Teemasivu:Hallitusohjelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aktiivisia arviointeja hallitusohjelmaan liittyen

Hallitusohjelman osa-alueita

Ympäristöterveys

Kosteus- ja hometalkoot | Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi | Kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. | Kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma | Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden torjuminen | Mikrobilääkeresistenssin torjuminen

Ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikka

Kehitysyhteistyö | Pelastustoimi | Maanpuolustus

EU-politiikka

Vakausrahastot

Hallituksen talousstrategia

Ostovoima ja kilpailukyky Suomessa | Työttömyysvakuutusrahaston talous Suomessa | Veropolitiikka Suomessa: Arvonlisävero on saatava progressiiviseksi antamalla siitä verovähennystä pienituloisille verovähennyskortin yhteydessä suunnitellulla toteutuksella.

Oikeuspolitiikka ja sisäinen turvallisuus

Talousrikosten torjunta | Ihmisoikeuspolitiikka

Koulutus-, tiede- ja kulttuuripolitiikka

Tiede- ja innovaatiopolitiikka Suomessa | Koulutuspolitiikka Suomessa | Kulttuuri- ja liikuntapolitiikka

Maatalouspolitiikka

Maatalous | Elintarvikepolitiikka

Liikenne- ja viestintäpolitiikka

Julkisen sektorin keräämän tiedon yleinen saatavuus Suomessa | Laajakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka Suomessa | Liikenneväyläpolitiikka ja rakennettu ympäristö Suomessa | Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa | Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi Suomessa |

Ilmasto- ja energiapolitiikka

Energiapolitiikka | Ilmastopolitiikka |

Elinkeinopolitiikka

Aluepolitiikka ja Kuntareformi | Yrityspolitiikka Suomessa | Julkisen sektorin hankintapolitiikka Suomessa | Palvelurakenteiden ja -tuotantoprosessien kehittäminen Suomessa | Johtaminen ja henkilöstö Suomessa | Työvoimapolitiikka Suomessa |

Hyvinvointipolitiikka

Sosiaali -ja terveyspolitiikka | Sosiaaliturva ja työmarkkinat Suomessa | Eläkepolitiikka | Lapset ja nuoret

Ympäristöpolitiikka

Luonto ja yhteiskunta | Vesiensuojelupolitiikka

Hallinnon kehittäminen

Julkisen sektorin tuottavuuden mittaaminen ja tavoiteasettelu Suomessa | Organisaatiorakenteet ja ohjaus Suomessa | Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Suomessa | Demokratiakehitys

Hallitusohjelma Opasnetissä

Opasnet on wiki-pohjainen verkkosivu ja työtila yhteiskunnallisten päätösten auttamiseksi. Tämä teemasivu sisältää lyhyen johdannon aiheeseen ja linkkejä sivuihin hallitusohjelmasta. Tieto on jäsennetty palvelemaan tieteellistä tarkastelua ja poliittista hyödyllisyyttä samanaikaisesti. Voit tehdä alkuperäistutkimusta, tallentaa tietoa, rakentaa malleja ja tehdä päätösarviointeja ja keskustella kaikesta tästä yhdessä työtilassa. Sinä voit aloittaa uuden arvioinnin sinua kiinnostavasta aiheesta tai osallistua olemassaolevaan arviointiin.

Kesäkuussa 2011 hyväksytty virallinen hallitusohjelma.

Kuka tahansa voi ratkoa yhteisiä ongelmia. Opasnet on sinun ja meidän yhteinen työtila niiden ratkomiseen.

Hallitusohjelmaan liittyviä sivuja
(muokkausjärjestyksessä)