Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on raakile
Se sisältää vasta osia varsinaisesta sivusta ja toimii lähinnä tietona siitä, että tällaista sivua on tarkoitus rakentaa.


Kysymys

Mitkä ovat Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset?

Vastaus

Nimi

Rajaus

Arviointi on tekninen harjoitelma arviointimenetelmän testaamiseen, eikä se sisällä mitään todellista tietoa Talvivaaran kaivoksesta (ainakaan vielä).

Kysymys
Rajat
Ajateltu käyttö ja käyttäjät
Osallistujat
Päätökset


Vastaus

Tulokset
Päätelmät

Koodi

Voit laskea terveysvaikutukset alla olevalla laskentamallilla. Toistaiseksi malli laskee vasta joitakin päästöjä.

Montako tuntia prosessit ovat käynnissä päivässä?:

+ Näytä koodi

Perustelut

Sidosryhmät
Muuttujat
Tavalliset muuttujat
Arvomuuttujat
Metodit
Analyysit
Indeksit


Rikkivetyä käytetään kuparin, sinkin, nikkelin ja koboltin saostukseen. "Olemme huolissamme rikkivedyn annostuksesta. Lisäksi on löytynyt kaksi säiliötä, joisssa ei ollut hönkäkaasujen keräilyä, vaan kaasut pääsivät suoraan taivaalle", kertoo Tukesin laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja. Rikkivetypitoisuuden työturvallisuusraja on seitsemän milligrammaa ilmakuutiossa työskenneltäessä ilman suojaimia. Työntekijät ovat puhuneet jopa 300 milligramman rikkivetypitoisuuksista. Myös kaasuhälyttimet ovat piipanneet tämän tästä. Yhtiön prosessiliuosaltaasta löydettiin torstaina 26.4.12 noin 30 kuollutta vesilintua. Kuolinsyytä ei tiedetä. Kaivosalueella ei ilmeisesti ole aiemmin sattunut vasataavanlaisia lintukuolemia.

Käytetyt taulukot

Prosessitiedot

Kaivoksessa ovat käytössä seuraavat prosessit. Tiedot annetaan prosessoitavan syötteen määrinä per tunti tilanteessa, jossa prosessi on käynnissä. Aktiviteettituntien määrä kysytään erikseen.

Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset(ton/h)
ObsNroProsessiKosteusMääräVaimennusprosessit
11Esi/karkea murskausKuiva1001, 2
22VälimurskausKostea2003
33HienomurskausKostea1003
44Materiaalin siirto ja kuljetusKostea100
55Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihtoKuiva100
66Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihtoKostea100
77Hihnalta ajoneuvoon lastaaminenKuiva100
88MärkäseulontaKostea1001, 4

Mahdolliset päästön vaimennusprosessit. Ota kantaa jokaiseen vaimennusprosessiin: onko se käytössä vai ei kyseisessä toimintaprosessissa. Listaa kaikkien käytössä olevien vaimennusprosessien numerot taulukkoon, esim. "1, 3, 4" tarkoittaa että käytössä ovat materiaalin kastelu, hihnan kotelointi ja harjaus sekä hihnan kotelointi ja kangassuodattimet.

  1. Materiaalin kastelu
  2. Hihnan kotelointi, sykloni
  3. Hihnan kotelointi, harjaus
  4. Hihnan kotelointi, kangassuodattimet
  5. suljettu tai maanalainen
  6. Sähköstaattinen suodatus

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>