Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä teemasivu käsittelee kaivostoiminnan vaikutuksia. Sivuston tuottanut projekti kuvataan sivulla Minera-hanke.
Luo uusi arviointi

Arvioinnissa tehdään jostain tietystä kaivoksesta tapauskohtainen terveys- ja ympäristöriskinarvio. Arviointia varten luodaan Opasnetiin uusi sivu, jonka sisältö on aluksi sama kuin täällä. Voit sitten alkaa muokata sivuasi tapauskohtaisilla tiedoilla. Sivu kannattaa nimetä tyylillä "X:n kaivoksen terveys- ja ympäristöriskit". Täältä voit lukea yleistietoa arviointien tekemisestä Opasnetissä (englanniksi).

<createbox> break=yes width=50 buttonlabel=Luo sivu uudelle kaivosriskinarvioinnille align=left preload=Kohdekohtaisen Minera-arvioinnin esimerkkisivu </createbox>

Opasnet on wiki-pohjainen verkkosivu ja työtila yhteiskunnallisten päätösten auttamiseksi. Tämä teemasivu sisältää lyhyen johdannon aiheeseen ja linkkejä sivuihin kaivostoiminnan vaikutusarvioinnista erityisesti pohjautuen Minera-hankkeeseen. Osa sivuista ohjaa riskinarviointien tekemiseen, osa taas on arviointeja tai niiden osia, tai valmiita raportteja ja oppaita ympäristöystävällisempään kavostoimintaan. Tieto on jäsennetty palvelemaan tieteellistä tarkastelua ja poliittista hyödyllisyyttä samanaikaisesti. Voit tehdä alkuperäistutkimusta, tallentaa tietoa, rakentaa malleja ja tehdä päätösarviointeja ja keskustella kaikesta tästä yhdessä työtilassa. Sinä voit aloittaa uuden arvioinnin sinua kiinnostavasta aiheesta tai osallistua olemassaolevaan arviointiin.

Kuka tahansa voi ratkoa yhteisiä ongelmia. Opasnet on sinun ja meidän yhteinen työtilamme niiden ratkomiseen.

Minera oli kaivosten riskinarviointia kehittävä tutkimushanke. Siinä olivat mukana GTK, UEF ja THL. Minera-hanke toimi vuosina 2010-2013 ja sen tavoitteena oli kehittää ympäristöriskinarvioinnin menetelmiä kaivosympäristöjä varten, laatia kaivoskohteiden ympäristöriskinarviointiin käsitteellinen kokonaismalli, kehittää teknologiametallien riskinarviointia erityisesti terveysvaikutusten osalta, osallistaa alan toimijoita, jakaa tutkimustietoa ja parantaa kaivosalan toimintaedellytyksiä ympäristöriskinarvioinnin kehittämisen kautta. Tässä on listattu joitakin Mineran tuotoksia.

Muuta kaivoksiin liittyvää Opasnetissä:

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Muita kaivostoimintaan liittyviä sivuja:

Viitteet

  1. Kauppila, T., Komulainen, H., Makkonen, S. & Tuomisto, J. (toim.): Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. Summary: Improving Environmental Risk Assessments for Metal Mines: Final Report of the MINERA Project. Tutkimusraportti 199. GTK, Helsinki, 2013. ISBN 978-952-217-231-0 http://fi.opasnet.org/fi/Minera