SETURI/TEKAISU: Sisäilman radonin tautitapausmäärä ja tautitaakka arviot

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pääviesti
Kysymys:

Mitkä ovat olennaiset tautitaakkaa aiheuttavat tekijät Suomessa?

Vastaus:

Arvio on tehty vuonna 2013. (Asikainen ym. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys 5/2013)


Edistymisluokitus
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
Tämä sivu on tarkistettu
Sisältö on tarkistettu ja viitteet ovat kunnossa. Vertautuu käsikirjoitukseen, joka on lähetettävissä lehteen.
Tarkasteltavat terveysvaikutukset

Sisäilman radonista aiheutuu suomalaisille keskimäärin suurin säteilyannos yksittäisestä lähteestä. Radonpitoinen ilma tunkeutuu asuntoon alapohjan rakojen kautta sekä laatan ja rakenteiden materiaaleista.

Merkittävin terveyshaitta, joka valittiin myös SETURI[1] terveysvaikutusarvioinnin terveysvasteeksi on

 • Keuhkosyöpä

Annos-vaste funktiot

Risk ratio (RR)

 • Keuhkosyöpä (per Bq/m3) 1.0016 (95 % CI 1.0005–1.0031) [2]


Terveysvaikutusten taustatautikuorma

Tapausmäärät

 • Keuhkosyöpä ilmaantuvuus (tapausta vuodessa) = 2 205 (2 026 - 2 386; 95 CI) [3]
 • Keuhkosyöpä kuolleisuus = 1 900 (WHO 2004, trachea, bronchus, lung cancers)


Kokonaistautitaakka, BoD

 • Keuhkosyöpä = 14 000 DALY/vuosi (WHO 2004, trachea, bronchus, lung cancers)

Altistuminen Suomessa

Altistustasot

Kaikki suomalaiset asunnot huomioiden on radonia sisäilmassa keskimäärin noin 100 Bq/m3 (STUKin otantatutkimus 2006).

Tausta- tai kynnysaltistus

Tausta-arvoksi valittiin ulkoilman arvioitu radon-pitoisuus 5 Bq/m3.


Altistuva väestö

Periaatteessa kaikki suomalaiset altistuvat radonille(prevelenssi 1).

 • 5 307 690 henkilöä [4]

Terveysvaikutusarvion tulokset

Syyosuus lähdeväestössä (PAF)

TEKAISU Y&T lehden [5]terveystaakkalaskelman arvio:

 • 14%

Tapausmäärä

SETURIn Y&T lehdessä[1] julkaistut arviot:

Sisäilman radon altistus aiheuttaa

 • Keuhkosyöupäkuolemia = 280 kappaletta/vuosi.

Tautitaakka

PAF x BoD

 • Keuhkosyöpä = 1 973 DALY/vuosi[5]


Keskeiset epävarmuudet


Viitteet

 1. 1,0 1,1 Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen- Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja terveys 3/2010
 2. Darby S, Hill D, Deo H ym. Residential radon and lung cancer--detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7148 persons with lung cancer and 14,208 persons without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ Health 2006; 32 Suppl 1: 1–83
 3. Syöpärekisteri http://www.cancer.fi/syoparekisteri/tilastot/ajantasaiset-perustaulukot/koko-maa/
 4. Tilastokeskus, Toukokuu 2008 http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
 5. 5,0 5,1 Arja Asikainen, Otto Hänninen ja Juha Pekkanen. Ympäristöaltisteisiin liittyvä tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja terveys 5/2013