Radonin terveysvaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Mitkä ovat radonin terveysvaikutukset Suomessa? Erityisesti pitäisi tarkastella näitä kysymyksiä:

 • Mikä on radonin kokonaistautitaakka?
 • Kuinka suuri on radonin ja tupakan yhteisvaikutus?
  • Onko kyseessä riippumaton, additiivinen, multiplikatiivinen tai yhteisvaikutus, ja mitä nämä tarkoittavat?
 • Miten radonin tautitaakka jakautuu erilaisissa asunnoissa asuvien kesken (esim. yli tai alle 300 Bq/m3)?
 • Mitä eri toimenpiteitä olisi mahdollista tehdä radonin tautitaakan pienentämiseksi?
  • Mitä muita vaikutuksia näillä toimepiteillä on (kustannukset, kiellot, elämäntapamuutokset, terveyssynergiat?)
 • Mitkä arvoarvostelmat määräävät sitä, mitkä toimepidevaihtoehdoista näyttäytyvät suositeltavina?

Vastaus

Keuhkosyövät Suomessa riippuen erilaisista politiikkatoimista. Mallissa oletetaan vaikutuksen tulevan ilman viivettä.

Radonin kokonaistautitaakka näyttäisi olevan 1973 DALY /vuosi (ks. Tautitaakka Suomessa ja SETURI/TEKAISU: Sisäilman radonin tautitapausmäärä ja tautitaakka arviot

STUKin mukaan ne asunnot, joissa radonpitoisuus on yli 300 Bq/m3, johtavat arviolta 65-80 keuhkosyöpätapaukseen vuodessa. Näistä pelkän radonin aiheuttamia on noin kymmenen tapausta (loput: radon + tupakka). Tämän verran siis vähenisivät tapaukset , jos kaikki 300 Bq/m3 ylitykset korjattaisiin tasolle 0 Bq/m3.

Jos yli 300 Bq/m3 radonpitoisuudet korjataan tasolle 300 Bq/m3, vähenevät keuhkosyöpätapaukset noin 25-40 tapauksella vuodessa (näistä 3- 5 keuhkosyöpää on pelkän radonin aiheuttamaa).

Arvioinnissa on otettu huomioon 300 Bq/m3 ylittävän väestön altistusarvion epätarkkuus 95% luottamusvälillä (10%). Kaikkien radonin (tai radon+tupakka) aiheuttamien keuhkosyöpien määrä, 300 kpl vuodessa, on oletettu tässä arvioinnissa tarkaksi, vaikka vaihteluväli onkin 100 – 600 tapausta. Eli näihin lukuihin täytyy suhtautua lähinnä suuntaa antavina.R↻

Mallinnustulosten mukaan näyttää siltä, että kokonaiskeuhkosyöpään vaikuttaminen on paljon tehokkaampaa vähentämällä tupakointia kuin vähentämällä korkeita radonpitoisuuksia asunnoissa. Kuitenkaan arviointi ei (vielä) sisällä lainkaan kustannustehokkuuslaskelmia. Ne saattavat osoittaa monet radontoimet tehokkaiksi, vaikka niiden kokonaisvaikutus olisikin pieni. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tehty arvio osoitti, että uusien rakennusten radontorjunta on kustannustehokasta vaikka radonpitoisuudet olisivat pienemmät kuin Suomessa. (Gray et al., BMJ 2009)

Tarkempi vastaus löytyy tästä esityksestä: Näkökulmia radonhaitan torjuntaan

Perustelut

Toimenpiteitä radonin tautitaakan pienentämiseksi?

 • Radontuuletus kaikkiin uusiin rakennuksiin.
 • Radontuuletusvalmius kaikkiin uusiin rakennuksiin, tuuletus vain jos mittaus osoittaa korkeita pitoisuuksia.
 • Radontuuletus myös vanhoihin rakennuksiin.
 • Tupakointikielto.
 • Kansalaistiedotus.
 • Radonmittausten kannustaminen tiedolla tai rahallisella tuella.
 • Edellä mainittujen toimien kohdistaminen vain tupakoiviin.
 • Edellä mainittujen toimien kohdistaminen vain radonalueille.

Radontoimepiteiden muita kuin terveysvaikutuksia:

 • Kustannukset.
 • Kiellot ja itsemääräämisoikeus.
 • Elämäntapamuutokset.
 • Vaikutusten kohdistuminen erilaisena kansalaiseen, lähimmäiseen tai yhteiskuntaan.

Arvoarvostelmia:

 • Tautitaakkaa on pienennettävä.
 • Tautitaakkaa on pienennettävä kaikilla toimilla, jotka ovat halvempia kuin 10000 € / DALY (tai jokin muu raja).
 • Kansalaisten itsemääräämisoikeuteen ei saa puuttua.
 • Kansalaisia ja erityisesti lapsia on suojeltava altisteilta, jonka määrään ei voi itse vaikuttaa.

Päätösvaihtoehdot

Tähän mennessä vaikutusmallissa tarkastellut päätökset ovat seuraavat:

 • Pitoisuus lasketaan 400:aan Bq/m3, jos se ylittyy.
 • Pitoisuus lasketaan 200:aan Bq/m3, jos se ylittyy.
 • Tupakointi vähenee viisi prosenttia.

Kustannuksia ei ole (vielä) tarkasteltu.

HUOM! Tässä alla on vasta luonnosteltu päätöksiä toteutettavaksi päätöstaulun avulla. Nykyisessä malliversiossa päätökset on kuitenkin toteutettu suoraan koodissa.

Päätökset(-)
ObsDecision makerDecisionOptionVariableCellChangeValueDescription
1ValtioRadontoimiBAUexposurenewPollutant:RadonMultiply1Business as usual
2ValtioRadontoimiRadontalkootexposurenewPollutant:RadonMultiply0.5Raju vähennys

Laskenta

N:

Haluatko nähdä välivaiheet?:

+ Näytä koodi

Riippuvuudet

Sivuja, joissa on mahdollisesti mallissa käytettävää tietoa

Katso myös

Ympäristöterveysindikaattoreita
Altisteita

pienhiukkaset · radon · uimavesi

Tautitaakka-arvioita

tupakansavu · juomaveden mikrobit · otsoni · radon · formaldehydi · ruoan mikrobit · pienhiukkaset · lyijy · kosteusvauriot · kloorauksen sivutuotteet · metyylielohopea · fluoridi · häkä · bentseeni · dioksiini · ultraviolettisäteily · arseeni ·

Tietolähteitä

Syke · WHO · ECDC · Tilastokeskus · Eurostat ·

Viitteet