SETURI/TEKAISU: Auringon UV-säteilyn tautitapausmäärä ja tautitaakka arviot

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pääviesti
Kysymys:

Mitkä ovat olennaiset tautitaakkaa aiheuttavat tekijät Suomessa?

Vastaus:

Arvio on tehty vuonna 2013. (Asikainen ym. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys 5/2013)


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.
Tarkasteltavat terveysvaikutukset

UV-säteilylle altistumiseen vaikuttavat mm.auringossa vietetyn ajan pituus, säteilyn voimakkuus, kehon asento aurinkoon nähden, vaatetus sekä suojavoiteiden käyttö. Tärkeimmät terveyvaikutukset ovat melanooma ja okasolusyöpä.

Tärkeimpänä melanooman syytekijänä on ihon toistuva palaminen lapsena tai nuoruudessa. Tärkein okasolusyövän riskitekijä on pitkän ajan kuluessa kertyvä UV-säteilylle altistuminen. UV-altistumiseen liittyviä basalioomia eli tyvisolusyöpiä, silmän sarveis- ja sidekalvon epiteelisolujen vahingoittumista tai ihon ennenaikaista vanhenemista ei tässä huomioitu. Myös UV-säteilyn merkitys mm. luuston lujuuden kannalta oleelliselle Dvitamiinin muodostumiselle iholla jätettiin huomioimatta.

SETURIn Y&T lehdessä julkaistuun tapaumäärälaskelmaan [1] valittiin arvioitaviksi terveysvaikutuksiksi

 • Melanooma
 • Okasolusyöpä

TEKAISUn Y&T lehden[2] tautitaakkalaskelmassa käytettiin yleisesti terveysvasteena

 • Ihosyöpä

Annos-vaste funktiot

Selvää annos-vastesuhdetta ole saatavissa.

Terveysvaikutusten taustatautikuorma

Tapausmäärät

 • Vuonna 2007 Suomessa melanoomaan kuoli 179 henkilöä ja uusia tapauksia diagnosoitiin 906.
 • Okasolusyöpään eli levyepiteelisyöpään kuoli v. 2007 38 henkilöä ja tauti todettiin 1099 henkilöllä.

Kokonaistautitaakka, BoD

 • 1 659 DALY/vuosi (WHO 2004 skin cancers)

Altistuminen Suomessa

Altistustasot

Ihosyöpien määrä on lisääntynyt koko ajan johtuen väestön vanhenemisesta, etelän auringonvalolle altistumisesta ja muista vielä tuntemattomista syistä. Ihosyöpäriskin kannalta oleellisen UValtistumisen arviointi on vaikeaa

Altistuva väestö

Kaikki suomalaiset altistuvat auringon UV-säteilylle (prevalenssi 1).

 • 5 307 690 henkilöä [3]

Terveysvaikutusarvion tulokset

Syyosuus lähdeväestössä (PAF)

SETURIn Y&T lehdessä[1] julkaistu arvio:

 • Kaikkiaan 50–90 % melanoomista on esitetty johtuvan UV-säteilystä.
 • On arvioitu, että 50–70 % okasolusyövän tautitapauksista johtuisi UV-säteilystä (Lucas ym., 2006)

TEKAISUn Y&T lehden tautitakkalaskelmassa[2] käytettiin

Tapausmäärä

SETURIn Y&T lehdessä[1] julkaistut arviot:

UV-altistumiseen liittyvät syövät laskettiin Syöpärekisterin melanooma- ja okasolusyöpäluvuista. Syöpärekisterin tietojen ja UV-altistumiseen liitettyjen syyosuuksien perusteella laskettiin, että UV-säteily aiheuttaisi Suomessa

 • Melannomakuolema = 90–160 kappaletta/vuosi
 • Okasolusyöpäkuolema = 20–30 kappaletta/vuosi.

Tautitaakka

PAF x BoD

 • Ihosyöpien aiheuttamat menetetyt elinvuodet 1 161 DALY/vuosi (Y&T lehden TEKAISU juttu[2])

Keskeiset epävarmuudet


Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen- Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja terveys 3/2010
 2. 2,0 2,1 2,2 Arja Asikainen, Otto Hänninen ja Juha Pekkanen. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja terveys 5/2013
 3. Tilastokeskus, Toukokuu 2008 http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
 4. http://www.iholiitto.fi/?x19438=876981