Lista Syken ympäristöterveysindikaattoreista

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Lista Syken ympäristöterveysindikaattoreista kuvaa lyhyesti Suomen ympäristökeskuksen ja muun ympäristöhallinnon ylläpitämiä tietoaineistoja. Perusteellisemmat kuvaukset löytyvät Syken sivuilta.

Syken indikaattoreita

Hertta

Karpalo

Vahti

Liiteri

Kerty

Kertymärekisteriin (KERTY) kootaan tietoa kiinteistä ympäristönäytteistä tehdyistä määrityksistä. Tietojärjestelmän sisältämät näytetyypit jakautuvat näytelajiryhmiin sedimentti, maa, plankton, sienet, itiökasvit, putkilokasvit, selkärangattomat, kalat, linnut ja nisäkkäät

Tietosisältö koostuu haitallisten kertyvien aineiden pitoisuuksista sekä niiden taustalla olevista määritys-, näyte-, paikka ja muista tiedoista. Aineistoa kerätään ympäristöhallinnon toteuttamista ja valvomista ympäristön tilan seurannoista, kartoituksista, tutkimuksista ja velvoitetarkkailuohjelmissa toteutetuista tarkkailuista. Tietojen soveltuvuus ympäristöterveysindikaattoreiksi on rajallinen, koska alueellinen ja ajallinen kattavuus on vaihteleva ja tasojen muuttaminen ympäristöaltistustiedoksi vaatisi tietojen jatkotyöstöä.

Veeti

Katso myös

Ympäristöterveysindikaattoreita
Altisteita

pienhiukkaset · radon · uimavesi

Tautitaakka-arvioita

tupakansavu · juomaveden mikrobit · otsoni · radon · formaldehydi · ruoan mikrobit · pienhiukkaset · lyijy · kosteusvauriot · kloorauksen sivutuotteet · metyylielohopea · fluoridi · häkä · bentseeni · dioksiini · ultraviolettisäteily · arseeni ·

Tietolähteitä

Syke · WHO · ECDC · Tilastokeskus · Eurostat ·