Teemasivu:Ympäristöterveys

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Indikaattoreita ympäristöterveydestä

Katso myös

Ympäristöterveysindikaattoreita
Altisteita

pienhiukkaset · radon · uimavesi

Tautitaakka-arvioita

tupakansavu · juomaveden mikrobit · otsoni · radon · formaldehydi · ruoan mikrobit · pienhiukkaset · lyijy · kosteusvauriot · kloorauksen sivutuotteet · metyylielohopea · fluoridi · häkä · bentseeni · dioksiini · ultraviolettisäteily · arseeni ·

Tietolähteitä

Syke · WHO · ECDC · Tilastokeskus · Eurostat ·

HUOM! Osa alla oelvista sivuista liittyy Suomen hallitusohjelmaan 2011. Katso tarkemmin Teemasivu:Hallitusohjelma

Kosteus- ja hometalkoot | Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi | Kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. | Kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma | Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden torjuminen | Mikrobilääkeresistenssin torjuminen

Ympäristöterveysindikaattorit Opasnetissä

Opasnet on wiki-pohjainen verkkosivu ja työtila yhteiskunnallisten päätösten auttamiseksi. Tämä teemasivu sisältää lyhyen johdannon aiheeseen ja linkkejä sivuille, jossa esitellään eri tahojen tuottamia ympäristöterveyden indikaattoreita. Tieto on jäsennetty palvelemaan tieteellistä tarkastelua ja poliittista hyödyllisyyttä samanaikaisesti. Voit tehdä alkuperäistutkimusta, tallentaa tietoa, rakentaa malleja ja tehdä päätösarviointeja ja keskustella kaikesta tästä yhdessä työtilassa. Sinä voit aloittaa uuden arvioinnin sinua kiinnostavasta aiheesta tai osallistua olemassaolevaan arviointiin.

Kuka tahansa voi ratkoa yhteisiä ongelmia. Opasnet on sinun ja meidän yhteinen työtila niiden ratkomiseen.

Ympäristöterveyteen liittyviä muita sivuja
(muokkausjärjestyksessä)