Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Luikonlahden rikastamon ympäristön järvisedimenteistä mitatut pitoisuudet

Järvisedimenttien ja huokosvesien alkuainepitoisuuksia ja muita ominaisuuksia hyödynnetään ekologisessa- ja terveysriskinarvioinnissa. Luikonlahdelta otettiin MINERA-hankkeessa sedimenttinäytteitä vuosina 2010 ja 2012. Vuoden 2012 näytteenottopaikoilta kerättiin myös huokosvesiä. Vuonna 2010 otetut näytesarja viipaloitiin kentällä 1 cm korkuisiksi viipaleiksi ja näytesarjat 2, 8 ja 10 analysoitiin ICP-OES/MS:llä mikroaaltotehosteisesta typpihappouutteesta (muokattu US EPA 3051 menetelmä). Vuoden 2012 näytesarjat ositettiin kentällä kahteen osanäytteeseen: 0-2 cm ja 2-10 cm. Osituksen tarkoituksena oli hyödyttää ekologista riskinarviointia ja ottaa huomioon eliöiden eri kaivautumissyvyyksiä sedimentissä. Vuonna 2010 otettujen näytteiden tulokset muunnettiin vastaamaan 2012 näyteositusta laskemalla osanäytteiden massalla painotetut keskiarvopitoisuudet väleille 0-2 cm ja 2-10 cm. Vuoden 2010 näytteistä voitiin määrittää myös minimi- ja maksimipitoisuudet kyseisille syvyysväleille.


Luikonlahti sedim huokosvesi kartta 10 12.jpg


Taulukko 1. Luikonlahden sedimenttinäytteiden pitoisuudet (mg/kg). C-pitoisuus (%)

Paikka x- koordinaatti (itä) y- koordinaatti (pohjoinen) Näyte- syvyys (cm) tunnusluku Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb S Sr Ti V Zn C pH
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 0-2 maksimi 18500 187 179 4860 1 42 39 40 89400 1730 3420 6560 327 109 1790 58 2150 29 773 61 210
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 0-2 keskiarvo 18205 153 176 4614 1 41 38 38 82051 1683 3391 5493 283 104 1782 56 2062 29 761 60 202 11.1
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 0-2 minimi 18000 105 174 4260 1 41 37 36 71500 1650 3370 4750 252 96 1770 52 2000 29 752 59 190
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 2-10 maksimi 21400 138 177 6080 2 35 50 72 75600 2490 4690 3720 322 122 2800 113 7490 33 986 72 292
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 2-10 keskiarvo 20477 34 162 4438 2 22 43 47 44925 2294 4389 1491 290 67 1547 83 4820 27 920 62 216 10.2
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 2-10 minimi 19000 9 152 3810 1 12 38 32 36300 2080 3930 887 243 33 1230 58 1900 23 818 54 159
Luikonlahti_2010_02 3590451 6975208 7-8 tausta 19000 14 153 3810 1 19 38 35 38200 2080 4160 938 243 46 1230 71 6810 23 832 54 179 9.7
tausta_laskettu 20 52 34 59800 7100 35 50 3098 67 159
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 0-2 maksimi 20200 247 155 5150 1 29 67 49 50500 3270 7240 1140 393 119 1350 54 1990 29 1360 64 188
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 0-2 keskiarvo 19964 236 154 5036 1 27 66 49 50026 3246 7235 1082 392 119 1317 54 1879 28 1360 63 188
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 0-2 minimi 19700 227 153 4910 1 26 64 49 49600 3220 7230 1030 390 119 1280 54 1780 27 1360 63 187
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 2-10 maksimi 20300 153 165 5370 1 30 69 56 43900 3800 8080 855 395 138 1310 67 7110 28 1630 63 201
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 2-10 keskiarvo 19584 54 158 5103 1 24 56 39 33404 3442 7486 553 368 79 970 51 4305 26 1447 58 167
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 2-10 minimi 18400 12 150 4620 1 14 47 27 28500 3310 7010 454 350 41 820 33 1930 23 1370 54 132
Luikonlahti_2010_08 3587626 6978914 7-8 tausta 19400 26 158 4620 1 16 49 29 30400 3440 7250 454 350 44 858 47 4650 23 1440 54 135
tausta_laskettu 20 52 34 59800 7100 35 50 3098 67 159
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 0-2 maksimi 15600 354 201 5530 1 94 47 34 113000 2630 5830 6860 366 133 2000 32 1510 31 1130 56 162
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 0-2 keskiarvo 15421 293 184 5444 1 70 45 34 107583 2569 5665 4276 337 123 1867 32 1369 31 1119 55 161
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 0-2 minimi 15100 185 175 5290 1 57 42 33 97900 2460 5370 2830 321 117 1630 31 1290 31 1100 53 161
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 2-10 maksimi 25600 121 191 7260 1 33 69 66 59700 5780 10000 1280 662 107 2000 66 8420 40 1940 73 185
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 2-10 keskiarvo 21543 21 168 6172 1 21 60 39 33307 4469 8997 632 498 65 1097 46 3706 32 1320 65 145
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 2-10 minimi 17100 6 140 4630 1 14 47 24 27900 3070 7090 512 308 41 916 27 1200 22 365 55 115
Luikonlahti_2010_10 3586866 6979600 6-7 tausta 22400 13 168 6710 1 21 58 28 32000 4840 9220 589 585 53 1030 44 5650 37 1760 66 143
tausta_laskettu 20 52 34 59800 7100 35 50 3098 67 159
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 0-2 mittaus 1 18800 372 165 6780 1 38 69 41 59900 3450 7580 2060 439 139 1480 35 1420 39 1390 64 161 6.8
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 0-2 mittaus 2 15600 385 136 5510 1 30 60 37 53200 2830 6300 1460 361 124 1290 30 1190 32 1240 54 144 6.8
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 2-10 18600 24 144 6120 1 17 54 30 26500 3970 8070 470 478 61 865 30 2960 34 1270 57 124 7.3
Luikonlahti_2012_3 3589240 6976720 0-2 mittaus 15100 123 138 4240 1 15 46 36 44400 1870 3960 1160 246 73 1560 41 1940 27 722 52 174 7.0
Luikonlahti_2012_3 3589240 6976720 2-10 mittaus 17400 23 140 4750 1 17 41 35 26100 2520 4860 539 323 46 1220 64 5120 28 937 51 156 7.1
Luikonlahti_2012_4 3591400 6974580 0-2 mittaus 12500 116 718 4280 2 50 12 33 85200 1340 2480 59400 195 187 1640 48 1880 41 478 45 236 6.2
Luikonlahti_2012_4 3591400 6974580 2-10 mittaus 17300 32 342 3610 2 25 33 40 123000 1840 3260 6510 265 64 3380 87 2520 27 663 56 244 7.6

Vuonna 2012 otetuista sedimenttinäytteistä kerättiin myös huokosvesiä. Huokosvesien pitoisuudet on kerätty taulukkoon 2. Huokosvesistä ei tehty alkaliteetin mittausta kevättalvella 2012, mutta mittauksia tehtiin havaintopaikalla Luikonlahti 2 2012 loppukesällä 2012. Tällöin huokosveden kokonaisalkaliteetti oli n. 77 mM l-1 . Tätä voidaan käyttää riskinarvioinnissa pisteille Luikonlahti_2012_2 ja Luikonlahti_2012_3, mutta se on todennäköisesti liian korkea paikan Luikonlahti_2012_4 pintaosalle (0-2 cm).

Taulukko 2. Huokosveden alkuaine-, DOC- ja anionipitoisuudet.

Paikka x- koordi- naatti y- koordi- naatti Näyte- syvyys Fe++ Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na Ni P Pb S Sr Si V Zn DOC Br Cl F SO4 NO3
(itä, YKJ) (pohjoinen, YKJ) (cm) mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 0-2 0.103 28.4 22.6 13.2 4.47 0.02 6.64 0.5 0.57 4.85 0.78 2.64 1370 2.44 13.7 <10 0.2 1.71 21.8 5.43 0.29 4.92 11 1.18 1.05 <0.2 6.05 <0.4
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 0-2 0.206 27.7 22.1 13 4.58 0.02 6.21 0.56 0.69 4.89 0.74 2.7 1310 2.49 13.9 <10 0.21 1.78 22 5.62 0.38 4.36 1.28 1.08 <0.3 6 <0.6
Luikonlahti_2012_2 3588000 6978600 2-10 80.4 100 18.5 8.68 <0.02 1.54 1.06 0.38 10 0.76 3.88 1110 2.56 6.58 90.2 0.14 0.4 35.3 9.94 1.15 1.88 15 1.43 1.09 <0.2 1.06 <0.4
Luikonlahti_2012_3 3589240 6976720 0-2 0.165 70.7 23.4 26.5 6.55 <0.02 3.6 0.91 0.61 9.64 0.79 2.9 2420 1.52 8.14 12.3 0.17 1.27 33.1 6.77 1.19 3.22 14 1.07 1.11 <0.2 2.8 <0.4
Luikonlahti_2012_3 3589240 6976720 0-2 0.103
Luikonlahti_2012_3 3589240 6976720 2-10 0.288 71.1 126 30.5 6.87 <0.02 2.4 1.22 0.43 7.3 0.74 2.73 2350 1.63 1.79 86.4 0.24 0.43 39.5 9.04 2.22 1.91 15 1.26 1.15 <0.2 0.24 <0.4
Luikonlahti_2012_4 3591400 6974580 0-2 <0.02 16 0.32 10.9 2.69 <0.02 0.42 0.39 0.69 0.12 0.83 1.83 519 1.54 1.47 <10 0.08 2.2 19.6 6.4 0.16 5.55 6.9 0.93 1.05 <0.2 6.54 0.54
Luikonlahti_2012_4 3591400 6974580 2-10 0.257 30.7 4.45 44.8 4.41 <0.02 4.98 0.85 0.66 13.9 0.76 2.9 7840 1.74 5.82 157 0.28 0.71 24.4 12.4 1.15 5.84 1.17 1.08 <0.2 1.64 <0.4


Taulukko 3. Petkellahden sedimenttipitoisuuksia (mg/kg). C-pitoisuus (%). Taulukko edustaa 25 näytteenottopisteen aineistoa.

Syvyys cm tunnusluku Al As Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sr Ti V Zn C
0_2 Mean 22000 <20 151 10858 1.2 149 46 155 253250 2175 6365 3888 <3 254 274 1217 23 2485 38 925 54 1011 11.4
0_2 Minimum 21100 <20 126 9630 1.0 85 44 153 175000 1800 5120 2220 <3 192 209 366 10 1720 33 775 42 845 10.4
0_2 Maximum 23000 <20 220 11400 1.7 231 49 158 290000 3060 8190 6230 5 416 334 1940 37 3060 41 1210 87 1110 12.0
2_10 Mean 25070 <20 248 11370 1.9 256 62 228 143820 3478 10612 5484 <3 467 439 1686 14 10989 38 1320 83 1159 10.9
2_10 Minimum 20200 <20 70 4840 1.0 71 34 40 54900 2060 4970 949 <3 205 107 50 10 898 29 412 49 341 4.2
2_10 Maximum 29100 <20 599 18400 3.0 617 100 562 227000 6260 19900 37800 4 787 965 2900 32 36400 49 2230 102 2880 18.5
Tausta 22300 5.5 181 8780 0.9 45 50 40 79900 3960 8260 1270 <3 555 49 1600 7 10900 34 474 90 184 10.0

Luikonlahden sedimentin arvioidut pitoisuudet

Vaikka ekologista- ja terveysriskinarviointia varten oli käytettävissä myös mitattuja pitoisuuksia sedimenteistä, mallinnusmenetelmän testaamiselksi arvioitiin kaivostoiminnan vesistövaikutuksia Rikkaveden järvisedimentteihin järven sedimentologisten tekijöiden ja viimeisimmässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitettyjen arvioitujen kuormituslukujen pohjalta (Kylylahti Copper Oy, 2012). Sedimentin kaikuluotaustulosten perusteella akkumulaatioalue edustaa 62 % koko järven pinta-alasta. Kiintoaines ja metallikuormitus jakaantuu siten, että kuormitus on suurinta akkumulaatioalueen keskiosissa ja pienenee kohti reunaosia. Tämä vastaa n. 75 % tasapaksuisen kerroksen määrästä. Siten kiintoainesta arvioitiin kerrostuvan Rikkaveteen kokonaisuudessaan 4362,3 t/a.

Lähtökohtana kaivostoiminnan vaikutukselle sedimentteihin on kahdessa vaihtoehdossa esitettyjen vuosittaisten kaivoskuormitusten keskiarvot: As 91, Co 180, Cu 91 ja Ni 271 kg/a (Kylylahti Copper Oy, 2012, Taulukko 4). Laskennassa oletettiin metallien retentioksi Rikkaveteen 80 %, jolloin sedimenttikuormitukseksi altaaseen jää: As 72, Co 144, Cu 72 ja Ni 216 kg/a. Kun metallit sekoitetaan 4362,3 t kiintoainesta niin vuosittaiseksi metallien pitoisuuslisäksi sedimentissä saadaan: As 17, Co 33, Cu 17 ja Ni 50 mg/kg. Kun nämä lisätään taustapitoisuuksiin saadaan sedimentin koostumus, jossa on mukana kaikki altaaseen tuleva kuormitus: As 34, Co, 52, Cu 47 ja Ni 97 mg/kg. Koska alueella on ollut aiempaa kaivos- ja rikastamotoimintaa, vertailuaineistoksi ei ollut saatavissa mittauksia aiemmin kuormittumattomasta sedimentistä. Kaivoskuormitus on kuitenkin ollut varsin vähäistä viimeisinä vuosina ennen Luikonlahden rikastamon uudelleen käynnistämistä, joten arvioituja pitoisuuksia verrattiin pitoisuuksiin 0-2 cm syvyydeltä sedimentistä. Arseenia lukuun ottamatta metallien pitoisuudet ovat lähellä mitattuja 0 – 2 cm pitoisuustasoja (Taulukko 4).

Taulukko 4. Kuormitustiedot muutettu kg/a yksiköstä mg/a yksikköön.

' Kuormitus kaivokselta mg/a Kuormitus altaaseen (mg/a) 80 % retentiolla Arvioitu pitoisuuslisä sedimenttiin (mg/kg) Taustapitoisuus (mg/kg) Mitattu pitoisuus sedimentissä 0- 2 cm (mg/kg) Arvioitu resentti pitoisuus sedimentissä (mg/kg)
As 91000000 72400000 17 18 227 34
Co 180000000 144000000 33 19 46 52
Cu 91000000 72400000 17 31 40 47
Ni 271000000 216400000 50 48 115 97

LÄHTEET

Kylylahti Copper Oy, 2012. Luikonlahden rikastamon rikastuskapasiteetin lisääminen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Katso myös

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet