Arvoprofiili

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Arvoprofiili on ihmisen henkilökohtaisia arvostustietoja sisältävä omadatapalvelu. Sitä käytetään mm. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tuottamaan yhteisön arvojakauma, joka toimii päätöksenteon perusteena.

ONGELMA: Nykyinen demokratia on enemmän kauniiden ja rohkeiden demokratiaa eikä ota tarpeeksi hyvin huomioon hiljaisten näkemyksiä.
LÄHESTYMISTAPA: Avoin ja datalähtöinen demokratia.
INNOVAATIO: Otetaan käyttöön ihmisten henkilökohtainen arvoprofiili.

Kysymys

Millainen nettityökalu toimii ihmisen henkilökohtaisten arvojen tietovarastona siten, että

 • se on omadataa (MyData) ja ihminen voi itse hallinnoida ketkä tietoja näkevät,
 • sen avulla voidaan ennustaa, miten ihminen haluaisi erilaisissa päätöstilanteissa toimittavan,
 • yhteisön jäsenten arvoprofiilien avulla voidaan muodostaa yhteisön arvojakauma, jota voidaan käyttää yhteisön päätöksenteon perusteena,
 • työkalu skaalautuu pienten yhdistysten tarpeista monikansallisen päätäksenteon tarpeisiin.

Vastaus

Arvprofiili-mobiilisovelluksen mahdollisia toiminnallisuuksia puhelimemssa.

Nykyinen demokratia on enemmän kauniiden ja rohkeiden demokratiaa eikä ota tarpeeksi hyvin huomioon hiljaisten näkemyksiä.

Ongelman lähestymistapana tässä on avoin ja datalähtöinen demokratia. se mahdollistaa ihmisten henkilökohtaisen arvoprofiilin hyödyntämisen. Se on henkilökohtaista omadataa, jota ihminen hallitsee itse. Kuka tahansa voi esittää arvoihin tai päätöksiin liittyviä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. Ihminen päättää itse, mihin kokee tärkeäksi vastata. Kaikkien arvot kerätään yhteen aggregoiduksi julkiseksi datasetiksi, joka kuvaa väestön mielipiteiden jakaumaa ja jota kuka tahansa voi tarkastella. Henkilön arvoprofiiliin ja väestön arvojakaumaan kerätään tietoa kaikista mahdollisista lähteistä, kuten vaalikoneista, kyselyistä, tutkimuksista ja väittelyistä.

Päätöksenteossa agenda asetetaan ja päätösvaihtoehdot muotoillaan avoimilla päätöksenteon alustoilla. Päätösten tulee perustua näyttöön, ja välttämätön osa näyttöä on väestön arvodata. Ympäristövaikutusten tai lapsivaikutusten arvioiminen on tunnettu pakollinen osa joitakin päätöksentekoprosesseja. Avoimessa datalähtöisessä demokratiassa kaikkiin päätöksiin tulee pakolliseksi vaatimukseksi kirjoittaa auki, mihin kysymyksiin ja vastausten jakaumaan eli arvodataan päätökset perustuvat. Tämä luo mekanismin, joka pakottaa valmistelemaan vain sellaisia päätöksiä, joita ei heti perään uudelleenpolitisoida, kuten esimerkiksi aidon avioliittoaloitteen, brexitin tai Skotlannin itsenäisyysäänestyksen kohdalla kävi.

Toimintamalliin liittyy useita tuntemattomia tekijöitä, joita pitää kokeilla käytännössä. Onnistuuko esimerkiksi arvodatan kerääminen ja jalostaminen? Pystytäänkö sitä käyttämään järkevästi päätöksenteossa? Skaalautuuko työkalu yhdistyksistä ylikansallisiin sopimuksiin? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi Arvoprofiilia on syytä testata jonkin todellisen yhdistyksen päätöksenteossa. Kokeilu suunnitellaan ja toteutetaan Kokeilun paikassa.

Perustelut

 • Valassafari
 • Jaetun ymmärryksen menetelmä
 • Avoin päätöksentekokäytäntö
 • Avoin arviointi
 • Asiaa testataan Kokeilun paikassa [1]
 • Arvoprofiilitutkimuksia
  • Ossi Mantylahti (blogi). Henkilökohtainen arvoprofiili 7.12.2012 14:46 [2]
  • Schwartz. S.H. (2006), Basic Human Values: An Overview. [3]
  • Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Lipsanen, J. and Helkama, K. (2009), European norms and equations for a two dimensional presentation of values as measured with Schwartz's 21-item portrait values questionnaire. Eur. J. Soc. Psychol., 39: 780–792.
  • Yle. Suomalaistutkijat selvittävät kaveripiirin arvot Facebookin avulla. 10.6.2012 [4]

Suomi.fi-palvelut

Arvoprofiili voisi olla osa suomi.fi-palvelua. Tässä pohditaan sitä, miten asia voitaisiin käytännössä toteuttaa.

THL:n rooli

THL voisi tuottaa tietojärjestelmän henkilökohtaisen arvoprofiilin ylläpitämiseksi. Tällöin se ehkä painottuisi erilaisten terveystietoihin liittyvien arvotietojen ylläpitämiseen, kuten hoitotestamenttiin, oirepäiväkirjoihin sisältäen oireiden häiritsevyyden tai mistä henkilö olisi valmis luopumaan päästäkseen eroon oireesta, tai tietoon siitä haluaako saada henkilökohtaista rokotusneuvontaa tai Kanta-palvelun tietojen avulla räätälöityä elämäntapaneuvontaa.

Kuitenkin jos arvoprofiilijärjestelmä rakennettaisiin joustavasti, sama järjestelmä voisi kerätä tietoja myös henkilön terveyteen liittymättömistä arvoista. Silloin vähäisellä lisävaivalla järjestelmä olisi paitsi terveyttä edistävä myös tarjoaisi mehdollisuuden tuottaa poliittisista kysymyksistä väestön arvojakaumia järjestelmässä ylläpidettyjen arvoprofiilien avulla.

 • Suomi.fi-palvelut THL:ssä [5] (suojattu sivu)
  • Suunnitelma THL:n palvelujen toteuttamisesta suomi.fi-palvelussa [6] (suojattu sivu)
  • Palveluväylän testiliityntäpalvelu STM-konsernille [7] (suojattu sivu)
 • Suomi.fi-palveluväylä
  • Liityntäkatalogi suomi.fi-palveluväylän palveluille [8]


Katso myös

Viitteet