Keskusteluohjeet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Keskusteluohjeet sisältävät etiketin sille, miten Opasnet-keskusteluissa tulee käyttäytyä.

Kysymys

Miten Opasnet-keskusteluissa tulee käyttäytyä, jotta

 • osallistujien olennainen tietämys käsiteltävästä asiasta saadaan kirjattua,
 • erilaiset näkemykset ja erimielisyydet saadaan kuvattua perusteluineen,
 • tieteellisen tiedon vastaiset näkemykset saadaan hylättyä,
 • keskustelu etenee hyvässä hengessä ja toisia kunnioittaen?

Vastaus

Tavallisen kohteliaan netiketin lisäksi tässä keskustelussa käytetään kahta erityistä sääntöä, joiden mukaan puheenvuoroja moderoidaan.

 1. Keskustelun tarkoitus on löytää mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu vastaus keskustelun lähtökohtana olevaan kysymykseen. Jos puheenvuoro ei auta vastaamaan kysymykseen, se merkitään leimalla "Ei liity asiaan" ja saatetaan poistaa.
 2. Kun esität väitteitä, perustele ne huolellisesti ja käytä viittauksia luotettaviin tietolähteisiin. Viittaaminen ei ole pakollista, mutta päätelmissä ei juuri anneta arvoa perustelemattomille väitteille.

YLE A2:n turvattomuusilta 2.3.2016

Näitä keskusteluohjeita noudatetaan A2:n turvattomuusiltana, jolloin keskustellaan maahanmuuton aiheuttamasta turvattomuudesta.

Perustelut

Nämä ohjeet perustuvat Opasnetin keskustelusääntöihin. Katso myös tarkempi englanninkielinen kuvaus Discussion. Tämä on pitempi versio ohjeistuksesta, mutta käytännön syistä tiivistimme sen kahteen vastauksessa mainittuun sääntöön. Noudata näitä sääntöjä itse ja huomauta asiasta kohteliaasti, jos joku ei näitä noudata.

 1. Jokaisella aihepiirillä on omistaja, joka haluaa saada lisätietoa kyseisestä aihepiiristä.
 2. Omistaja voi avata aihepiiriin uuden keskustelun. Muut voivat ehdottaa omistajalle uutta keskustelukysymystä.
 3. Jokainen keskustelu alkaa kysymyksellä, joka pyritään muotoilemaan yksiselitteiseksi ja tieteelliseksi. Tieteellisyys tarkoittaa, että vastaus on löydettävissä tekemällä havaintoja (eli kysymys on falsifioitavissa).
 4. Keskustelun tarkoituksena on etsiä mahdollisimman täsmällinen vastaus tai vastauksia, joita ei saada käytössä olevien tietojen ja havaintojen perusteella kumotuksi.
 5. Tavoitteena on jaettu ymmärrys eli tilanne, jossa ymmärretään myös eri mieltä olevien perustelut. Konsensukseen ei pyritä.
 6. Puheenvuorot eli argumentit kerätään hierarkkiseksi eli puumaiseksi rakenteeksi, jossa jokainen puheenvuoro joko puolustaa tai vastustaa edellä olevaa puheenvuoroa. Jokaisen puheenvuoron täytyy siis liittyä sisällöllisesti keskustelukysymykseen joko suoraan tai hierarkiassa olevan puheenvuoron kautta.
 7. Jos puheenvuoro ei liity asiaan, se joko merkitään epäpäteväksi tai poistetaan. Myös loukkaavat tai henkilöön käyvät puheenvuorot poistetaan. Tarkoitus on puhua kysymyksen määrittämästä asiasta eikä esimerkiksi osallistujien pätevyydestä.
 8. Omistajan valtuuttamat moderoijat moderoivat keskustelua. Heillä on oikeus poistaa epärelevantteja tai loukkaavia puheenvuoroja.
 9. Jokainen esitetty väite pitää yrittää perustella luotettavan lähteen tai aineiston avulla. Väitteitä voi esittää myös ilman lähdettä, mutta niille ei juuri anneta painoarvoa päätelmiä tehtäessä. Epäpätevät puheenvuorot eivät vaikuta päätelmiin lainkaan.
 10. Keskustelut käydään joko suoraan Opasnetissä tai uusi.otakantaa.fi-sivustolla, josta päätelmät siirretään Opasnettiin. Katso tapauskohtaiset sivut ja ohjeet aihepiirin omalta sivulta.

Katso myös