SETURI/TEKAISU: Veden mikrobien tautitapausmäärä ja tautitaakka arvio

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pääviesti
Kysymys:

Mitkä ovat olennaiset tautitaakkaa aiheuttavat tekijät Suomessa?

Vastaus:

Arvio on tehty vuonna 2013. (Asikainen ym. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys 5/2013)


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.
Tarkasteltavat terveysvaikutukset

Merkittävimmät vesivälitteisiä epidemioita aiheuttavat mikrobit ovat norovirukset, kampylobakteerit, lipeä, Giardia, Salmonella, muut virukset ja ne aiheuttavat suolistosairuksia.

SETURIn Y&T lehdessä julkaistuun tapaumäärälaskelmaan [1] valittiin arvioitaviksi terveysvaikutuksiksi

  • Vatsatauti

Annos-vaste funktiot

Ei tarpeellinen tässä laskelmassa.

Terveysvaikutusten taustatautikuorma

Ei tarpeellinen tässä laskelmassa.

Terveysvaikutusten haitta ja kesto

Haittapainokerroin

  • Vatsatauti = 0.105 (WHO 2004)

Sairauden kesto

  • Vatsatauti = 0.02 vuotta (eli 7.3 päivää, arvio vatsataudin pituudesta).

Altistuminen Suomessa

Altistustasot

Ei tarpeellinen tässä laskelmassa

Altistuva väestö

Kaikki suomalaiset voivat altustua vesivälitteisille mikrobeille, ja tästä syystä altistuva väestö on koko väestö.

Terveysvaikutusarvion tulokset

Syyosuus lähdeväestössä (PAF)

Ei tarpeellinen tässä laskelmassa

Tapausmäärä

SETURIn Y&T lehdessä[1] julkaistut arviot:

Vuosi Vesiepidemioiden määrä Sairastuneiden määrä
2005 6 860
2006 4 100
2007 3 10000
2008 3 80
Yhteens' 16 11040

Vesiepidemioiden normaalimääräksi arvioidaan 100 infektiotapausta vuodessa ja lisäksi oletetaan viiden vuoden välein isompi epidemia, johon liittyy 2000 tautitapausta, ts. 400 tapausta vuosikeskiarvona normaaliepidemioiden lisäksi, yhteensä 500 infektiota vuodessa.

  • 500 (80 - 10 000) tapausta/vuosi

Tautitaakka

Tapausmäärä x haittapainokerroin x kesto

Laskennassa jaettu tapausmäärä tasan kaikille ikäryhmille, ja laskenta on tehty käyttämällä WHO:n ikäpainotusta ja 3%:n diskonttausta.

  • Vesivälitteisten vatsatautitapausten aiheuttama terveiden elinvuosien menetys 1 DALY/vuosi

Keskeiset epävarmuudet

Viitteet

  1. 1,0 1,1 Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen-Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja terveys 3/2010