Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.
Kysymys

Miten varmistetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomaiset ja asiantuntijalaitokset tuntevat omat vastuunsa ja roolinsa sekä yhteistyömenettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa?

Erityisesti tehtävänä on:

Vastaus

Tähän tulee tarkempi kuvaus juuri kysymyksen erityisaiheesta.


Perustelut

Asian taustaa on tarkemmin kuvattu sivulla Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta. Tällä sivulla keskitytään kysymyksessä mainittuun erityisaiheeseen.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden yhteistyöverkoston työsuunnitelma tämän aiheen osalta.
Tehtävä Tarkempi kuvaus Vastuu Aikataulu
9. Säteilyvaaratilanteen osalta tuottaa tietoa kohdissa 1-6 tehtyjen selvitysten perusteella säteilytilanneoppaan (Säteilyvaaratilanteet - toimijoiden vastuut ja tehtävät. SM:n julkaisuja 38/2012) STM:n hallinnonalan toimintamenettelyiden selvittämiseen ja päivittämiseen. Kaikki

Avainsanat

Ympäristöterveys, häiriötilanne, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteistyöryhmä, toimintaohje, säteily

Katso myös

HUOM! Näitä sivuja ei tällä hetkellä aktiivisesti päivitetä. Asiaan palataan myöhemmin, kun aihe on kypsynyt.

Ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallinta on sosiaali- ja terveysministeriön tuottama ohjeistus, jota työstetään 2014-2015. Sen eri osat on kuvattu näillä sivuilla:

  1. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa
  2. Tehtävät ja toimivalta ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
  3. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa
  4. Yhteistyömahdollisuudet ympäristöterveyden häiriötilanteissa#Käytännön toimet
  5. Viestinnän ja tiedottamisen menettelyt ympäristöterveyden häiriötilanteissa
  6. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin#Muut hallinnonalan toimet
  7. Toimintaohje ympäristöterveyden häiriötilanteisiin
  8. Lainsäädännön muutostarpeet ympäristöterveyden häiriötilannetoiminnan kehittämiseksi
  9. Toimintamenettelyt säteilyvaaratilanteissa
Katso myös aiheeseen liittyviä muita sivuja:

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja