Muuttuja

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Muuttujat ovat arviointien peruselementtejä. Ne kuvaavat aina jotakin reaalimaailman ilmiötä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi fyysisten ilmiöiden kuvaukset kuten altistus jollekin kemikaalille. Arviointien päätökset ovat myös muuttujia. Muuttujien perusluonteeseen kuuluu etteivät ne koskaan ole lopullisia vaan niiden sisältö kehittyy tiedon lisääntyessä. Muuttujat eivät myöskään ole sidottuja mihinkään tiettyyn arviointiin vaan niitä on tarkoitus voida käyttää useiden arviointien osana.

Kysymys

Millaisia muuttujia pitäisi käyttää vaikutusarvioinneissa?

Vastaus

Muuttujat ovat avoimissa arvioinneissa käytettäviä tietokiteitä. Sopiva rakenne niille on muissakin olioissa käytetty:

  • Kysymys: täsmällinen tutkimuskysymys jonkin reaalimaailman ilmiön selvittämiseksi.
  • Vastaus: paras käytettäissä olevaan tietoon perustuva vastaus esitettyyn kysymykseen. Vastaus sisältää yleensä useita vaihtoehtoisia hypoteeseja epävarmuuksien takia (tai oikeastaan kaikki hypoteesit joita ei saada suljettua pois havaintojen avulla).
  • Perustelut: Kaikki se tieto eli havainnot, päätelmät ja kritiikki, joka on relevanttia vastauksen löytämiseksi.

Katso myös