Patogeenien inaktivaatioaika

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Vastaus

Perustelut

Vastariippuvuudet

Data

Kooste patogeenisille mikrobeille ja indikaattoriorganismeille julkaistuista inaktivaatioajoista (1/vrk) pohjavesissä ja sedimenteissä.

Patogeenien inaktivaatioaika(1/vrk)
ObsPatogeeniPatogeenin tyyppiYksikköHuom.Lähdeminmaxka
1E.coliBakteeri1/vrkBitton et al. (1983), Mazzeo & Ragusa (1989), McFeters (1974), Keswick et al. (1982), Davies et al. (1995), Toze & Hanna (2002), Gordon & Toze (2003)0.1610.4594
2Fekaaliset koliformitBakteeri1/vrkLa Mantia et al. (2008), Keswick et al. (1982)0.0380.6420.5027
3Salmonella typhimuriumBakteeri1/vrkMcFeters et al. (1974), Toze & Hanna (2002), Keswick et al. (1982)0.130.9090.4197
4ShigellaBakteeri1/vrkMcFeters et al. (1974)1.41.71.55
5Clostridium sporesAlkueläin1/vrkLa Mantia et al. (2008)0.0570.5940.3255
6CryptosporidiumAlkueläin1/vrkPeng et al. (2008)0.00550.0110.01
7GiardiaAlkueläin1/vrk0.01xlämpötilaDeReignier et al. (1989)
8RotavirusVirus1/vrkKeswick et al. (1982), Pancorbo et al. (1987)0.360.830.5950
9MS2Bakteriofagi1/vrkvoi käyttää noroviruksen tilallaNasser & Oman (1999), Yates et al. (1985), Toze & Hanna (2002)0.0110.2940.0849
10--1/vrkUsein käytetty arvio, jos ei tiedetä mikä mikrobi on kyseessä.0.0240

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Avainsanat

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>