Laadunvarmistus VN-TEAS-toiminnassa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Kysymys

Millaisten käytäntöjen avulla varmistetaan valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystyön ja sen tulosten laatu?

Suunniteltu käyttö ja käyttäjät
Tämä arviointi on valtioneuvoston kanslian tilaama. Arvioinnin tuloksia käytetään suoraan VN-TEAS-toiminnnan laadunvarmistuksen kehittämiseen.
Osallistujat
Suunnittelutyötä vetää asiantuntija Jussi Simpura. Keskustelua moderoi johtava tutkija Jouni Tuomisto. Kkyseessä on avoin arviointi, ja kaikki saavat osallistua.
Rajaus
Tarkastelun kohteena on nimenomaan VN-TEAS-toiminta. Kuitenkin se toiminta kytkeytyy tiiviisti myös esimerkiksi tutkimuslaitosten toimintaan ja Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston toimintaan. Tuloksia ei kuitenkaan ensisijaisesti käytetä niiden kehittämiseen, joten ne eivät kuulu rajauksen piiriin.
Aikataulu
Avoin keskustelu aiheesta käydään toukokuun aikana. Kesäkuussa tehdään VNK:lle ensimmäinen ehdotus laadunvarmistuksesta. Palautteen perusteella tätä muokataan edelleen, ja elokuussa tehdään lopullinen ehdotus.

Vastaus

Nämä ehdotukset ovat pohjana tarkemmalle keskustelulle.

  • Selvitystehtävän muotoilussa vaaditaan osaamista, ja aiheista pitäisi käydä avointa keskustelua jo ennen hakua.
  • Toimijoilta on edellytettävä sitoutumista hyviin tieteellisiin käytäntöihin.
  • Tutkimusmenetelmät ja -oletukset on julkaistava.
  • Tulokset on julkaistava, ja niiden tulkinnasta on voitava käydä avointa keskustelua tieteen säännöillä esimerkiksi tähän varatulla keskustelualueella.
  • Myös tutkimusaineistot on saatettava julkisesti saataville.
  • Pitäisikö ottaa oppia muiden Pohjoismaiden virallisista selvityksistä ja komiteoista?
  • Hankkeen toteuttajan on sitouduttava laadukkaaseen työhön ja yhteistyöhön hankkeen tilaajan kanssa.
  • Selvityksiin on liitettävä laatuseloste ja velvollisuus osallistua tulosteen julkistamiseen ja virheellisten tulkintojen oikomiseen.
  • Kankeutta laadunvarmistuksessa on vältettävä. Se onnistuu avoimuudella, kritiikin huomioimisella ja sisäisellä laadunvarmistuksella.

Perustelut

Jussi Simpuran blogikirjoituksen pohjalta aloitetaan keskustelu [1], jota käydään Otakantaa-sivulla ja jonka tulokset tiivistetään tälle Opasnetin sivulle.

Katso myös

Viitteet