Näkemysverkko

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Näkemysverkko on graafiteorian mukainen kuvaus asioista ja niiden välisistä suhteista. Se voidaan kuvata taulukkona, RDF-tietokantana tai kuvana verkostosta. Tällä sivulla on listattu tärkeitä (suomalaisia) näkemysverkkoja. Menetelmä näkemysverkkojen käyttämiseen on kuvattu sivulla op_en:Insight diagram.

Kysymys

Mitkä ovat tärkeitä näkemysverkkoja ympäristön ja terveyden tai muiden asioiden kannalta? Millaisia rakenteita niiden kuvaamiseen tarvitaan?

Vastaus

+ Näytä koodi

Perustelut

Data

Näkemysverkkojen tietolähteet

Tässä taulukossa on listattuna kaikki ne taulukot ja tietolähteet, joita käytetään ilmiötarkastelun syykaavioiden rakentamiseen. Alkurivi: ensimmäinen rivi, jolla on dataa (ei siis otsikkorivi); taulu: monesko taulukko tai keskustelu kyseiseltä sivulta luetaan (jos ei ole numeroa, luetaan kaikki); PRL-runko: tietolähteestä löytyville asioille voidaan antaa pysyvä sijainti (permanent resource location), jonka nimi alkaa PRL-rungolla ja loppuosa saadaan tietolähteen taulukosta. Erityypeissä tietolähteissä käytetyt sarakkeiden nimet on kuvattu (huom: olennaista ei ole sarakkeen nimi vaan sisältö) on kuvattu sivulla op_en:Insight network#Types of insight network tables.

Tietolähteet(-)
ObsNimiKuvausTunnisteTyyppiTauluAlkuriviURLNumerointiPRL-runko
1YleinenAsiat, jotka esiintyvät usean ryhmän tarkastelussa. Sivulla Ilmiötyön rajauksen pohdintaa.Yleoletus4 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/1oGxAg1
2Lasten lihavuusLasten lihavuuteen liittyvät asiat. Sivulla Lasten lihavuus.LasLoletus4 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/5QWwAg1
3YmpäristöterveysYmpäristöterveyteen liittyvät asiat sivulla YmpäristöterveysYmpToletus5 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/w4W7Ag1
4LuokittelutYleiset luokittelut kuten JHS-luokka, tehtäväkokonaisuus, ulottuvuus ja osiotyyppi tehtäväkokonaisuuksilleYleoletus5 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/1oGxAg1
5HYTEData kopioitu 6.5.2018 tiedostosta V:\SOTE-ARVIOINTI-01_03_2018\Tehtäväkokonaisuudet\Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen\Indikaattoriehdotukset HYTE_Indikaattorien valinta-lomake_2018_05_04_VALMIS.xlsx # IndikaattorivalinnatHytesotearv 3https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVlLcvsDFHKivD8rSDyn3ijfvoUAjxnXOGb-nujLDak/edit#gid=01
6LAPEData kopioitu 6.5.2018 tiedostosta V:\SOTE-ARVIOINTI-01_03_2018\Tehtäväkokonaisuudet\Lasten, nuorten ja perheiden palvelut\Indikaattorien valinta-lanupe.xlsx # IndikaattorivalinnatLapesotearv 10https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVlLcvsDFHKivD8rSDyn3ijfvoUAjxnXOGb-nujLDak/edit#gid=20104767881
7Aikuisten lihavuusAikuisten lihavuus ja diabetesAikLoletus5 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/WQmwAg1
8Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpiteetHiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteet http://www.stadinilmasto.fi/HNH2035hnh2035 6https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejh-esNcuTjhoPWWqN7rC80xFtKKXu2n7PIUCDSOR98/edit#gid=8856690641
9Sote-KUVA-indikaattoritSote-KUVA-työssä tuotetut indikaattoritKuvakuvaind 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OJntWc-ivrCDi9RkCAyWdggA3VCm-BM98rp6H5u3diI/edit#gid=01
10Sitran 100 ilmastotekoaSitran 100 ilmastotekoa. https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/Sitra100oletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/120Yn1rEaNNETw2b-_eJkf7PUhgmsBeu3DGb_6HwC_Z4/edit#gid=01
11Kunnan hyvinvointikertomusKunnallisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/tietolahteetHVkerthvkertomus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVlLcvsDFHKivD8rSDyn3ijfvoUAjxnXOGb-nujLDak/edit#gid=15149311521
12Alueellinen hyvinvointikertomusAlueellisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/kunnan-hyvinvointikertomus/tietolahteetHVkerthvkertomus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVlLcvsDFHKivD8rSDyn3ijfvoUAjxnXOGb-nujLDak/edit#gid=63178252101
13Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimijat ja osallistujatHiilineutraali Helsinki -ohjelman keskeiset toimijat ja osallistujat.HNH2035oletus2 http://fi.opasnet.org/fi/Hiilineutraali_Helsinki_2035201
14Why dioxin is a problemGoherr-projektin kaavio Miksi dioksiini on ongelmaGoherroletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=01
15Bioaccumulation of dioxinGoherr-projektin kaavio Dioksiinien biokertyminenGoherroletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=7187650741
16Dioxin governance related to food in EUGoherr-projektin kaavio Dioksiinien hallinta ruoassa EUssa.Goherroletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=19674760961
17EFSA scientific advice processGoherr-projektin kuvaus EFSAn tieteellisestä neuvonnastaGoherroletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=17122953561
18Fisheries management processKalakantojen hallinnointiprosessiGoherroletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=4046782501
19Congestion charge discussionKeskustelut ruuhkamaksuista Helsingissä (10 kpl)CongCkeskustelu  http://en.opasnet.org/w/Talk:Congestion_charge1
20HIA of swine flu and PandemrixKeskustelu Pandemrix-rokotteen tehosta ja turvallisuudestaH1N1keskustelu  http://en.opasnet.org/w/Talk:Assessment_of_the_health_impacts_of_H1N1_vaccination1
21Example discussionEsimerkkikeskustelu, jossa käytetään erilaisia relaatioita ja totuusarvojaDiscExkeskustelu 2http://en.opasnet.org/w/Discussion 1
22Sitran Helsinki-yhteydetAsioita, jotka kytkeytyvät sekä Sitran 100 tekoon että Helsingin ilmasto-ohjelmaanIlmastooletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/120Yn1rEaNNETw2b-_eJkf7PUhgmsBeu3DGb_6HwC_Z4/edit#gid=7755656031
23RuuhkamaksukytkennätAsioita, jotka kytkeytyvät sekä ruuhkamaksukeskusteluun että Helsingin ilmasto-ohjelmaanCongColetus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/120Yn1rEaNNETw2b-_eJkf7PUhgmsBeu3DGb_6HwC_Z4/edit#gid=4152374531
24Goherr benefit-risk assessmentGoherr-hyöty-riskinarvioinnin malli ja siitä muodostettu odagGoherrarviointi  Op_en7748/goherr2/goherr201
25Avoimuus vai harkintaBengt Holmströmin aloittama keskustelu avoimuuden haitoista päätöksenteossaAvoHarkkeskustelu  http://fi.opasnet.org/fi/Keskustelu:Jaettu_ymmärrys1
26Avoin tiedeyhteistöAvoin tiede ja tutkimus -hankkeen moderoima keskustelu tieteen avoimuuden hyödyistäAvoTieoletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jw347vTdiO63p0ZuL48NR9wXHgbWXxQZmg_5z5QiWUk/edit#gid=16299401291
27EFSA dioxin reassessmentA reassessment of tolerable weekly intake of dioxin by EFSA expert groupEFSAoletus 2https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qX_nUpFhV99joP285xROA6k0E5tzuEySH4DT1RNpYHM/edit#gid=12672289511
28Lasten ja nuorten mielenterveysSote-ilmiöprojektin hanke, joka tarkastelee lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ja niiden hoitoa ja indikaattoreitaLaNuMioletus6 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/x/VQmwAg1
29Goherr recommendation discussionDiscussion about what recommendations should be given based on premises and Goherr resultsGoherrkeskustelu http://en.opasnet.org/w/Talk:Goherr:_Project1

Näkemysverkkojen alkusolmut

Taulukossa on niiden solmujen tunnisteet (Oldid), jotka näytetään heti teeman valitsemisen jälkeen.

Alkusolmut(-)
ObsTopicNodeLabelDummy
1EFSA reassessmentEFSA.1dioxin concentration in food0
2EFSA reassessmentEFSA.2dioxin exposure0
3EFSA reassessmentEFSA.3dioxin exposure-response function on sperm concentrations0
4EFSA reassessmentEFSA.4lowest observable adverse effect level for dioxin0
5EFSA reassessmentEFSA.5tolerable weekly intake of dioxin0
6EFSA reassessmentEFSA.6burden of disease0
7Avoin tiedeAvoTie.26sisällön laatu0
8Avoin tiedeAvoTie.38hyvän tieteen kriteerit0
9Avoin tiedeAvoTie.1avointa tiedeyhteisöä on kehitettävä0
10Avoin tiedeAvoTie.2tutkimustieto julki nopeammin0
11Avoin tiedeAvoTie.3yhteiskehittäminen auttaa jäsentämään tietoa0
12Avoin tiedeAvoTie.4tutkimustiedon näkyvyys ja käytettävyys paranee0
13Avoin tiedeAvoTie.78avoimen päätöksentekokäytännön toimintaperiaatteet0
14Avoin tiedeAvoTie.79Suomen tieteen kilpailukyky0
15Avoin tiedeAvoTie.80pitkäjänteinen rahoitus0
16Avoin tiedeAvoTie.81tutkimustyön toimivuus0
17Avoin tiedeAvoTie.82tutkimustyön yhteiskunnallinen merkitys0
18Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuushaitta.openinAvoimuudesta on vakavaa haitta0
19Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuusjatkumo.arg13Ulkoinen uhka mahdollistaa sulkemisen0
20Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuushaitta.arg2Avoimuus estää päättämästä huolella0
21Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuushaitta.arg1Some pakottaa poliitikot jatkuvaan rooliin0
22Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuusjatkumo.closiJulkisuuden rajoittaminen vähentäisi haittoja mutta ehkä aiheuttaisi isoja ongelmia avoimuudelle0
23Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuushaitta.closinJulkisuus haittaa politiikan laatua kytkeytyessään ykköstyypin ajatteluun0
24Politiikan avoimuusAvoHark.julkisuusjatkumo.openiAvoimuusjatkumolla länsimaiden0
25THL ja ilmastonmuutosYmpT.2Batman-hanke0
26THL ja ilmastonmuutosYmpT.5pienhiukkasaltistus0
27THL ja ilmastonmuutosYmpT.6pienhiukkaspitoisuus0
28THL ja ilmastonmuutosYmpT.15pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo0
29THL ja ilmastonmuutosYmpT.28tulisijanormi0
30THL ja ilmastonmuutosYmpT.32kunta0
31THL ja ilmastonmuutosYmpT.61tautitaakka0
32THL ja ilmastonmuutosYmpT.70ilmastopäästö0
33THL ja ilmastonmuutosYmpT.73mustahiili0
34THL ja ilmastonmuutosYmpT.74pienhiukkasaltistus0
35THL ja ilmastonmuutosYmpT.76sää- ja ilmastoriskit Suomessa0
36THL ja ilmastonmuutosYmpT.77ilmastosopeutuminen0
37THL ja ilmastonmuutosYmpT.79ilmastohillintä0
38THL ja ilmastonmuutosYmpT.81pienpolton lisääminen0
39THL ja ilmastonmuutosYmpT.83Helsingin energiapäätös0
40THL ja ilmastonmuutosYmpT.85liikennepäästö0
41THL ja ilmastonmuutosYmpT.88ruuhkamaksu0
42THL ja ilmastonmuutosYmpT.84ajoneuvoliikenteen hinnoittelu0
43THL ja ilmastonmuutosCongC.health.closingStatementCC may improve health0
44THL ja ilmastonmuutosIlmasto.102Ilmansaasteiden terveysvaikutukset Helsingissä0
45SelityksetYmpT.94tietoaineisto0
46SelityksetYmpT.95riskitekijä0
47SelityksetYmpT.96päätös0
48SelityksetYmpT.97toimenpide0
49SelityksetYmpT.98tavoite0
50SelityksetYmpT.99substanssi0
51SelityksetYmpT.100arviointi0
52SelityksetYmpT.101tosiasiaväite0
53SelityksetYmpT.102julkaisu0
54YmparistoterveysYmpT.7melu0
55YmparistoterveysYmpT.8radon0
56YmparistoterveysYmpT.9tupakointi0
57YmparistoterveysYmpT.12ruokamyrkytys0
58YmparistoterveysYmpT.13vesiepidemia0
59YmparistoterveysYmpT.36hengityselinoire0
60YmparistoterveysYmpT.37vatsatauti0
61Lasten lihavuusLasL.1lasten lihavuus0
62Lasten lihavuusLasL.5ravitsemus0
63Lasten lihavuusLasL.8aktiivisuus0
64Lasten lihavuusLasL.12muu mekanismi0
65Aikuisten lihavuusAikL.33lihavuus0
66Aikuisten lihavuusAikL.34diabetes0
67Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.42000Kymp0
68Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.4Ruokapalveluiden reseptiuudistus0
69Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.28000Kanslia0
70Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.139Kaupungin omassa toiminnan ja 0
71Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.47000Maka0
72Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.10Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu0
73Helsingin ilmasto-ohjelma Ilmasto.50Sähköautojen julkinen latausinfra0
74Helsingin ilmasto-ohjelma Ilmasto.51Sähköautoilu0
75Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.1Liikenteen solmukohtien palvel0
76Helsingin ilmasto-ohjelma HNH2035.2Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko 20250
77Benefit-risk assessment of fishGoherr.Ova6BoD0
78Benefit-risk assessment of fishGoherr.Ova36info0
79Benefit-risk assessment of fishGoherr.Ova31exposure0
80Benefit-risk assessment of fishGoherr.104Disease burden0
81Benefit-risk assessment of fishGoherr.Ova2amount0
82Baltic fish governanceGoherr.509EFSA0
83Baltic fish governanceGoherr.511European Commission0
84Baltic fish governanceGoherr.507Scientific opinion0
85Baltic fish governanceGoherr.508Max dioxin lvls0
86RuuhkamaksuCongC.airquality.closingStatemCC improves air quality 0
87RuuhkamaksuCongC.health.closingStatementCC may improve health 0
88RuuhkamaksuCongC.indivchoice.closingStataCC may constrain choice 0
89RuuhkamaksuCongC.caruse.closingStatementCC does not increase traffic 0
90RuuhkamaksuCongC.capital.closingStatementCC does not restrict mobility or growth0
91RuuhkamaksuCongC.toxicity.closingStatemenToxicity charge is problematic 0
92RuuhkamaksuCongC.tragedy.closingStatementCC prevents tragedy of commons 0
93RuuhkamaksuCongC.dynamic.closingStatementCC needs to be dynamic 0
94RuuhkamaksuCongC.inefficient.closingStateCC is innefficient in the future 0
95RuuhkamaksuCongC.equality.closingStatemenInhabitants must be subsidised 0
96RuuhkamaksuCongC.airquality.openingStatemCongestion charge scheme doesn0
97RuuhkamaksuCongC.health.openingStatementCongestion charge scheme will 0
98Pandemrix flu vaccine discussionH1N1.Pandemrix.closingStatemenNot accepted. Pandemrix is sti 0
99Pandemrix flu vaccine discussionH1N1.Pandemrix.openingStatemenPandemrix should not be used a0
100Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.17Vegaanihaaste/lihaton lokakuu 0
101Sitran 100 ilmastotekoaHNH2035.93Kaupungin ruokapalveluiden reseptien kehitys 0
102Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.4Ruokapalveluiden reseptiuudistus 0
103Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.12Vaihdan veden ruokajuomaksi 0
104Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.20Vaihdan pun. lihan kalaan/kanaan 0
105Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.4Yhden lautasen taktiikka 0
106Sitran 100 ilmastotekoaHNH2035.100Merellisen strategian ilmastohuomiot 0
107Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.7Uusi merellinen strategia 0
108Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.75Suppaan melon soudan 0
109Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.80Lomailen viikonlopun kotona 0
110Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.83Lomailen junailemalla 0
111Sitran 100 ilmastotekoaSitra100.37Luovun autostani0
112Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.36Hyvä teko -teema0
113Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.37Liikkumisteema0
114Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.33Asumisteema0
115Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.34Palveluteema0
116Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.35Matkailuteema0
117Sitran 100 ilmastotekoaIlmasto.32Ruokateema0
118Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.1lasten ja nuorten mielenterveysongelmat0
119Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.2mielenterveyspalvelujen käyttö0
120Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.3palvelujen käyttö lisääntynyt0
121Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.20mielenterveyden tukeminen0
122Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.21mielenterveyden suojatekijät0
123Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.29terveyden edistäminen0
124Lasten ja nuorten mielenterveysLaNuMi.30perusterveydenhuolto0
125TyhjäTyhjä.1Tyhjä pöytä0

Laskenta

Graafiolion luominen

Tämä koodi tuottaa graafiolion lähtien alkuperäisdatasta.

  • Ajo 26.9.2018 sisältäen avoimen tieteen [1]
  • Ajo 28.9.2018 sisältäen lasten ja muorten mielenterveyden [2]
  • Ajo 3.10.2018 [3]
  • Ajo 7.10.2018 [4]
  • arg2334: . Koodissa on jokin bugi, katso ajo [5]. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 2. marraskuuta 2018 kello 11.33 (UTC) (type: ; paradigms: science: relevant attack)

arg5019: . DO NOT RUN THIS UNTIL THE GOHERR ASSESSMENT BUG HAS BEEN FIXED. OTHERWISE ASSESSMENT NETWORK WILL BREAK. --Jouni Tuomisto (keskustelu) 5. marraskuuta 2018 kello 20.51 (UTC) (type: ; paradigms: science: relevant attack)

+ Näytä koodi

Metatietotaulu tietolähteistä

+ Näytä koodi

Käyttöliittymän oletukset

+ Näytä koodi

+ Näytä koodi

makeGraphTable datan muokkaamisesta graafitauluksi

+ Näytä koodi