Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

OSALLISTU PNEUMOKOKKIROKOTETTA KOSKEVAAN KYSELYYN TÄSTÄ

Tämä rokotehankintakeskustelu on toimitettu tiedoksi kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle 8.9.2014.

Pääviesti
Kysymys:

Mitä vertailuperusteita pitäisi käyttää kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan pikkulasten pneumokokkirokotteen hankinnassa?

Vastaus:

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi Opasnetissä käydään kesän 2014 aikana avoin keskustelu, jonka lopputulos esitellään kansalliselle rokotussuositusasiantuntijaryhmälle (KRAR) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rokotehankintatyöryhmälle. Keskustelua käydään pääasiassa näistä kolmesta aiheesta omilla sivuillaan:

Voit osallistua keskusteluun eri tavoilla:

 1. Kirjoittamalla kommenttisi sivun alalaidassa olevaan kommenttikenttään, jolloin moderaattori nostaa sen osaksi sivun sisältöä.
 2. Hankkimalla Opasnettiin käyttäjätunnuksen sivun oikeasta yläkulmasta ja osallistumalla itse keskustelusivujen muokkaukseen. Osallistumisessa on noudatettava näitä ohjeita. Joistakin asioista käydään jäsennettyä keskustelua näiden ohjeiden mukaisesti.
 3. Vastaamalla kyselyyn rokotteiden valintaperusteista. Kysely on rakennettu niin, ettei pneumokokista tarvitse tietää mitään erityistä.

Sinun kannattaa ensin tutustua sivustoon, jotta osaat kommentoida oikeaan kohtaan ja näet, onko joku muu jo nostanut esiin saman asian. Asioiden toistaminen on turhaa, koska vain yksi maininta joka asiasta jätetään sivulle. Samoin sivun aiheeseen liittymättömät kommentit poistetaan. Sen sijaan kaikki muu sisältö jätetään näkyviin keskustelun pohjaksi. Huomaa kuitenkin, että muut osallistujat saattavat yrittää todistella sinun näkemyksesi vääräksi; jos se onnistuu, näkemys ei päädy KRARille ja STM:lle annettavaan suositukseen.

Lisätietoja pneumokokista.


Kysymys

Mitä vertailuperusteita pitäisi käyttää kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvan pikkulasten pneumokokkirokotteen hankinnassa?

Rajaus

 • Tarkastellaan kansallisen rokotusohjelman pikkulasten pneumokokkikonjugaattirokotuksia.
 • Rajataan ja määritellään pneumokokkikonjugaattirokotteiden hankintaan vaikuttavat vertailuperusteet.
 • Tavoitteena on määritellä tarjouskilpailun kokonaistaloudellinen valintaperuste.
 • Keskustellaan hankintapäätöstä varten tehtävän epidemiologisen ja taloudellisen arvioinnin perusteista.
 • Perustana on nykyinen tietämys pneumokokkikonjugaattirokotteiden tehosta ja vaikuttavuudesta.
 • Lääkelain 20a§:n mukaan hankinnassa voidaan ottaa huomioon vain rokotteet, joilla on myyntilupa Suomessa.
 • Valmisteltava hankinta on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen.
 • Tällä sivustolla käytävä keskustelu ei sido hankinnan valmistelua ja päätöstä.

Osallistujat

 • Tämä on avoin arviointi. Kuka tahansa saa osallistua. Työtä ovat jäsentämässä myös:
 • Avoimen päätöksentekokäytännön taitajat, ohjaajana Jouni Tuomisto R↻
 • Rokoteasiantuntijat (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos):
  • Hanna Nohynek (vastaava tutkija)
  • Heini Salo
  • Terhi Kilpi
  • Pertti Sormunen
  • Kari Auranen
  • Tuija Leino
  • Markku Nurhonen

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Tämä sivusto edistää avointa, jäsentynyttä ja perusteltua rokotekeskustelua Suomessa. Lisäksi se auttaa kehittämään rokotehankintojen päätöksentekoa. Tärkeimmät käyttäjät ovat:

Vastaus

Lähtökohtana oli seuraava ehdotus:

 • Valintaperusteina ovat hinta ja hyöty (arvioitu vakavien pneumokokkitautien vähenemä koko väestössä).
 • Turvallisuus ei ole perusteena, koska EU:n alueella tällä hetkellä myynnissä olevien pneumokokkikonjugaattirokotevalmisteiden välillä ei ole osoitettu turvallisuuseroa.

Arvioinnin perusteena käytettiin epidemiologisen mallin pohjalta laadittuja laskelmia rokotteen käyttöönoton johdosta saavutetuista laatupainotetuista lisäelinvuosista ja säästetyistä hoitokustannuksista. Jos serotyyppiä 3 ei oteta huomioon täyden vaikuttavuuden omaavana rokoteserotyyppinä 13-valenttisessa rokotteessa, on ero 10- ja 13-valenttisen rokotteen välillä näissä laskelmissa vähäinen. Ottaen huomioon tämän eron suuruusluokka suhteessa käytettyyn malliin liittyvien epävarmuustekijöiden aiheuttamaan vaihteluun mallin tuottamissa ennusteissa, voidaan 10- ja 13-valenttisen rokotteen arvioida olevan vaikutuksiltaan samanarvoiset. Tällöin hinnan tulee olla määräävä valintakriteeri.

Perustelut

Tässä taulukossa on lueteltu arvioinnin olennaiset osat ja päätöksenteon taustat. Tämä rokotehankintakeskustelu toimitettiin tiedoksi kansalliselle rokotusasiantuntijaryhmälle 8.9.2014.

Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan
Arvioinnin osat

ROKOTEKYSELY - VASTAA TÄSTÄ · Rokotteen vertailuperusteet · Epidemiologinen malli · Taloudellinen arviointi

Englanninkieliset sivut

Tendering process for pneumococcal conjugate vaccine · Comparison criteria for vaccine · Epidemiological modelling · Economic assessment

Taustatietoa

Pneumokokki · Työjärjestys · Pneumokokkirokotevalmisteet · Kansallinen rokotusohjelma · Pneumokokkikonjugaattirokotteen vaikuttavuuden seuranta · Korvautuminen · Viitteet · Herkkyysanalyysi(Tal.arv.) · Rokotesanasto · Pneumokokkirokotteen turvallisuus

Tulosta: Koko materiaali · Pneumokokkirokotekysely


Rokotteiden vertailu perustuu hintaan ja hyötyyn (ks. vertailuperusteet). Epidemiologinen hyöty tarkoittaa arvioitua vakavien pneumokokkitapausten vähenemää, jos rokote otettaisiin kansalliseen rokotusohjelmaan. Arvio tehdään epidemiologisen mallin avulla. Rokotusohjelman vaikuttavuus määritellään epidemiologisen mallin antaman arvion perusteella terveyteen liittyvänä elämänlaadun muutoksena. Kustannusvaikuttavin rokotevalmiste valitaan taloudellisen arvioinnin menetelmin.

Käytettäviä menetelmiä


Katso myös

Viitteet

 • Nurhonen M, Auranen K(2014) Optimal Serotype Compositions for Pneumococcal Conjugate Vaccination under Serotype Replacement. PLoS Computational Biology 10(2)


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

Kommentoi

Voit kommentoida näiden sivujen sisältöä. Tällä pääsivulla on kuitenkin vain lueteltu olennaiset asiat ja linkit, ja keskustelu käydään kutakin asiaa tarkemmin käsittelevällä sivulla. Seuraa siis linkkejä, lue ja osallistu.