Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.
Kysymys

Miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaiset ja asiantuntijalaitokset tuntevat omat vastuunsa ja roolinsa sekä yhteistyömenettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa?

Erityisesti tehtävänä on:

 1. selvittää ja listata lainsäädännössä määritellyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. määrittää ja sopia mitä lainsäädännössä määritellyt tehtävät ja toimivalta tarkoittavat käytännössä huomioiden yhteistoiminta muiden hallinnonalojen kanssa

Vastaus

Tähän tulee tarkempi kuvaus juuri kysymyksen erityisaiheesta.

Käytännön toimet

Perustelut

Asian taustaa on tarkemmin kuvattu sivulla Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta. Tällä sivulla keskitytään kysymyksessä mainittuun erityisaiheeseen.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden yhteistyöverkoston työsuunnitelma tämän aiheen osalta.
Tehtävä Tarkempi kuvaus Vastuu Aikataulu
1. Selvittää ja listata lainsäädännössä määritellyt STM:n hallinnonalan viranomaisten ja asiantuntijalaitosten tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa. Määritellään mitkä ovat keskeisimmät ympäristöterveyden häiriötilanteet ja käydään läpi niitä koskevat lainsäädännöt ja vastuut. STM, AVI, Fimea, STUK, THL, TTL, Tukes, Valvira 7.4.2014 kokouksessa (1. kokous) annetaan tehtäväksi valmistella ennen 2. kokousta.
2. Määrittää ja sopia mitä lainsäädännössä määritellyt tehtävät ja toimivalta tarkoittavat käytännössä huomioiden yhteistoiminta muiden hallinnonalojen kanssa. Yllä olevaan liittyen keskustellaan, mitä määrittelyt tarkoittavat käytännössä, selvitetään yhteistyövelvoitteet ja -mahdollisuudet sekä johtosuhteet ja -vastuut ja viestintä.

Kuvataan n. viisi casea, esim.:

 1. säteilyvaaratilanne
 2. säteilylähdeonnettomuus
 3. laajamittainen vesiepidemia
 4. kemikaalitehtaan räjähdys (monialaonnettomuus, esim. Talvivaara)
 5. metsäpalot Venäjällä (vaikutukset ja toimenpiteet Suomessa)

Pohjana Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteis-työtahoille.(STM:n julkaisuja 2010:2) [1]

Kaikki Toukokuussa (2. kokous)

Avainsanat

Ympäristöterveys, häiriötilanne, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteistyöryhmä, toimintaohje, säteily

Katso myös

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama ohjeistus, jota työstetään 2014-2015. Sen eri osat on kuvattu näillä sivuilla:

 1. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 3. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 4. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 5. Viestinnän ja tiedottamisen menettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 6. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin#Muut hallinnonalan toimet
 7. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
 8. Lainsäädännön muutostarpeet ympäristöterveyden häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi
 9. Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa
Katso myös aiheeseen liittyviä muita sivuja:

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja