Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Mikä olisi kalansyönnin lisääntymisen terveysvaikutus Suomessa?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Tässä arvioinnissa tarkastellaan skenaarioita, joissa suomalaisten kalansyöntiä lisättäisiin kotimaisen kalan edistämisohjelmalla. Tietoja käyttäisivät mm. Luke, MMM ja YM.

Osallistujat

Rajaus

Tilannetta tarkastelleen toisaalta toteutuneeseen 2017 tilanteeseen ja toisaalta skenaarioihin vuodelle 2027, kun on joko lisätty kotimaisen kalan tuotantoa tai tuontia.

Vaihtoehdot

  • Kotimaisen kalan käytön lisääminen
  • Viljellyn kalan tuonnin lisääminen

Aikataulu

Alustavia arvioita pyritään tuottamaan maaliskuun 2020 aikana.

Vastaus

Tulokset

Tautitaakka erilaisissa kalankulutuksen skenaarioissa. Negatiivinen luku tarkoittaa terveyshyötyä.

Arviointimallin keskeiset tulokset löytyvät tästä HTML-tiedostosta.

Päätelmät

Kalansyönti vuonna 2017 vähensi tautitaakkaa n. 100 000 haittapainotettua elinvuotta (DALY) Suomessa. Jos kalansyönti lisääntyisi oheisen taulukon mukaisesti, tautitaakka vähenisi edelleen n. 40 000 DALY /a suomalaista kalankulutusta lisäämällä ja n. 35 000 DALY /a kalantuontia lisäämällä.

Perustelut

Data

Kalansyönti Suomessa eri skenaarioissa (milj kg/a kokonaiskalana)
Kalaryhmä BAU 2017 Kotimainen edistäminen Tuonnin edistäiminen
Kirjolohi suomalainen 11 45 11
Kasvatettu muu suomalainen 1 8 3
Silakka 4 18 8
Kaupallinen luonnonkala 6 12 8
Vapaa-ajan saalis 20 20 20
Tuontilohi 36 38 67
Tuontikirjolohi 8 8 17
Muu tuonti 28 28 28

Eräs keskeisistä terveysvaikutuksiin vaikuttavista oletuksista on, kuka lisääntyneen kalan söisi. Mahdollisia tapoja ajatella:

  • Syöntiä muutetaan nykysyönnin suhteessa.
  • Jokainen suomalainen syö vakiomäärän kalaa enemmän.
  • Kalansyönnin edistämistä suunnataan tietyille väestöryhmille, ja vaikutukset tulevat siellä (mihin?).
  • Vaikutukset jakautuvat satunnaisessa määrin eri yksilöille.

Malliparametrit

Malliparametrit saat näkyviin klikkaamalla.Scenario|Action|exposure|Exposure: To child; Age: Age 1|Replace|0.98 (0.17 - 2.9)|Based on RUORI modelling (see code) Scenario|Action|exposure|Exposure: To eater; Age: Female 18-45|Replace|2.79 (0.56 - 7.08)|Based on RUORI modelling (see code) Scenario|Action|exposure|Exposure: To eater; Age: Non female 18-45|Replace|11.38 (3.44 - 46.22)|Based on RUORI modelling (see code)

Laskenta

Avoimen arvioinnin mallikoodi on kirjoitettu R:llä ja se löytyy Githubista.

Yleiskuva terveysvaikutusten laskentamallista.

Keskeiset tulosteet

+ Näytä koodi

Arviointimallin alustus

+ Näytä koodi

Katso myös

Lähteet