Elohopea ja metyylielohopea

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin

Vertailu raja-arvoihin

Elohopean sallittu enimmäispitoisuus kalassa (mg/kg) ((EY) N:o 1881/2006):

Elohopean sallittu enimmäispitoisuus hauessa (mg/kg) ((EY) N:o 1881/2006):

Elohopean pitoisuus paikallisessa kalassa (mg/kg):

+ Näytä koodi

Terveysriskin laskenta

Kalan elohopeapitoisuus ilmoitetaan yleensä kokonaiselohopeana, kun taas terveysriski lasketaan metyylielohopealle. Kalan sisältämästä elohopeasta noin 95 % on metyylielohopeaa. Tarvittava korjaus kokonaiselohopeapitoisuudesta metyylielohopeapitoisuuteen sisältyy alla oleviin laskentamalleihin.


Vaaraosamäärä

Vaaraosamäärä (HQ) = Altistuminen/Viitearvo. Viitearvona käytetään yleensä esimerkiksi hyväksyttävän päiväsaannin arvoa (acceptable daily intake; ADI) tai siedettävän päiväsaannin arvoa (tolerable daily intake; TDI). Kun HQ > 1, tuloksesta nähdään, monikokertaisesti viitearvo ylittyy.

Vaaraosamäärä

TWI, siedettävä metyylielohopean viikkosaanti (µg/kg/viikko) (EFSA 2012):

Henkilön paino (kg):

Metyylielohopean keskimääräinen taustasaanti kalasta (µg/kg bw/d) (0.03-0.06; odottavat äidit; Leino et al. 2013):

Paikallisen kalan kulutus (g/viikko):

Paikallisen kalan elohopeapitoisuus (mg/kg):

+ Näytä koodi

Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali (MOS) kuvaa altistumisen suuruutta suhteessa ylimpään haitattomaksi havaittuun annokseen eli NOAEL-arvoon (No Observed Adverse Effect Level). Turvamarginaali lasketaan seuraavasti:

MOS = NOAEL / Altistuminen

Turvamarginaalin laskeminen tunnetulle metyylielohopea-altistukselle:

  • Lisää lähtötietoihin paikallisen kalan elohopeapitoisuus sekä paikallisen kalan kulutusmäärä asianomaisiin kohtiin.
  • Tarkista ja muokkaa myös muut lähtötietojen luvut (esim. henkilön paino).
  • Aja koodi - saat tulokset.

Turvamarginaali

NOAEL, metyylielohopean neurotoksisuus ihmisellä (µg/kg/d; JECFA 2010):

Henkilön paino (kg):

Metyylielohopean keskimääräinen taustasaanti kalasta (µg/kg/d) (0.03-0.06; odottavat äidit; Leino et al. 2013):

Paikallisen kalan kulutus (g/viikko):

Paikallisen kalan elohopeapitoisuus (mg/kg):

+ Näytä koodi

Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet


Viitteet

EFSA 2012. Mercury in food – EFSA updates advice on risks for public health. [1]

JECFA 2010. Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) - Methylmercury. [2]

Leino O, Karjalainen AK, Tuomisto JT. 2013. Effects of docosahexaenoic acid and methylmercury on child's brain development due to consumption of fish by Finnish mother during pregnancy: a probabilistic modeling approach. Food Chem Toxicol. 54:50-8.

Katso myös: KAVERI-mallin kaikki sivut

KAVERI-malli
Pääsivu

Kaivosvesien riskit (KAVERI-malli)

Kaivosvedet ja päästöt vesiin

Kaivosvedet · Kaivoksen päästöt vesiin · Päästöjen leviämisen arviointi vesistössä

Terveysriskinarvioinnin yleiset ohjeet

Kaivosvesien terveysriskinarvion toteuttaminen · Pintavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Pohjavesiin liittyvä terveysriskinarvio · Viihtyvyyshaitat

Ainekohtaiset terveysriskin laskentamallit

Arseeni · Elohopea ja metyylielohopea · Kadmium · Mangaani · Nikkeli · Sulfaatti · Uraani ·Sinilevät ja levät

Ainekohtaiset tietosivut - terveysriskin laskentamallien tieteellinen tausta ja perusteet

Arseenin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Elohopean terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Kadmiumin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Mangaanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Nikkelin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sulfaatin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Uraanin terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet· Sinilevien ja levien terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet

Mikrobiologinen riskinarviointi

Mikrobiologinen riskinarviointi · Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet · Legionellan terveysriskinarviointi

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesistä aiheutuvien ekologisten riskien arvioinnin toteuttaminen · Miten kemiallisen aineen vaikutusta pintaveden kemialliseen tilaan arvioidaan? · Mitä epäsuoria vaikutuksia kemiallisella aineella on pintaveden laatuun ja ekologiseen tilaan? · Kemiallisesta aineesta aiheutuva rehevöitymisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva happamoitumisriski · Kemiallisesta aineesta aiheutuva suolaantumisriski · Pintaveden ekologisen riskin kuvaus

Ainekohtaiset ekotoksikologisen riskin kuvaukset

Sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvaus

Kaivosvesistä aiheutuvien terveydellisten ja ekologisten riskien kuvaus ja raporttiohje

Kaivosvesien riskin kuvaus

VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb.png EU EAKR FI vertical 20mm rgb.png PSL rahoituslogo.png

Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.