MINERA Loppuseminaari

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunMINERA - Uusi kaivosympäristöjen riskinarviointimalli


Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarvioinnin kehittäminen -hankkeen loppuseminaari

Aika: Keskiviikko 17.4.2013 klo 8.30-16

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Medistudia, luentosali ML 3 (Yliopistonranta 1A, Kuopio, 3.krs.)

Lehdistötiedote Minera-mallista.

Ohjelma:

 • 08:30-09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 • 09:00-09:15 MINERA-hanke ja kaivosten ympäristövaikutukset, Tommi Kauppila (GTK)
 • 09:15-09:40 Ympäristöriskinarviointi kaivoshankkeen näkökulmasta, Niko Karjalainen (Ramboll)
 • 09:40-10:05 Ympäristöriskinarviointi viranomaistoiminnassa, Hanna-Kaisa Huhta (Pohjois-Savon ELY)
 • 10:05-10:30 Kaivosten ympäristöriskinarviointi ja lainsäädäntö, Mari Tarvainen (Linnunmaa)
 • 10:30-10:55 MINERA-malli Opasnetissä, Jouni Tuomisto (THL)
 • 10:55-12:00 Lounas (omakustanteinen)
 • 12:00-12:20 Päästöjen arvioiminen, Tommi Kauppila (GTK)
 • 12:20-12:40 Kulkeutuminen ja päästöjen leviäminen riskinarvioinnissa, Soile Backnäs (GTK)
 • 12:40-13:00 Terveysriskinarviointi MINERA-mallilla, Hannu Komulainen (THL)
 • 13:00-13:20 Ekologinen riskinarviointi MINERA-mallilla, Sari Makkonen (UEF)
 • 13:20-13:40 Nonyylifenolietoksylaatin kulkeutuminen ja haitallisuuden arviointi Yaran Siilinjärven tehdas- ja kaivosalueella, Merja Lyytikäinen (UEF)
 • 13:40-14:00 Päästöt ja kulkeutuminen Kylylahden ja Luikonlahden kaivosalueella, Antti Pasanen (GTK)
 • 14:00-14:30 Kahvi
 • 14:30-14.50 Terveysriskinarviointi Luikonlahden kaivosalueella, Virpi Kollanus (THL)
 • 14:50-15:15 Ekologinen riskinarviointi Luikonlahden kaivosalueella, Sari Makkonen (UEF)
 • 15:15-15:35 MINERA-hanke ja Kuopion seudun osaamiskeskittymät, Timo Ollila (TEKES)
 • 15:35-16:00 Loppukeskustelu


Seminaari on kaikille avoin mutta edellyttää ilmoittautumista.

Seminaariesitykset

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Karttakuva Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksesta. Medistudia-rakennus on alueen koilliskulmassa, sisäänkäynti tapahtuu L-muotoisen rakennuksen sisänurkasta.

UEF Kuopion kampus 2010.gif

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

⇤--#: . Hannu Komulaisen esitys ei latautunut --Lhiq (keskustelu) 19. maaliskuuta 2014 kello 09.42 (EET) (type: truth; paradigms: science: attack)

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png