Haitta-aineiden taustasaanti

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kysymys

Mikä on haitta-aineiden tavanomainen päivittäinen saanti ravinnosta Suomessa?

Vastaus

+ Näytä koodi

Perustelut

Riippuvuudet

Data

Haitta-aineiden taustasaanti(-)
ObsAltisteReittiIkäYksikköResultKuvaus
1AntimoniRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.4RIVM (Tiesjema & Baars 2009)
2AntimoniRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.4RIVM (Tiesjema & Baars 2009)
3ArseeniRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.35EFSA 2009, epäorgaaninen arseeni
4ArseeniRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.90EFSA 2009, epäorgaaninen arseeni
5ElohopeaRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.02orgaaninen elohopea, RIVM (Baars ym. 2001)
6ElohopeaRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.02orgaaninen elohopea, RIVM (Baars ym. 2001)
7KadmiumRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.22EFSA 2012
8KadmiumRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.73EFSA 2012
9KobolttiRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.3RIVM (Baars ym. 2001)
10KobolttiRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.3RIVM (Baars ym. 2001)
11Kromi (3+)Ravinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk1RIVM (Baars ym. 2001)
12Kromi (3+)Ravinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk1RIVM (Baars ym. 2001)
13KupariRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk30RIVM (Baars ym. 2001)
14KupariRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk30RIVM (Baars ym. 2001)
15LyijyRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.74EFSA 2010
16LyijyRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk1.8EFSA 2010
17NikkeliRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk2.9WHO 2005
18NikkeliRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk2.9WHO 2005
19SinkkiRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk300RIVM (Baars ym. 2001)
20SinkkiRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk300RIVM (Baars ym. 2001)
21VanadiiniRavinto, taustasaantiAikuinenµg/kg/vrk0.3RIVM (Tiesjema & Baars 2009)
22VanadiiniRavinto, taustasaantiLapsiµg/kg/vrk0.3RIVM (Tiesjema & Baars 2009)

Laskenta

+ Näytä koodi

Katso myös

Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Avainsanat

Viitteet

  • Baars AJ, Theelen RMC, Janssen PJCM, Hesse JM, van Apeldoorn ME, Meijerink MCM, Verdam L & Zeilmaker MJ 2001. Re-evaluation of human-toxicological maximum permissible risk levels. RIVM report 711701 025.
  • EFSA 2009. Scientific opinion on arsenic in food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA Journal 2009; 7(10):1351. doi: 10.2903/j.efsa.2009.1351.
  • EFSA 2010. Scientific opinion on lead in food. EFSA panel on contaminants in the food chain (CONTAM). EFSA Journal 2010; 8(4):1570. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1570.
  • EFSA 2012. Cadmium dietary exposure in the European population. EFSA journal 2012;10(1):2551. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2551.
  • Tiesjema B & Baars AJ 2009. Re-evaluation of some human-toxicological maximum permissible risk levels earlier evaluated in the period 1991-2001. RIVM report 711701092/2009.