Opasnet Suomi:Vastuuvapaus

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Opasnet ei takaa tietojen oikeellisuutta

Opasnet on vapaasti muokattavissa oleva verkkotyötila. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata Opasnetin artikkeleja.

Opasnetista löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Opasnet ei kuitenkaan voi taata Opasnetissa olevan tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Opasnetissa, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki Opasnetista löytyvä tieto toimitetaan sinulle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.

Kukaan Opasnetin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

Kaikki tälle sivustolle kirjoitettu edustaa kunkin kirjoittajan henkilökohtaisia näkemyksiä, ei esim. kyseisen yksityishenkilön työnantajan tai muun organisaation kantaa.

Opasnetissa oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo käyttäjän, Opasnetin tai kenenkään Opasnetiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Kenellä tahansa on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Opasnetista, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Toisten osapuolten materiaali

Opasnet saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö Opasnetissa anna kenellekään oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Opasnetilla ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Opasnet siten voi myöntää kenellekään oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Laillinen asema

Opasnetista löytyvä tieto saattaa rikkoa lakia joissain valtioissa, joiden alueelta Opasnetia luetaan. Opasnet ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska Opasnetin tieto on fyysisesti talletettu Suomeen, Opasnet nauttii tallennuspaikassaan Suomen perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Kaikkien valtioiden lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi Opasnet ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita Opasnetin käyttäjä tekee lukiessaan Opasnetia tai luodessaan hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista Opasnetiin.

Tarvittaessa käänny asiantuntijan puoleen

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi lääketieteellisiä tai lainopillisia neuvoja), varmista osaavalta asiantuntijalta neuvojen oikeellisuus ennen kuin sovellat niitä. Opasnet tekee parhaansa sivustolla olevien neuvojen oikeellisuuden tarkistamiseksi ja kuvaa kullakin sivulla miten tarkistamista on tehty. Sovellat kuitenkin kaikkia neuvoja omalla vastuullasi.