Kaivostoiminnan YVA-opas

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Millainen olisi hyödyllinen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas kaivoshankkeisiin?

Vastaus

Pohjana voinee käyttää aiempaa opasta [1] (Huom. Ei löydy ainakaan helposti netistä) ja Minera-mallia.

Perustelut

Tähän kysymykseen vastaamiseksi on perustettu projekti ja ohjausryhmä, josta on alla tietoja.

 • Hankenumero: TEM104:00/2012
 • Hankkeen nimi: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas kaivoshankkeisiin - ohjausryhmä
 • Hankkeen lyhenne: Kaivostoiminnan YVA-opas
 • Asettaja: Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Asettajan osasto/yksikkö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto
 • Asettamispäivä: 15.2.2013
 • Hankkeen tila: Käynnissä
 • Toimikausi/aikataulu: 1.3.2013 – 31.10.2014
 • Organisointitapa: Työryhmä
 • Yhteyshenkilö: Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti, toimialajohtaja, puh.029 50 60080, etunimi.sukunimi@tem.fi
 • Tehtävä: Kehittämis- ja uudistushanke
 • Tehtäväkuvaus: Tehtävänä on uudistaa v. 1999 julkaistu Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas kaivoshankkeisiin (KTM:n tutkimuksia ja raportteja 20/1999) 31.10.2014 mennessä. Opas julkaistaan verkkoversiona sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkielinen opas julkaistaan myös painettuna.

Oppaan uudistamistarve johtuu lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Geologian tutkimuskeskus arvioi raportissaan vuonna 2009, että opas on tarpeen päivittää uuden kaivoslain (621/2011) tultua voimaan (Geologian tutkimuskeskuksen raportti K/416/42/2009).

YVA – menettelystä saadut käytännön kokemukset huomioidaan uuden oppaan laatimisessa. YVA -opas toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteistyönä. Oppaan käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Viitteet

 1. Salminen, R., Heikkinen, P., Nikkarinen, M., Parkkinen, J., Sipilä, P., Suomela, P. & Wennerström, M. 2000. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas kaivoshankkeisiin. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 20/1999. 82 s.

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>