitäisi kuvata eri ihmisten välisiä vuorovaikutuksia siten, että

 • kuvaus on mahdollisimman yksinkertainen,
 • kuvaus mahdollistaa vuorovaikutusten laajamittaisen kuvaamisen mallintamalla,
 • kuvaus toimii eri arvomaailmoista tuleville ihmisille siten, että he itse tunnistavat kuvauksesta itsensä,
 • sen avulla voidaan kuvata ihmisten todellista käyttäytymistä käytännön tilanteissa.

Vastaus

Ehdotettu menetelmä sisältää nämä perusosat:

 • Tunnistetaan pienehkö määrä rooleja, joissa ihmiset voivat olla suhteessa tarkasteltavien vuorovaikutusten kirjoon.
 • Tunnistetaan vuorovaikutusten lajeja, joilla ihmiset reagoivat toisiinsa.
 • Todelliset teot luokitellaan roolisuhteiden ja vuorovaikutuksen lajien mukaisiin lokeroihin.
 • Tarkastellaan systeemiä kokonaisuutena yrittäen löytää yleisiä lainalaisuuksia ja esimerkiksi epäyhteensopivia käyttäytymisen muotoja.
 • Tällä hetkellä on epäselvää, miten erilaiset motiivit ja tarpeet sijoitetaan tähän kehykseen.

Perustelut

Esimerkkinä käytetään taulukkoa, jossa tarkastellaa maahanmuuton ja turvallisuuden vaikutusta ihmisten vuorovaikutukseen.

Suhtautuminen toiseen: vuorovaikutuksen lajit
Kuka toimii Ketä kohtaan
Kansalainen Turvapaikanhakija Aktivisti Viranomainen Poliisi Lainsäätäjä
Kansalainen
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
Turvapaikanhakija
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
Aktivisti
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
Viranomainen
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
Poliisi
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
Lainsäätäjä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Auttavainen
 • Kohtelias
 • Välinpitämätön
 • Torjuva
 • Häätävä
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava
 • Toimintaa tukeva
 • Muutoksia vaativa
 • Vastustava

Huomaa!

 • Lähimmäistä ei ole listalla, koska läheisten ihmisten suhteet ajatellaan henkilökohtaisiksi, ei yhteiskunnallisiksi asioiksi. Kansalainen tarkoittaa siis toiselle kansalaiselle henkilöä, joka on vieras tai tuttu mutta ei lähipiiriä.
 • Kansalainen on henkilö, jonka voi ajatella olevan tilanteessa sattumalta ilman ennalta määrättyä tai muuta roolia.
 • Turvapaikanhakija on kantaväestöön kuulumaton henkilö, jolla ei ole (vielä) omaa roolia yhteiskunnassa.
 • Aktivisti on kuka tahansa kansalainen, joka toimii jossakin aktiivisessa roolissa, esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijänä, katupartiossa tai muualla. Hänellä on siis erityinen rooli tilanteessa mutta ei mitään viranomaisoikeuksia.
 • Viranomainen on kuka tahansa viranomainen (ei kuitenkaan poliisi), jolla on lakisääteinen rooli ja tehtävä tilanteessa. Tähän yleensä liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia joita kansalaisella ei ole.
 • Poliisi on viranomainen, jolla on oikeus voimankäyttöön ja velvollisuus varmistaa yhteiskuntarauha ja ihmisten välitön turvallisuus.
 • Lainsäätäjä on poliitikko tai viranomainen, jolla on yleinen velvollisuus huolehtia yhteiskunnan pitkäaikaisesta turvallisuudesta ja siitä että rakenteet tukevat sitä.

Suhtautuminen toiseen on nimenomaan ihmiseen kohdistuvaa kansalaisen ja turvapaikanhakijan tapauksessa, kun taas rooliin kohdistuvaa muissa tapauksissa.

Vuorovaikutuksen lajit
Henkilöä kohtaan Roolin edustajaa kohtaan
Auttavainen: Paneudutaan ihmisen tarpeisiin ja nähdään vaivaa, jotta häntä pystytään auttamaan parhaalla tavalla. Toimintaa tukeva: Kannatetaan toimintaa ja tarvittaesssa puolustetaan sen merkitystä julkisesti.
Kohtelias: Arvostetaan ihmistä ihmisenä ja tuetaan pienehköissä asioissa, jos sellaisia ilmenee.
Välinpitämätön: Annetaan ihmiselle tilaa hoitaa omat asiansa. Reagoidaan vain tarvittaessa. Muutosta vaativa: Hyväksytään toiminta yleisesti mutta vaaditaan siihen parannuksia.
Torjuva: Tehdään selväksi, ettei ihminen ole tervetullut tai että hänen on muutettava käytöstään tullakseen hyväksytyksi.
Häätävä: Painostetaan ihmistä poistumaan tai toimimaan halutulla tavalla. Kaikki keinot eivät ole laillisia. Vastustava: Ei hyväksytä toimintaa nykymuodossaan vaan pidetään jotain vaihtoehtoa parempana.

Vuorovaikutus maahanmuuttajien kanssa

Tässä taulukossa on kuvattu esimerkkejä vuorovaikutuksista turvapaikanhakijoiden kanssa. Esimerkit ovat televisiokeskustelusta Maahanmuutto ja turvallisuus/Turvattomuusilta 2.3.2016

Suhtautuminen toiseen: vuorovaikutuksen lajit
Kuka toimii Ketä kohtaan
Kansalainen Turvapaikanhakija Aktivisti Viranomainen Poliisi Lainsäätäjä
Kansalainen Jone Nikula vaatii etteivät kansalaiset anna tarpeettomien pelkojen vaikuttaa toimintaansa. ⇤--#: . Onko sopivaa väriä? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 4. maaliskuuta 2016 kello 12.21 (UTC) (type: truth; paradigms: science: attack)
Heikki Hiilamo haluaa auttaa pakolaisia Välimerellä.
Linnéa Mynttisen mielestä pakolainen sopii hyvin avustajaksi.
Jone Nikula vastustaa katupartioita, koska voimankäyttö kuuluu viranomaiselle.
Turvapaikanhakija Kodinhoitajaksi vanhukselle ryhtynyt turvapaikanhakija haluaa auttaa.
Aktivisti
Huolestunut äiti kampanjoi vastaanottokeskuksen lakkauttamiseksi ennaltaehkäisyn nimissä.
Henkilö yrittää vastaanottokeskuksen tuhopolttoa.
Jari-Pekka Teurajärvi kannattaa katupartioita ja perusti sellaisen Ouluun.
Viranomainen Tomi Kuosmanen toivottaa kansalaiset tervetulleeksi vastaanottokeskukseen vähentämään tuntemattoman pelkoa.
Poliisi Poliisi kehottaa ihmisiä malttiin ja hyviin tapoihin.
Lainsäätäjä Kansanedustaja haluaa nopeampia turvapaikkapäätöksiä. Kansanedustaja Antti Heikkinen (?) vaatii EU:lta yhtenäisempiä toimia.

Katso myös