Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.
Kysymys

Miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaiset ja asiantuntijalaitokset tuntevat omat vastuunsa ja roolinsa sekä yhteistyömenettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa?

Erityisesti tehtävänä on:

 • selvittää muut mahdolliset toimenpiteet, mitä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tarvitaan ympäristöterveyden häiriötilanteisiin liittyen toiminnan kehittämiseksi (esim. päivystysjärjestelyt, ostopalvelujen ja yksityisen sektorin huomioiminen)
 • laatia kohdissa 1-6 tehtyjen selvitysten perusteella sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin

Vastaus

Tähän tulee tarkempi kuvaus juuri kysymyksen erityisaiheesta.

Muut hallinnonalan toimet

Perustelut

Asian taustaa on tarkemmin kuvattu sivulla Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta. Tällä sivulla keskitytään kysymyksessä mainittuun erityisaiheeseen.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden yhteistyöverkoston työsuunnitelma tämän aiheen osalta.
Tehtävä Tarkempi kuvaus Vastuu Aikataulu
6. Selvittää muut mahdolliset toimenpiteet, mitä STM:n hallinnonalalla tarvitaan ympäristöterveyden häiriötilanteisiin liittyen toiminnan kehittämiseksi (esim. päivystysjärjestelyt, ostopalvelujen ja yksityisen sektorin huomioiminen). B- ja C-osaamiskeskukset ja laboratorioverkosto, päivystys; miten huomioidaan? Kaikki Marraskuussa (5. kokous)
7. Laatia kohdissa 1-6 tehty-jen selvitysten perusteella STM:n hallinnonalan toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin. Yhteenvetokokouksessa sovitaan loppuraportin sisällöstä Kaikki Tammikuussa 2015 (6. kokous)

Avainsanat

Ympäristöterveys, häiriötilanne, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteistyöryhmä, toimintaohje, säteily

Katso myös

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama ohjeistus, jota työstetään 2014-2015. Sen eri osat on kuvattu näillä sivuilla:

 1. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 2. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 3. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 4. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
 5. Viestinnän ja tiedottamisen menettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa
 6. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin#Muut hallinnonalan toimet
 7. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
 8. Lainsäädännön muutostarpeet ympäristöterveyden häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi
 9. Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa
Katso myös aiheeseen liittyviä muita sivuja:

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja