Uimavesien laatu Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millainen on uimavesien laatu suomalaisilla uimarannoilla? Tiedot näytetään EU-direktiivin mukaisesti.

Vastaus

Uimavesien laatu Suomessa.svg

Malliajo EEA:n datasta 23.10.2018.

Perustelut

Riippuvuudet

Data

EU-tason tiedot löytyvät EEA:n portaalista. Varsinainen uimavesidata on täällä.

Aineiston historiassa pitää ottaa huomioon muutama seikka. Vuoden 1995-2007 tulokset perustuivat vanhaan uimavesidirektiiviin ja sen vaatimuksiin eli sen ajan tulokset ovat toisiinsa nähden vertailukelpoisia. Vuonna 2008-2010 elettiin siirtymäaikaa, kun valvonta toteutettiin uuden uimavesidirektiivin mukaan. Koska tuloksia ei ollut vielä uuden direktiivin valvonnan mukaan riittävän monelta vuodelta saatavilla, tuloksia verrattiin vanhaan direktiiviin. Ensimmäiset uuden direktiivin mukaiset uimavesiluokat valmistuivat vasta vuonna 2011, kun saatavilla oli neljän vuoden seurantatiedot eli tuloksia oli saatavilla 2008-2011, jonka perusteella uimavesiluokka määräytyi. Ja tämän jälkeen on edetty vastaavalla tavalla eli aina vanhimman vuoden tulokset jätetty pois arvioinnista ja tilalle otettu viimeisimmän vuoden tulokset.

Metadata for status of bathing water
Attribute name Description
cc International country code
BWID Bathing water identification
SeaRegion Sea region name
Region Region name reported by Member State under Directive 76/160/EEC
Province Province name reported by Member State under Directive 76/160/EEC or NUTS3 name
Commune Commune name reported by Member State under Directive 76/160/EEC
BWName Bathing water name reported by Member State
BWaterCat Category of water sampled (Directive 2006/7/EC)
 • C - coastal water
 • R - river
 • L - lake
 • T - transitional water
Longitude_BW International geographical co-ordinates in decimal degrees format
Latitude_BW
y1990 ... y2017 Status of bathing water for year 1990 - 2017 (old or transition period):
 • 'empty field' - no data available
 • CG - compliant with the mandatory and the guide values of the Directive
 • B - banned or closed
 • NF - insufficiently sampled
 • NC - not compliant with the mandatory values of the Directive
 • CI - compliant with the mandatory values of the Directive
 • NS - not sampled

Status of bathing water for year 1990 - 2017 (new):

 • excellent quality
 • good quality
 • sufficient quality
 • poor quality
 • closed
 • permanently closed (no value)
 • insufficiently sampled
 • new - not yet classification possible
 • changes - not yet classification possible after the changes

The description of all attribute fields of bathing waters is given in Data Dictionaries 'WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 76/160/EEC' and 'WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC' at: [1]

Laskenta

 • Ajo uimarannoittain ja kunnittain 23.10.2018 [2]

+ Näytä koodi

Katso myös

Ympäristöterveysindikaattoreita
Altisteita

pienhiukkaset · radon · uimavesi

Tautitaakka-arvioita

tupakansavu · juomaveden mikrobit · otsoni · radon · formaldehydi · ruoan mikrobit · pienhiukkaset · lyijy · kosteusvauriot · kloorauksen sivutuotteet · metyylielohopea · fluoridi · häkä · bentseeni · dioksiini · ultraviolettisäteily · arseeni ·

Tietolähteitä

Syke · WHO · ECDC · Tilastokeskus · Eurostat ·

Avainsanat

Viitteet