Luikonlahden ilmapäästöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on raakile
Se sisältää vasta osia varsinaisesta sivusta ja toimii lähinnä tietona siitä, että tällaista sivua on tarkoitus rakentaa.

Kysymys

Kuinka suuret ovat pöly- ja pienhiukkaspäästöt Luikonlahden kaivosalueella, ja mitä terveysvaikutuksia niillä on?

Vastaus

Malliajo, jossa myös terveysvaikutukset

Malliajo, jossa pitoisuuskartta

Kaivostoiminnasta ja rikastamisesta syntyy suuret määrät pölyä ja pakokaasuja. Tässä alustavassa arviossa keskitytään alle 2.5 mikrometrin hiukkasiin eli PM2.5:een, koska niiden terveysvaikutukset on todettu merkittävimmiksi. Toinen, tekninen syy on se, että käytettävissä oleva leviämismalli laskee pitoisuudet PM2.5:lle, ja sen käyttäminen suuremman kokoluokan hiukkasiin liioittelisi pitoisuuksia selvästi, koska ne laskeutuvat maahan paljon nopeammin. PM2.5-arvioita oli kuitenkin käytettävissä useimmille tarkasteltaville prosesseille.

Alustavassa arvioinnissa on katsottu sekä maaperästä että polttoprosesseista peräisin olevia hiukkasia. Usein polttohiukkasia on pidetty vaarallisempina, mutta on perusteltua pitää kaikkia pienhiukkasia terveydelle vaarallisina, ja monet asiantuntijat mieluiten eivät erottele myrkyllisyyttä koostumuksen perusteella vaan pitävät niitä ainakin nimellisesti yhtä vaarallisina. Lisäksi tiedetään, että reaktiiviset hiukkaset ovat usein inaktiivisia vaarallisempia, ja kaivostoiminnan hiukkaset ovat tyypillisesti tuoreita jauhamisen synnyttämiä ja siksi reaktiivisempia kuin pitkään ilman kanssa kosketuksissa olleet hiukkaset.

Pienhuikkaspitoisuus laskettiin 10 - 15 km:n päähän Luikonlahden kaivoksen ympäristöön. Käytetty leviämis- ja altistumalli on tarkkuudeltaan vain yksi kilometri. Kilometriresoluutio on riittämätön erityisesti arvioitaessa päästölähteen lähellä muutaman sadan metrin päässä tapahtuvaa altistumista. Malli luultavasti vähättelee vaihtoehtojen eroja ja kokonaisvaikutuksia. Kuitenkin pitoisuuksien suuruusluokasta saadaan mallilla jokin käsitys. Lisäksi päästölähteen välittömässä läheisyydessä on vain vähän ihmisiä varsinkin arvioinnin kannalta, joka ei tarkastele kaivoksen työntekijöitä. Laskentamalli on yksityiskohtineen nähtävissä Opasnetissa sivulla http://fi.opasnet.org/fi/Luikonlahden_ilmapäästöt. Mallia on myös mahdollista ajaa itse uudestaan.


Pienhiukkaspäästöt eri tilanteissa.
Paikka Vaihtoehto LA LO Hiukkaskoko Päästö (ton /vuosi)
Luikonlahti V0 62.937734 28.712769 PM2.5 8.01
Luikonlahti V1 62.937734 28.712769 PM2.5 12.25


Pienhiukkasten aiheuttama altistuminen johtaa suuruusluokkaa 0.01 ylimääräiseen kuolemantapaukseen vuodessa. Nämä ovat pääasiassa sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin liittyviä kuolemantapauksia. Vaihtoehto V1 aiheuttaa noin 50 % suuremmat vaikutukset kuin perusvaihtoehto V0.

Perustelut

#: Käytetty leviämis- ja altistumalli on tarkkuudeltaan vain yksi kilometri. Kilometriresoluutio on riittämätön. Malli antaa vain karkeita arvioita ja luultavasti vähättelee vaihtoehtojen eroja ja kokonaisvaikutuksia. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 00.24 (EEST)

#: Totta on, että malli vähättelee muutaman sadan metrin säteellä päästölähteestä tapahtuvaa altistumista. Kuitenkin virheen suunta on tiedossa, ja tässä tapauksessa se vähättelee erityisesti rakennemallin 1 ja 3 terveyshaittoja, jotka sisältävät enemmän liikennettä keskustassa. Tälläkin tarkkuudella haitat osoittautuivat suuremmiksi kuin rakenennemallissa 2. Niinpä malli täyttää tehtävänsä kysymyksessä, onko rakennemallien välillä todennäköisesti eroja terveyshaitassa. Näyttäisi olevan. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 11.26 (EEST)

#: Malli olettaa hiukkasten leviävän samalla tavalla kuin pienhiukkaset, vaikka tulokset on laskettu PM10:lle, jotka laskeutuvat nopeammin eli pitoisuuden jäävät pienemmiksi. Malli siis yliarvioi terveysvaikutuksia. --Jouni Tuomisto 11. tammikuuta 2013 kello 16.52 (EET)

Kaivostoiminnasta ja rikastamisesta syntyy suuret määrät pölyä ja pakokaasuja. Tässä alustavassa arviossa keskitytään alle 2.5 mikrometrin hiukkasiin eli PM2.5:een, koska niiden terveysvaikutukset on todettu merkittävimmiksi. Toinen, tekninen syy on se, että käytettävissä oleva leviämismalli laskee pitoisuudet PM2.5:lle, ja sen käyttäminen suuremman kokoluokan hiukkasiin liioittelisi pitoisuuksia selvästi, koska ne laskeutuvat maahan paljon nopeammin. PM2.5-arvioita oli kuitenkin käytettävissä useimmille tarkasteltaville prosesseille.

Alustavassa arvioinnissa on katsottu sekä maaperästä että polttoprosesseista peräisin olevia hiukkasia. Usein polttohiukkasia on pidetty vaarallisempina, mutta on perusteltua pitää kaikkia pienhiukkasia terveydelle vaarallisina, ja monet asiantuntijat mieluiten eivät erottele myrkyllisyyttä koostumuksen perusteella vaan pitävät niitä ainakin nimellisesti yhtä vaarallisina. Lisäksi tiedetään, että reaktiiviset hiukkaset ovat usein inaktiivisia vaarallisempia, ja kaivostoiminnan hiukkaset ovat tyypillisesti tuoreita jauhamisen synnyttämiä ja siksi reaktiivisempia kuin pitkään ilman kanssa kosketuksissa olleet hiukkaset.

Pienhuikkaspitoisuus laskettiin 10 - 15 km:n päähän Luikonlahden kaivoksen ympäristöön.

Pienhiukkaspäästöt eri tilanteissa.
Paikka Vaihtoehto LA LO Hiukkaskoko Päästö (ton /vuosi)
Luikonlahti V0 62.937734 28.712769 PM2.5 8.01
Luikonlahti V1 62.937734 28.712769 PM2.5 12.25
Kylylahti Ve 62.860745 29.336715 PM2.5 16.23


Laskenta

HUOM! Tällä hetkellä malli laskee ainoastaan pienhiukkaspäästön leviämisen 10-15 km:n säteellä olevaan väestöön. Mallia päivitetään jatkuvasti.

Iteraatioiden määrä:

Näytä välivaiheet?:

+ Näytä koodi

Ovariablet:

 • Terveysvaikutukset: syötteenä Altistuminen * erf * bg.mort
  • erf: vakio, annetaan koodissa
  • bg.mort: vakio, annetaan koodissa
  • Altistuminen: syötteenä Pitoisuus, LO, LA
   • Käytetään funktiota GIS.Exposure(Pitoisuus, LO, LA, ...)
   • LO ja LA: saadaan muuttujan Pitoisuus sarakkeista LO ja LA.
   • Pitoisuus: syötteenä Päästö, LO, LA.
    • LO ja LA: saadaan muuttujan Päästö sarakkeista LO ja LA.
    • Käytetään funktiota GIS.Concentration.matrix(Päästö, LO, LA, ...)
    • Päästö: syötteenä Tieliikennepäästöt (tässä kohdassa lähinnä yksikköskaalausta).

Data

Taulukko on koottu Luikonlahden ja Kylylahden tapaustutkimuksen sanallisista kuvauksista.

Päästömäärä(-)
ObsVaihtoehtoHiukkaskokoAlkuperäLALOUnitResultKuvaus
1VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d11.4Kylylahden rakennuspölyt
2VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d1.14Kylylahden rakennuspölyt
3VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d0Kylylahden louhinta
4VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d0Kylylahden louhinta
5VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d371Kylylahden kuljetukset
6VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d37Kylylahden kuljetukset
7VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d56.5Kylylahden lastaus ja purkaminen
8VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d5.7Kylylahden lastaus ja purkaminen
9VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d0.83Kylylahden sivukivikasan tasoittaminen
10VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d0.08Kylylahden sivukivikasan tasoittaminen
11VePM10Maaperä62.86074529.336715kg /d1.378Kylylahden sivukivikasan pölyäminen
12VePM2.5Maaperä62.86074529.336715kg /d0.545Kylylahden sivukivikasan pölyäminen
13V0PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d27 - 74Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi
14V0PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d6.5 - 17Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi
15V1PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d43 - 110Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi
16V1PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d9.8 - 27Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi
17V0PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d24Luikonlahden malmilouheen purkaminen
18V0PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d2.4Luikonlahden malmilouheen purkaminen
19V1PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d35Luikonlahden malmilouheen purkaminen
20V1PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d3.5Luikonlahden malmilouheen purkaminen
21V0PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d0.58Luikonlahden hihnakuljetus
22V0PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d0 - 0.058Luikonlahden hihnakuljetus
23V1PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d0.84Luikonlahden hihnakuljetus
24V1PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d0 - 0.084Luikonlahden hihnakuljetus
25V0PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d137.16Luikonlahden murskaus
26V0PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d0-13.7Luikonlahden murskaus
27V1PM10Maaperä62.93773428.712769kg /d199.47Luikonlahden murskaus
28V1PM2.5Maaperä62.93773428.712769kg /d0-19.9Luikonlahden murskaus
29V0PM10Poltto62.93773428.712769kg /d0.031792Luikonlahden lämmitys
30V0PM2.5Poltto62.93773428.712769kg /d0.006813Luikonlahden lämmitys
31V1PM10Poltto62.93773428.712769kg /d0.031792Luikonlahden lämmitys
32V1PM2.5Poltto62.93773428.712769kg /d0.006813Luikonlahden lämmitys
Ajosuorite(-)
ObsVaihtoehtoHiukkaskokoAlkuperäAjoneuvoLALOUnitMääräPituusKuvaus
1V0PM2.5PolttoTäysperävaunuyhdistelmä62.93773428.712769kpl-km /d100-10241Luikonlahdelle kuljetus
2V1PM2.5PolttoTäysperävaunuyhdistelmä62.93773428.712769kpl-km /d14741Luikonlahdelle kuljetus

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>