Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Kuinka suurille haitta-ainepitoisuuksille altistutaan Luikonlahden rikastamon lähiympäristössä?

Vastaus

Koodi laskee alla olevan datan perusteella pitoisuudet ja vertaa niitä viitearvoihin.

+ Näytä koodi

Perustelut

Data

Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila(-)
ObsAltisteMatriisiAltistumistasoYksikköResultKuvaus
1ArseeniTalousvesiMaksimiµg/l0.38
2ArseeniMaaperäMaksimiµg/kg24000
3ArseeniPintavesiMaksimiµg/l46Luikonlahti 3A, 1998-2011, 17 m syvyys, maksimi
4ArseeniSienetMaksimiµg/kg tp187
5ArseeniKalaMaksimiµg/kg tp80
6KadmiumTalousvesiMaksimiµg/l0.05
7KadmiumMaaperäMaksimiµg/kg1090
8KadmiumSienetMaksimiµg/kg1038
9KobolttiTalousvesiMaksimiµg/l9.42
10KobolttiMaaperäMaksimiµg/kg32600
11KobolttiPintavesiMaksimiµg/l54Petkellahti 1A, 21 m syvyys, 1998-2011, maksimi
12KobolttiSienetMaksimiµg/kg224
13Kromi (3+)TalousvesiMaksimiµg/l1.16
14Kromi (3+)MaaperäMaksimiµg/kg315000
15Kromi (3+)PintavesiMaksimiµg/l8Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi
16Kromi (3+)SienetMaksimiµg/kg492
17KupariTalousvesiMaksimiµg/l8.8
18KupariMaaperäMaksimiµg/kg417000
19KupariPintavesiMaksimiµg/l4Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi
20KupariSienetMaksimiµg/kg tp14100
21LyijyTalousvesiMaksimiµg/l0.27
22LyijyMaaperäMaksimiµg/kg62200
23LyijySienetMaksimiµg/kg tp223
24NikkeliTalousvesiMaksimiµg/l30.4
25NikkeliMaaperäMaksimiµg/kg152000
26NikkeliPintavesiMaksimiµg/l120Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyysmaksimi
27NikkeliSienetMaksimiµg/kg tp364
28NikkeliKalaMaksimiµg/kg tp25
29SinkkiTalousvesiMaksimiµg/l36
30SinkkiMaaperäMaksimiµg/kg187000
31SinkkiPintavesiMaksimiµg/l220Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi
32SinkkiSienetMaksimiµg/kg tp20400
33VanadiiniTalousvesiMaksimiµg/l0.59
34VanadiiniMaaperäMaksimiµg/kg135000
35VanadiiniSienetMaksimiµg/kg tp16
36ArseeniTalousvesiKeskimääräinenµg/l0.095
37ArseeniMaaperäKeskimääräinenµg/kg2680
38ArseeniPintavesiKeskimääräinenµg/l1Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5,1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2
39ArseeniSienetKeskimääräinenµg/kg tp17Mediaani
40ArseeniKalaKeskimääräinenµg/kg tp55Mediaani
41KadmiumTalousvesiKeskimääräinenµg/l0.03
42KadmiumMaaperäKeskimääräinenµg/kg410
43KadmiumSienetKeskimääräinenµg/kg65Mediaani
44KobolttiTalousvesiKeskimääräinenµg/l0.345
45KobolttiMaaperäKeskimääräinenµg/kg6600
46KobolttiPintavesiKeskimääräinenµg/l1Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2
47KobolttiSienetKeskimääräinenµg/kg15Mediaani
48Kromi (3+)TalousvesiKeskimääräinenµg/l0.372
49Kromi (3+)MaaperäKeskimääräinenµg/kg43400
50Kromi (3+)PintavesiKeskimääräinenµg/l1Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2
51Kromi (3+)SienetKeskimääräinenµg/kg15Mediaani
52KupariTalousvesiKeskimääräinenµg/l2.12
53KupariMaaperäKeskimääräinenµg/kg53100
54KupariPintavesiKeskimääräinenµg/l1Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2
55KupariSienetKeskimääräinenµg/kg tp2450Mediaani
56LyijyTalousvesiKeskimääräinenµg/l0.045
57LyijyMaaperäKeskimääräinenµg/kg30900
58LyijySienetKeskimääräinenµg/kg tp6Mediaani
59NikkeliTalousvesiKeskimääräinenµg/l17.3
60NikkeliMaaperäKeskimääräinenµg/kg32200
61NikkeliPintavesiKeskimääräinenµg/l4Petkellahti 1A, 1998-2011, mediaani
62NikkeliSienetKeskimääräinenµg/kg tp102Mediaani
63NikkeliKalaKeskimääräinenµg/kg tp25Mediaani
64SinkkiTalousvesiKeskimääräinenµg/l4.34
65SinkkiMaaperäKeskimääräinenµg/kg76200
66SinkkiPintavesiKeskimääräinenµg/l5Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 10
67SinkkiSienetKeskimääräinenµg/kg tp7690Mediaani
68VanadiiniTalousvesiKeskimääräinenµg/l0.183
69VanadiiniMaaperäKeskimääräinenµg/kg135000
70VanadiiniSienetKeskimääräinenµg/kg tp16Maksimi, vain yksi mittaustulos (?)

Riippuvuudet

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Minera Luikonlahti

Kylylahti
· Kylylahden kaivosalueen jätevedet · Kylylahti aluekuvaus · Kylylahti kuormauspöly · Kylylahti rakennusaikainen pöly · Kylylahti sivukivipöly · Kylylahti typpipäästöt · Kylylahti tärinä

Luikonlahti
· Luikonlahden geofysiikka · Luikonlahden geologiset tutkimukset · Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden humustutkimus · Luikonlahden ilmapäästöt · Luikonlahden kaivoksen murskaus VE0 · Luikonlahden kuljetusten pölypäästöt · Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden maaperän pitoisuudet · Luikonlahden pohjaveden virtausmallinnus · Luikonlahden rikastamo päästöt · Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila · Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi · Luikonlahden rikastushiekkapöly · Luikonlahden sedimentit ja huokosvedet · Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi · Luikonlahden sienitutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti · Luikonlahden terveysriskinarviointi · Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet · Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi · Luikonlahti aluekuvaus · Luikonlahti energia · Luikonlahti geologinen malli · Luikonlahti hihnakuljetus · Luikonlahti murskaus · Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit · Mineran tapaustutkimusten johdanto · Sedimentin huokosvedet


Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>