Luikonlahden rikastamo päästöt

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kysymys

Mitkä ovat Luikonlahden rikastamon eri prosesseista aiheutuvat päästöt?

Vastaus

Tähän laskentakoodi

Perustelut

Luikonlahden rikastamon päästöjen laskenta, murskaukselle, hihnakuljetukselle ja lämmöntuotolle rikastamon nykyisellä kapasiteetilla (VE0) sekä vaihtoehdoilla VE1 ja VE2, joissa kapasiteettia laajennetaan.

Prosessitiedot

VE0 (550000 t/a):

Kaivoksessa ovat käytössä seuraavat prosessit. Tiedot annetaan prosessoitavan syötteen määrinä per tunti tilanteessa, jossa prosessi on käynnissä. Aktiviteettituntien määrä kysytään erikseen. Lämmöntuotannon kohdalla oletetaan, että lämpövoimalaitos toimii keskeytyksettä läpi vuoden. Murskausta tehdään kahdessa vuorossa (16h/d). Lämmöntuotannon päästöjen vaimentamiskertoimia ei ole kirjattu, koska YVA-selostuksessa (Kylylahti Copper Oy, 2012) niitä ei ole mainittu. Palamalmin siirtoa varastoon koteloiduilla hihnakuljettimilla sekä siirtoa takaisin murskaukseen tai palajauhatukseen ei ole huomioitu, koska syötteenmäärää ei ole kerrottu YVA-selostuksessa (Kylylahti Copper Oy, 2012).

VE1 (800000 t/a):

Kaivoksessa ovat käytössä seuraavat prosessit. Tiedot annetaan prosessoitavan syötteen määrinä per tunti tilanteessa, jossa prosessi on käynnissä. Aktiviteettituntien määrä kysytään erikseen. Lämmöntuotannon kohdalla oletetaan, että lämpövoimalaitos toimii keskeytyksettä läpi vuoden. Murskausta tehdään joko kahdessa vuorossa (16h/d) tai kolmessa vuorossa (24 h/d). Lämmöntuotannon päästöjen vaimentamiskertoimia ei ole kirjattu, koska YVA-selosteeseen niitä ei ole mainittu. Palamalmin siirtoa varastoon koteloiduilla hihnakuljettimilla sekä siirtoa takaisin murskaukseen tai palajauhatukseen ei ole huomioitu, koska syötteenmäärää ei ole kerrottu YVA-selostuksessa (Kylylahti Copper Oy, 2012).

VE2 (1000000 t/a):

Kaivoksessa ovat käytössä seuraavat prosessit. Tiedot annetaan prosessoitavan syötteen määrinä per tunti tilanteessa, jossa prosessi on käynnissä. Aktiviteettituntien määrä kysytään erikseen. Lämmöntuotannon kohdalla oletetaan, että lämpövoimalaitos toimii keskeytyksettä läpi vuoden. Murskausta tehdään joko kahdessa vuorossa (16h/d) tai kolmessa vuorossa (24 h/d). Lämmöntuotannon päästöjen vaimentamiskertoimia ei ole kirjattu, koska YVA-selosteeseen niitä ei ole mainittu. Palamalmin siirtoa varastoon koteloiduilla hihnakuljettimilla sekä siirtoa takaisin murskaukseen tai palajauhatukseen ei ole huomioitu, koska syötteenmäärää ei ole kerrottu YVA-selostuksessa (Kylylahti Copper Oy, 2012).

Laskentataulukko

Luikonlahden rikastamo päästöt(ton/h)
ObsVaihtoehtoProsessiPolttoaineTehoKosteusMääräLastauskerratVaimennusprosessitDescription
1VE0Esi/karkea murskausKuiva5713
2VE0VälimurskausKuiva5713
3VE0HienomurskausKuiva5713
4VE0Kuivaseulonta ilman ilmapuhallustaKuiva5713
5VE0Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihtoKuiva5723
6VE0Lämmöntuotto "boileri"Diesel≤ 30MW0.0114
7VE1Esi/karkea murskausKuiva9113
8VE1VälimurskausKuiva9113
9VE1HienomurskausKuiva9113
10VE1Kuivaseulonta ilman ilmapuhallustaKuiva9113
11VE1Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihtoKuiva9123
12VE1Lämmöntuotto "boileri"Diesel≤ 30MW0.0114
13VE2Esi/karkea murskausKuiva11413
14VE2VälimurskausKuiva11413
15VE2HienomurskausKuiva11413
16VE2Kuivaseulonta ilman ilmapuhallustaKuiva11413
17VE2Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihtoKuiva11423
18VE2Lämmöntuotto "boileri"Diesel≤ 30MW0.0114

Mahdolliset päästön vaimennusprosessit.

  1. Tuulensuojamuuri
  2. Materiaalin kastelu
  3. Hihnan kotelointi, sykloni
  4. Hihnan kotelointi, harjaus
  5. Hihnan kotelointi, kangassuodattimet
  6. suljettu tai maanalainen
  7. Sähköstaattinen suodatus

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


Malline:Publication