Energiantuotannon päästökertoimet

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Minera-malli: Ohjeistusta kaivostoiminnan ympäristö- ja terveysriskien arviointiin.
Osa linkeistä vie ohjeistuksiin eri vaikutusarvioinnin osien tekemisestä, osa taas valmiisiin laskentamalleihin (lihavoitu).
Kaivostoiminta

Kohdekohtaisen arvioinnin esimerkkisivu · Rikastus · Kaivosprosessit

Minera-kokonaismalli.png
Pölyn ja hiukkasten päästöt

Pöly (ohje) · Lähteet · Pintamaan poisto! · Tarvekivi ! · Louhinta ! · Murskaus · Lastaus ja pudotus · Kuljetuksen pakokaasupäästöt! · Kuljetuksen pölypäästöt! · Työkoneet · Hihnakuljetus · Energiantuotanto · Polttomoottorit! · Sähköntuotanto ! · Boilerit ! · Varastointi · Kaivannaisjäte · Sivukivi · Rikastushiekka

Muut päästöt

Haju · Kaasut · Typpi · Säteily! · Tärinä · Jätevesi · Varastoinnin vesipäästö · Mallinnusohjelmat · Rikastuskemikaalipäästöt · Melu

Pitoisuus ympäristössä

Pohjavesi · Pintavesi · Kulkeutuminen vedessä! · Sedimentit · Sedimentit (mittaukset) · Sedimentit (huokosvedet) · Maaperä! · Maaperän terveysriskinarvio

Ihmiset Ympäristö ja ekologia
Altistuminen

Altistumisen arviointi

Nisäkkäät ja linnut · Kasvit! · Maaselkärangattomat! · Ravinto!

Vaikutus

Terveysriskinarvioinnin rakenne · Riskinarviointiohjeet: · Pohjavesi · Pintavesi · Pöly · Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet · Maaperä · Tärinä · Haju · Säteily! · Maaperän terveysriski · Kaasut · Melu · Pienhiukkasvaikutukset! · Terveysriskin kuvaus

Vesistöt · Maaperä · Sedimentti · Ekologinen riskinarviointi: · Ekologisten vaikutusten arviointi · Kohdekohtaisen mallin vaiheet · Alustus · Kohdetutkimukset · Vaikutusten arviointi · Mittauksiin perustuva arvio · Luonnehdinta

Integroitu riskinarvio

Integroitu riskinarvio · Viitearvoja

Muita Minera-projektin tuotoksia
Minera-mallin sovelluksia

· Luikonlahden tapaustutkimus · Luikonlahden sienitutkimusraportti

Muut

· Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt · Minera-hanke · MINERA Loppuseminaari · Kauppila T, Makkonen S, Komulainen H, Tuomisto JT: Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti. · Lehdistötiedote 15.4.2013 · Kohdekohtainen esimerkki · Lyhenteet ja määritelmät · Loppuraportti kokonaismalli · Kaivostoiminnan ympäristöterveysriskien arviointi (suojattu sivu) · Mallinnusohjelmat päästöjen arvioinnissa · Viitearvot · Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset · Loppuraportti · Raportti · Yaran tapaustutkimus

Muita kaivostoimintaan liittyvää

· Vesijalanjälki · Hyvä kaivos pohjoisessa · Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus Itä-Suomen yliopistossa · Teemasivu:Kaivostoiminnan vaikutusarviointi


VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png Minera-logo.png

Liite XX. Kaivosten energiantuotannon päästökertoimet

Boilerien päästökertoimet ja päästöjen vähentämiskertoimet

Taulukko 1. Boilerien energiantuotannossa käytetyt päästökertoimet ja päästöjen vähentämismenetelmien läpipäästökertoimet (National Pollutant Inventory (NPI) 2011)

Suure Yksikkö Haitta-aine Polttoaine Päästöjen rajoittaminen Teho ja polttoprosessi Arvo (min) Arvo (max)
Päästökerroin kg/ton CO Masuunikaasu Rajoittamaton - - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Masuunikaasu Rajoittamaton - - 1,10E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Masuunikaasu Rajoittamaton - - 2,50E-02
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Masuunikaasu Rajoittamaton - - 2,50E-02
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Masuunikaasu Rajoittamaton - - 1,38E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Masuunikaasu Rajoittamaton - - 2,50E-03
Päästökerroin kg/ton Total VOC Masuunikaasu Rajoittamaton - - 9,00E-03
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Masuunikaasu Rajoittamaton - - 5,00E-08
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Masuunikaasu Rajoittamaton - - 1,00E-11
Päästökerroin kg/ton CO Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 6,40E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 6,90E-01
Päästökerroin kg/ton PM10 Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 1,10E-02
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 1,10E-02
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 1,38E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 4,35E+00
Päästökerroin kg/ton Total VOC Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 9,00E-03
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 9,90E-07
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Koksiuunikaasu Rajoittamaton - - 2,00E-11
Päästökerroin kg/MJ CO Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 3,08E-06
Päästökerroin kg/MJ NOx Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,80E-05
Päästökerroin kg/MJ PM10 Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,08E-06
Päästökerroin kg/MJ PM2,5 Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,08E-06
Päästökerroin kg/MJ SO2 Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 3,20E-08
Päästökerroin kg/MJ Total VOC Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 8,67E-07
Päästökerroin kg/MJ As ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,86E-09
Päästökerroin kg/MJ Cd ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 2,61E-09
Päästökerroin kg/MJ Cr(III) yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,03E-08
Päästökerroin kg/MJ Cu ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 3,44E-09
Päästökerroin kg/MJ Pb ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 2,86E-09
Päästökerroin kg/MJ Hg ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 3,56E-11
Päästökerroin kg/MJ Ni ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 3,44E-08
Päästökerroin kg/MJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,33E-13
Päästökerroin kg/MJ Mn ja yhdisteet Kaatopaikkakaasu Rajoittamaton - - 1,02E-07
Päästökerroin kg/ton CO Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 5,20E-01
Päästökerroin kg/ton CO Maakaasu Palokaasujen kierrätys tangentiaalipoltto - 2,12E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 3,68E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Palokaasujen kierrätys tangentiaalipoltto - 1,64E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,38E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 2,39E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,19E-01
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 4,33E-06
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 2,60E-08
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 2,38E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 3,03E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,84E-05
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,08E-05
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 5,62E-06
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 4,54E-05
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,07E-10
Päästökerroin kg/ton Co ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 1,76E-06
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 8,24E-06
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 5,13E-07
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton tangentiaalipoltto - 6,21E-04
Päästökerroin kg/ton CO Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,82E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 2,16E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Matala-NOx poltin ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,08E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin ≤ 30MW seinämäpoltto - 6,90E-01
Päästökerroin kg/ton PM10 Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,38E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 2,39E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,19E-01
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 4,33E-06
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 2,60E-08
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 2,38E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 3,03E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,84E-05
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,08E-05
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 5,62E-06
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 4,54E-05
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,07E-10
Päästökerroin kg/ton Co ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 1,76E-06
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 8,32E-05
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 5,13E-07
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≤ 30MW seinämäpoltto - 6,21E-04
Päästökerroin kg/ton CO Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,82E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 5,95E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Matala-NOx poltin ≥ 30MW seinämäpoltto - 3,03E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin ≥ 30MW seinämäpoltto - 2,16E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Maakaasu Yläpuolinen lisäilman syöttö/Matala ylimääräinen ilma ≥ 30MW seinämäpoltto - 4,11E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,60E-01
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,38E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 2,39E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,19E-01
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 4,33E-06
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 2,60E-08
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 2,38E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 3,03E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,84E-05
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,08E-05
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 5,62E-06
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 4,54E-05
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,07E-10
Päästökerroin kg/ton Co ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 1,76E-06
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 8,24E-06
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 5,13E-07
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 6,21E-04
Päästökerroin kg/ton CO Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 7,60E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 4,43E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 2,40E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 1,30E-01
Päästökerroin kg/ton SO2 Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 3,50E-01
Päästökerroin kg/ton Total VOC Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 5,00E-02
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 9,92E-11
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Nestekaasu Butaani Rajoittamaton - - 4,96E-07
Päästökerroin kg/ton CO Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 7,50E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 4,46E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 2,60E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 8,00E-02
Päästökerroin kg/ton SO2 Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 4,10E-01
Päästökerroin kg/ton Total VOC Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 6,00E-02
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 9,92E-11
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Nestekaasu Propaani Rajoittamaton - - 4,96E-07
Päästökerroin kg/ton CO Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 6,70E-01
Päästökerroin kg/ton F yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 4,96E-03
Päästökerroin kg/ton NOx Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 7,32E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,90E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,20E-01
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,58E-04
Päästökerroin kg/ton SO2 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,09E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 4,00E-02
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 6,99E-04
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 3,70E-06
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,29E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,12E-04
Päästökerroin kg/ton Cr(VI) yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 3,30E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,34E-04
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,01E-04
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,50E-05
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,12E-02
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,34E-10
Päästökerroin kg/ton Sb ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 6,99E-04
Päästökerroin kg/ton Co ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 8,01E-04
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 4,00E-04
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 9,10E-05
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≤ 30MW - 3,87E-03
Päästökerroin kg/ton CO Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 6,70E-01
Päästökerroin kg/ton F yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 4,96E-03
Päästökerroin kg/ton NOx Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW tangentiaalipoltto - 4,26E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Raskas polttoöljy Matala-NOx poltin ≥ 30MW tangentiaalipoltto - 3,46E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW seinämäpoltto - 6,25E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Raskas polttoöljy Matala-NOx poltin ≥ 30MW seinämäpoltto - 5,32E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,90E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,20E-01
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,58E-04
Päästökerroin kg/ton SO2 Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,09E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 4,00E-02
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 6,99E-04
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 3,70E-06
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,29E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,12E-04
Päästökerroin kg/ton Cr(VI) yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 3,30E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,34E-04
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,01E-04
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,50E-05
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,12E-02
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,34E-10
Päästökerroin kg/ton Sb ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 6,99E-04
Päästökerroin kg/ton Co ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 8,01E-04
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 4,00E-04
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 9,10E-05
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Raskas polttoöljy Rajoittamaton ≥ 30MW - 3,87E-03
Päästökerroin kg/ton CO Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 6,80E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,72E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,40E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 3,00E-02
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,25E-04
Päästökerroin kg/ton SO2 Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,93E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,72E-02
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 7,72E-05
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,16E-04
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,74E-04
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 4,49E-10
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 1,16E-04
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 2,92E-04
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≤ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton CO Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 6,80E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 3,26E+00
Päästökerroin kg/ton NOx Diesel Matala-NOx poltin ≥ 30MW - 1,36E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,40E-01
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 3,00E-02
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,25E-04
Päästökerroin kg/ton SO2 Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,93E-02
Päästökerroin kg/ton Total VOC Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,72E-02
Päästökerroin kg/ton As ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 7,72E-05
Päästökerroin kg/ton Be ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Cu ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,16E-04
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,74E-04
Päästökerroin kg/ton Hg ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 4,49E-10
Päästökerroin kg/ton Mn ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 1,16E-04
Päästökerroin kg/ton Se ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 2,92E-04
Päästökerroin kg/ton Zn ja yhdisteet Diesel Rajoittamaton ≥ 30MW - 5,79E-05
Päästökerroin kg/ton CO Jäteöljy Rajoittamaton - - 6,30E-01
Päästökerroin kg/ton NOx Jäteöljy Rajoittamaton - - 2,39E+00
Päästökerroin kg/ton PM10 Jäteöljy Rajoittamaton - - 6,42E+00
Päästökerroin kg/ton PM2,5 Jäteöljy Rajoittamaton - - 3,62E+00
Päästökerroin kg/ton PAH-yhdisteet (B[a]Peq) Jäteöljy Rajoittamaton - - 3,70E-05
Päästökerroin kg/ton SO2 Jäteöljy Rajoittamaton - - 1,67E-01
Päästökerroin kg/ton Total VOC Jäteöljy Rajoittamaton - - 1,30E-01
Päästökerroin kg/ton Cd ja yhdisteet Jäteöljy Rajoittamaton - - 1,17E-03
Päästökerroin kg/ton Cr(III) yhdisteet Jäteöljy Rajoittamaton - - 2,52E-03
Päästökerroin kg/ton Pb ja yhdisteet Jäteöljy Rajoittamaton - - 6,92E-02
Päästökerroin kg/ton Ni ja yhdisteet Jäteöljy Rajoittamaton - - 1,38E-03
Läpipääsykerroin - Hg - Märkäpesijä - 0,45 0,35
Läpipääsykerroin - Hg - Märkäpesijä ja käsittelyaine - 0,24 0,18
Läpipääsykerroin - Hg - Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi) - 0,56 0,48
Läpipääsykerroin - Hg - Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva) - 0,13 0,06
Läpipääsykerroin - Hg - Sähköstaattinen tai kangasuodatin aktiivihiiliinjektiolla - 0,5 0,1
Läpipääsykerroin - Hg - Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä - 0,15 -
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen - 0,3 0,1
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen - 0,7 0,5
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOx poltin - 0,35 0,25
Läpipääsykerroin - NOx - matala ylimääräinen ilma - 0,9 0,56
Läpipääsykerroin - NOx - Matala-NOx poltin (lisäilman syöttö) - 0,75 0,65
Läpipääsykerroin - NOx - Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin - 1 0,8
Läpipääsykerroin - NOx - Matala-NOx poltin (lisäpolttoaineensyöttö) - 0,5 0,4
Läpipääsykerroin - SO2 - Märkäpesijä - 0,1 0,02
Läpipääsykerroin - SO2 - Puolikuivapesijä - 0,2 0,1
Läpipääsykerroin - SO2 - Kuivapesijä - 0,5 0,2
Läpipääsykerroin - PM10 - Sähköstaattinen - 0,1 0,001
Läpipääsykerroin - PM10 - Kangassuodatin - 0,05 0,001
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi suuren läpimenon sykloni - 0,9 0,6
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi tavanomainen sykloni - 0,7 0,1
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi korkeatehoinen sykloni - 0,4 0,05
Läpipääsykerroin - PM10 - Useita sykloneja - 0,2 0,075
Läpipääsykerroin - PM10 - Venturi pesijä - 0,3 0,01
Läpipääsykerroin - PM10 - Kondensaatiopesijä - 0,01 0,001
Läpipääsykerroin - PM10 - Reikälevypesijä - 0,5 0,01
Läpipääsykerroin - PM10 - Aukkopesijä - 0,2 0,01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Sähköstaattinen - 0,1 0,001
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Kangassuodatin - 0,05 0,001
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi suuren läpimenon sykloni - 1 0,9
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi tavanomainen sykloni - 1 0,6
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi korkeatehoinen sykloni - 0,4 0,05
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Venturi pesijä - 0,8 0,3
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Kondensaatiopesijä - 0,3 0,01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Reikälevypesijä - 0,5 0,01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Aukkopesijä - 0,2 0,01


SO2:n päästökertoimet on laskettu koksiuunikaasulle, kaatopaikkakaasulle, maakaasulle ja nestekaasulle käyttäen rikkipitoisuutena vakioarvoja (National Pollutant Inventory (NPI) 2011). Jos polttoaineiden rikkipitoisuus on tiedossa voi päästökertoimen laskea uudestaan kaavalla

EF = EFs/Sa*S 

EF = Laskettu päästökerroin
EFs = päästökerroin (Taulukko 1)
Sa = Päästökertoimen laskennassa käytetty vakiorikkipitoisuus (Asutralian Government 2011)
S = polttoaineen rikkipitoisuus

Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet ja päästöjen vähentämiskertoimet

Taulukko 2. Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet ja päästöjen rajoittamistoimenpiteiden läpipäästökertoimet (National Pollutant Inventory (NPI) 2008).

Suure Yksikkö Haitta-aine Polttoaine Päästöjen rajoittaminen Teho Arvo (min) Arvo (max)
Päästökerroin kg/kWh CO Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,30E-03
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh NOx Diesel Rajoittamaton > 450 kW - 1,50E-02
Päästökerroin kg/kWh NOx Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 7,90E-03
Päästökerroin kg/kWh PM2,5 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,20E-04
Päästökerroin kg/kWh PM10 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,30E-04
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 6,00E-11
Päästökerroin kg/kWh SO2 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,90E-04
Päästökerroin kg/kWh TVOC Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,80E-04
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,10E-04
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,30E-02
Päästökerroin kg/m3 CO Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,40E+01
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,30E-03
Päästökerroin kg/m3 NOx Diesel Rajoittamaton > 450 kW - 5,30E+01
Päästökerroin kg/m3 NOx Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,10E+01
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,60E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,60E+00
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,90E-07
Päästökerroin kg/m3 SO2 Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,70E+00
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,60E-03
Päästökerroin kg/m3 TVOC Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 1,30E+00
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Diesel Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,20E-03
Päästökerroin kg/kWh CO Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,30E-03
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoittamaton > 450 kW - 1,50E-02
Päästökerroin kg/kWh NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 7,90E-03
Päästökerroin kg/kWh PM2,5 Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,20E-04
Päästökerroin kg/kWh PM10 Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,30E-04
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 6,00E-11
Päästökerroin kg/kWh SO2 Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 4,90E-04
Päästökerroin kg/kWh TVOC Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Rajoitettu (myöhennetty sytytys) > 450 kW - 3,80E-04
Päästökerroin kg/kWh CO Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 4,10E-03
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh NOx Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,90E-02
Päästökerroin kg/kWh PM2,5 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,30E-03
Päästökerroin kg/kWh PM10 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,30E-03
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 6,00E-11
Päästökerroin kg/kWh SO2 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 4,30E-06
Päästökerroin kg/kWh TVOC Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,40E-03
Päästökerroin kg/kWh TVOC (Kampikammio) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 2,40E-05
Päästökerroin kg/kWh TVOC (Haihtuva) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - -
Päästökerroin kg/kWh TVOC (Pakokaasu) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,30E-03
Päästökerroin kg/kWh TVOC (Tankkaus) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - -
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,30E-02
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,50E-02
Päästökerroin kg/m3 1,3 Butadieeni Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 6,40E-04
Päästökerroin kg/m3 CO Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,60E+01
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,90E-02
Päästökerroin kg/m3 NOx Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 7,20E+01
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 5,00E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 5,10E+00
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 2,40E-07
Päästökerroin kg/m3 SO2 Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,70E-02
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 6,70E-03
Päästökerroin kg/m3 TVOC Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 5,30E+00
Päästökerroin kg/m3 TVOC (Kampikammio) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 1,50E-01
Päästökerroin kg/m3 TVOC (Haihtuva) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - -
Päästökerroin kg/m3 TVOC (Pakokaasu) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 5,20E+00
Päästökerroin kg/m3 TVOC (Tankkaus) Diesel Rajoittamaton < 450 kW - -
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Diesel Rajoittamaton < 450 kW - 4,70E-03
Päästökerroin kg/kWh 1,3 Butadieeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 6,70E-10
Päästökerroin kg/kWh Asetaldehydi Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 6,20E-08
Päästökerroin kg/kWh Akroleiini Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 9,90E-09
Päästökerroin kg/kWh Bentseeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-08
Päästökerroin kg/kWh CO Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,30E-04
Päästökerroin kg/kWh Etyylibentseeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 5,00E-08
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh Formaldehydi Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,10E-06
Päästökerroin kg/kWh NOx Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 5,00E-04
Päästökerroin kg/kWh PM2,5 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 2,90E-06
Päästökerroin kg/kWh PM10 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 2,90E-06
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/kWh SO2 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 7,90E-07
Päästökerroin kg/kWh Tolueeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 2,00E-07
Päästökerroin kg/kWh TVOC Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 3,30E-06
Päästökerroin kg/kWh Xyleenit Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,00E-07
Päästökerroin kg/m3 1,3 Butadieeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,10E-08
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,00E-06
Päästökerroin kg/m3 Akroleiini Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,60E-07
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 3,00E-07
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 2,10E-03
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 8,10E-07
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,80E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 8,10E-03
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 4,80E-05
Päästökerroin kg/m3 PM10 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 4,80E-05
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/m3 SO2 Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 3,30E-06
Päästökerroin kg/m3 TVOC Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 5,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Maakaasu (kaasuturbiini) Rajoittamaton - - 1,60E-06
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,30E-04
Päästökerroin kg/m3 Akroleiini Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,30E-04
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 3,25E-05
Päästökerroin kg/m3 1,3 Butadieeni Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,37E-05
Päästökerroin kg/m3 Kloroformi Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 7,88E-07
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 5,91E-03
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 6,46E-03
Päästökerroin kg/m3 Dikloorietaani Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 7,06E-07
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,81E-06
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 9,24E-04
Päästökerroin kg/m3 n-Heksaani Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 7,45E-06
Päästökerroin kg/m3 Metanoli Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 4,15E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 3,25E-02
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 5,31E-02
Päästökerroin kg/m3 Fenoli Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 7,05E-07
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 6,43E-04
Päästökerroin kg/m3 PM10 Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 6,43E-04
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 9,00E-10
Päästökerroin kg/m3 SO2 Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Styreeni Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 9,17E-07
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 1,61E-05
Päästökerroin kg/m3 Vinyylikloridimonomeeri Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 4,13E-07
Päästökerroin kg/m3 TVOC Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 2,01E-03
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Maakaasu (2-tahti, laihaseos) Rajoittamaton - - 4,49E-06
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,40E-04
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 7,37E-06
Päästökerroin kg/m3 1,1-Biphenyli Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 3,55E-06
Päästökerroin kg/m3 1,3 Butadieeni Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 4,47E-06
Päästökerroin kg/m3 Kloorietaani Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 3,13E-08
Päästökerroin kg/m3 Kloroformi Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 4,77E-07
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 9,32E-03
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 5,31E-03
Päästökerroin kg/m3 Dikloorietaani Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 4,50E-08
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 6,65E-07
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 8,84E-04
Päästökerroin kg/m3 n-Heksaani Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,86E-05
Päästökerroin kg/m3 Metanoli Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 4,19E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,42E-02
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 6,83E-02
Päästökerroin kg/m3 Fenoli Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 4,02E-07
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,29E-06
Päästökerroin kg/m3 PM10 Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,29E-06
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 2,90E-09
Päästökerroin kg/m3 SO2 Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Styreeni Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 3,95E-07
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 6,83E-06
Päästökerroin kg/m3 Vinyylikloridimonomeeri Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 2,49E-07
Päästökerroin kg/m3 TVOC Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 1,98E-03
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Maakaasu (4-tahti) Rajoittamaton - - 3,08E-06
Päästökerroin kg/kWh CO Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) Rajoittamaton - - 6,70E-03
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh NOx Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) Rajoittamaton - - 3,10E-03
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/kWh SO2 Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) Rajoittamaton - - 1,30E-03
Päästökerroin kg/m3 Asetaldehydi Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 4,67E-05
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 2,64E-05
Päästökerroin kg/m3 1,3 Butadieeni Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,11E-05
Päästökerroin kg/m3 Kloroformi Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 2,29E-07
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 5,88E-02
Päästökerroin kg/m3 CO Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 6,23E-02
Päästökerroin kg/m3 Dikloorietaani Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,89E-07
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 4,15E-07
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 3,43E-04
Päästökerroin kg/m3 Metanoli Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 5,12E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 3,80E-02
Päästökerroin kg/m3 NOx Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 3,70E-02
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,59E-04
Päästökerroin kg/m3 PM10 Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,59E-04
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/m3 SO2 Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Styreeni Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,99E-07
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 9,34E-06
Päästökerroin kg/m3 Vinyylikloridimonomeeri Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 1,20E-07
Päästökerroin kg/m3 TVOC Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 4,96E-04
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit Maakaasu (4-tahti, rikas seos) Rajoittamaton - - 3,26E-06
Päästökerroin kg/m3 Asetonitriili biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,00E-07
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,80E-07
Päästökerroin kg/m3 CO biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 3,70E-03
Päästökerroin kg/m3 Kloroformi biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,20E-08
Päästökerroin kg/m3 Dikloorimetaani biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-08
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/m3 NOx biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,20E-03
Päästökerroin kg/m3 PM10 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-04
Päästökerroin kg/m3 PM2,5 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-04
Päästökerroin kg/m3 PAH (TEQ) biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/m3 SO2 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 3,80E-04
Päästökerroin kg/m3 Tetrakloorietyleeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 2,10E-08
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 9,20E-07
Päästökerroin kg/m3 TVOC biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,10E-04
Päästökerroin kg/m3 Trikloorietyleeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,60E-08
Päästökerroin kg/m3 Xyleenit biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 2,60E-07
Päästökerroin kg/m3 Vinyylikloridimonomeeri biokaasu (turbiini) sele - - 1,30E-08
Päästökerroin kg/kWh Asetonitriili biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 5,10E-08
Päästökerroin kg/kWh Bentseeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 8,90E-08
Päästökerroin kg/kWh CO biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-03
Päästökerroin kg/kWh Kloroformi biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 6,00E-09
Päästökerroin kg/kWh Dikloorimetaani biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 9,00E-09
Päästökerroin kg/kWh F-yhdisteet biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/kWh NOx biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 6,00E-04
Päästökerroin kg/kWh PM10 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 9,80E-05
Päästökerroin kg/kWh PM2,5 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 9,80E-05
Päästökerroin kg/kWh SO2 biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,90E-04
Päästökerroin kg/kWh PAH (TEQ) biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - -
Päästökerroin kg/kWh Tetrakloorietyleeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,10E-08
Päästökerroin kg/kWh Tolueeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 4,70E-07
Päästökerroin kg/kWh TVOC biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 5,50E-05
Päästökerroin kg/kWh Trikloorietyleeni biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 8,10E-09
Päästökerroin kg/kWh Vinyylikloridimonomeeri biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 6,80E-09
Päästökerroin kg/kWh Xyleenit biokaasu (turbiini) Rajoittamaton - - 1,30E-07
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Kuormituksen pienentäminen 20% - - 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Kuormituksen pienentäminen 30% - 9,50E-01 7,70E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Myöhennetty sytytys 2° - - 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Myöhennetty sytytys 4° - - 6,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Myöhennetty sytytys 8° - 7,20E-01 5,50E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Ilman lisääminen ±10% - 9,30E-01 9,20E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Veden ruiskutus, vesi-polttoainesuhde 50% - 7,50E-01 6,50E-01
Läpipääsykerroin - NOx Diesel Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen - 2,00E-01 5,00E-02
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Kuormituksen pienentäminen 10% - - 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Kuormituksen pienentäminen 30% - 9,90E-01 6,70E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Myöhennetty sytytys 2° - - 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Myöhennetty sytytys 4° - - 6,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Myöhennetty sytytys 8° - 5,00E-01 2,70E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Ilman lisääminen 3% - - 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Ilman lisääminen ±10% - 7,50E-01 6,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen - 2,00E-01 5,00E-02

SO2:n päästökertoimen laskennassa dieselille on polttoaineen rikkipitoisuutena käytetty arvoa 0,1%(Tilastokeskus 2010). Jos dieselin rikkipitoisuus on tiedossa voi päästökertoimen laskea uudestaan kaavalla

EF = EFs/0,1*S 

EF = Laskettu päästökerroin
EFs = päästökerroin (Taulukko 2.)
S = polttoaineen rikkipitoisuus

Sähköntuotannon päästökertoimet ja päästöjen vähentämiskertoimet

Taulukko 3. Sähköntuotannon päästökertoimet sekä päästöjen vähentämismenetelmien läpipääsykertoimet (National Pollutant Inventory (NPI) 2012)

Suure Yksikkö Haitta-aine Polttoaine Päästöjen rajoittaminen Polttoprosessi Teho Arvo (min) Arvo (max)
Päästökerroin kg/m3 CO Butaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,30E-01
Päästökerroin kg/m3 NOx Butaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,50E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Butaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E-02
Päästökerroin kg/m3 SO2 Butaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,90E-06
Päästökerroin kg/m3 TVOC Butaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E-02
Päästökerroin kg/PJ Ammoniakki Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E+02
Päästökerroin kg/PJ Sb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ As ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,50E-02
Päästökerroin kg/PJ As ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Bentseeni Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,80E-01
Päästökerroin kg/PJ Be ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,10E-03
Päästökerroin kg/PJ Be ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ B ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ Cd ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,60E-01
Päästökerroin kg/PJ Cd ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto - - 3,50E+04
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto - - 1,00E+04
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu Palokaasujen kierrätys Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto - - 4,10E+04
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 3,50E+04
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 1,30E+04
Päästökerroin kg/PJ CO Maakaasu laiha esiseos Kaasuturbiini - - 6,50E+03
Päästökerroin kg/PJ Cr(III) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,60E-01
Päästökerroin kg/PJ Cr(III) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Cr(IV) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Cr(IV) yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,00E-02
Päästökerroin kg/PJ Co ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,50E-02
Päästökerroin kg/PJ Co ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Cu ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,60E-01
Päästökerroin kg/PJ Cu ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Epäorgaaniset syanidiyhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ F-yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ F-yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Formaldehydi Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,20E+01
Päästökerroin kg/PJ HCl Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ HCl Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Pb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,40E-01
Päästökerroin kg/PJ Pb ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ MgO höyry Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ MgO höyry Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/PJ Mn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,60E-01
Päästökerroin kg/PJ Mn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Hg ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,10E-01
Päästökerroin kg/PJ Hg ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ n-Heksaani Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,60E+02
Päästökerroin kg/PJ Ni ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,80E-01
Päästökerroin kg/PJ Ni ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto >100GJ/h (lämpöteho) 8,00E+04 1,18E+05
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 5,90E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Palokaasujen kierrätys Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 4,20E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto <100GJ/h (lämpöteho) - 4,20E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto <100GJ/h (lämpöteho) - 2,10E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Matala NOx-poltin/palokaasujen kierrätys Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto <100GJ/h (lämpöteho) - 1,30E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto - - 7,20E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,40E+05
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 5,60E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu laiha esiseos Kaasuturbiini - - 4,30E+04
Päästökerroin kg/PJ PM10 Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,20E+03
Päästökerroin kg/PJ PM10 Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,80E+03
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,70E+03
Päästökerroin kg/PJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,00E-07
Päästökerroin kg/PJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,00E-07
Päästökerroin kg/PJ PAH-yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 9,50E-01
Päästökerroin kg/PJ PAH-yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,90E-01
Päästökerroin kg/PJ Se ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,00E-02
Päästökerroin kg/PJ SO2 Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,50E+02
Päästökerroin kg/PJ SO2 Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 4,10E+02
Päästökerroin kg/PJ H2SO4 Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - -
Päästökerroin kg/PJ TOC Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,30E+03
Päästökerroin kg/PJ Tolueeni Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,40E+00
Päästökerroin kg/PJ TVOC Maakaasu Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 9,10E+02
Päästökerroin kg/PJ Zn ja yhdisteet Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,20E+01
Päästökerroin kg/PJ PM2,5 Maakaasu Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,20E+03
Päästökerroin kg/PJ NOx Maakaasu Palokaasujen kierrätys Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto - - 3,20E+04
Päästökerroin kg/m3 As ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,90E-04
Päästökerroin kg/m3 Be ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,30E-06
Päästökerroin kg/m3 Cd ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 8,20E-05
Päästökerroin kg/m3 CO Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,60E-02
Päästökerroin kg/m3 CO Öljytisleet Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 1,30E+00
Päästökerroin kg/m3 Cr(III) yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,30E-04
Päästökerroin kg/m3 Cr(IV) yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,60E-05
Päästökerroin kg/m3 Co ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/m3 Cu ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/m3 HCl Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/m3 Pb ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,40E-04
Päästökerroin kg/m3 MgO höyry Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/m3 Mn ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,30E-02
Päästökerroin kg/m3 Hg ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,00E-05
Päästökerroin kg/m3 Ni ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 7,90E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,50E+01
Päästökerroin kg/m3 NOx Öljytisleet Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 4,10E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,00E-01
Päästökerroin kg/m3 PM2.5 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,90E-01
Päästökerroin kg/m3 Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,01E-11
Päästökerroin kg/m3 PAH-yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 6,80E-04
Päästökerroin kg/m3 SO2 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,70E-02
Päästökerroin kg/m3 TVOC Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 7,00E-03
Päästökerroin kg/PJ As ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 4,70E+00
Päästökerroin kg/PJ Be ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,30E-01
Päästökerroin kg/PJ Cd ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,10E+00
Päästökerroin kg/PJ CO Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,40E+03
Päästökerroin kg/PJ CO Öljytisleet Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 3,30E+04
Päästökerroin kg/PJ Cr(III) yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 3,30E+00
Päästökerroin kg/PJ Cr(IV) yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,40E+00
Päästökerroin kg/PJ Co ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Cu ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ F-yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ HCl Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - -
Päästökerroin kg/PJ Pb ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 6,00E+00
Päästökerroin kg/PJ MgO höyry Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 0,00E+00
Päästökerroin kg/PJ Mn ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 3,40E+02
Päästökerroin kg/PJ Hg ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,20E-01
Päästökerroin kg/PJ Ni ja yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 2,00E+00
Päästökerroin kg/PJ NOx Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 3,80E+05
Päästökerroin kg/PJ NOx Öljytisleet Vesi-höyry ruiskutus Kaasuturbiini - - 1,00E+05
Päästökerroin kg/PJ PM10 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,20E+03
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 4,90E+03
Päästökerroin kg/PJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 5,00E-07
Päästökerroin kg/PJ PAH-yhdisteet Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,70E+01
Päästökerroin kg/PJ SO2 Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 4,40E+02
Päästökerroin kg/PJ TVOC Öljytisleet Rajoittamaton Kaasuturbiini - - 1,80E+02
Päästökerroin kg/m3 Ammoniakki Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Sb ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 As ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,50E-05
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Be ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,10E-05
Päästökerroin kg/m3 B ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Cd ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,10E-05
Päästökerroin kg/m3 CO Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,00E-01
Päästökerroin kg/m3 Cr(III) yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,60E-05
Päästökerroin kg/m3 Cr(IV) yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,50E-05
Päästökerroin kg/m3 Co ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Cu ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,00E-04
Päästökerroin kg/m3 Kumeeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Epäorgaaniset syanidiyhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Sykloheksaani Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 HCl Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Pb ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,50E-04
Päästökerroin kg/m3 MgO höyry Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Mn ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,00E-04
Päästökerroin kg/m3 Hg ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,10E-05
Päästökerroin kg/m3 n-Heksaani Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Ni ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,10E-05
Päästökerroin kg/m3 NOx Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos <100GJ/h (lämpöteho) - 2,40E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,20E-01
Päästökerroin kg/m3 PM10 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 1,20E-03
Päästökerroin kg/m3 PM2.5 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,90E-02
Päästökerroin kg/m3 PM2.5 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 2,90E-04
Päästökerroin kg/m3 Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,01E-11
Päästökerroin kg/m3 PAH-yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Se ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,60E-04
Päästökerroin kg/m3 SO2 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,80E+00
Päästökerroin kg/m3 H2SO4 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 TVOC Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,40E-02
Päästökerroin kg/m3 Ksyleeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/m3 Zn ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,80E-05
Päästökerroin kg/PJ Ammoniakki Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Sb ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ As ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,70E+00
Päästökerroin kg/PJ Bentseeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Be ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E+00
Päästökerroin kg/PJ B ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Cd ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E+00
Päästökerroin kg/PJ CO Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,50E+04
Päästökerroin kg/PJ Cr(III) yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 9,00E-01
Päästökerroin kg/PJ Cr(IV) yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,90E-01
Päästökerroin kg/PJ Co ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Cu ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,60E+00
Päästökerroin kg/PJ Kumeeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Epäorgaaniset syanidiyhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Sykloheksaani Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Etyylibentseeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ F-yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Formaldehydi Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ HCl Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Pb ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,90E+00
Päästökerroin kg/PJ MgO höyry Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Mn ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,60E+00
Päästökerroin kg/PJ Hg ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E+00
Päästökerroin kg/PJ n-Heksaani Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Ni ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E+00
Päästökerroin kg/PJ NOx Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos <100GJ/h (lämpöteho) - 6,10E+04
Päästökerroin kg/PJ PM10 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,00E+03
Päästökerroin kg/PJ PM10 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 3,00E+01
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E+02
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 7,20E+00
Päästökerroin kg/PJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,00E-07
Päästökerroin kg/PJ PAH-yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Se ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,50E+00
Päästökerroin kg/PJ SO2 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,30E+04
Päästökerroin kg/PJ H2SO4 Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Tolueeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ TVOC Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,10E+02
Päästökerroin kg/PJ Ksyleeni Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,30E-01
Päästökerroin kg/PJ Zn ja yhdisteet Öljytisleet (mm. diesel) Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,70E+00
Päästökerroin kg/m3 Ammoniakki polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 9,60E-02
Päästökerroin kg/m3 Sb ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,30E-04
Päästökerroin kg/m3 As ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,60E-04
Päästökerroin kg/m3 Bentseeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,60E-05
Päästökerroin kg/m3 Be ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,30E-06
Päästökerroin kg/m3 B ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Cd ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,80E-05
Päästökerroin kg/m3 CO polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,00E-01
Päästökerroin kg/m3 Cr(III) yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E-05
Päästökerroin kg/m3 Cr(IV) yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,00E-05
Päästökerroin kg/m3 Co ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E-04
Päästökerroin kg/m3 Cu ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,10E-04
Päästökerroin kg/m3 Kumeeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Epäorgaaniset syanidiyhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Sykloheksaani polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Etyylibentseeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,60E-06
Päästökerroin kg/m3 F-yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,50E-03
Päästökerroin kg/m3 Formaldehydi polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,00E-03
Päästökerroin kg/m3 HCl polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Pb ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,80E-04
Päästökerroin kg/m3 MgO höyry polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Mn ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,60E-04
Päästökerroin kg/m3 Hg ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,40E-05
Päästökerroin kg/m3 n-Heksaani polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Ni ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,00E-02
Päästökerroin kg/m3 NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos >100GJ/h (lämpöteho) - 5,60E+00
Päästökerroin kg/m3 NOx polttoöljy Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos >100GJ/h (lämpöteho) - 4,80E+00
Päästökerroin kg/m3 NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 3,80E+00
Päästökerroin kg/m3 NOx polttoöljy Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 3,10E+00
Päästökerroin kg/m3 NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos <100GJ/h (lämpöteho) - 6,60E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,50E-01
Päästökerroin kg/m3 PM10 polttoöljy Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 3,71E-01
Päästökerroin kg/m3 PM2.5 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,22E-01
Päästökerroin kg/m3 PM2.5 polttoöljy Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 3,71E-01
Päästökerroin kg/m3 Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,02E-10
Päästökerroin kg/m3 PAH-yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,30E-06
Päästökerroin kg/m3 Se ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,20E-05
Päästökerroin kg/m3 SO2 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,00E+00
Päästökerroin kg/m3 H2SO4 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/m3 Tolueeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,40E-04
Päästökerroin kg/m3 TVOC polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 9,20E-02
Päästökerroin kg/m3 Ksyleeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,30E-05
Päästökerroin kg/PJ Ammoniakki polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,40E+03
Päästökerroin kg/PJ Sb ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,60E+01
Päästökerroin kg/PJ As ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,00E+00
Päästökerroin kg/PJ Bentseeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,40E-01
Päästökerroin kg/PJ Be ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,30E-02
Päästökerroin kg/PJ B ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Cd ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,20E+00
Päästökerroin kg/PJ CO polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,50E+04
Päästökerroin kg/PJ Cr(III) yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,80E+00
Päästökerroin kg/PJ Cr(IV) yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,40E-01
Päästökerroin kg/PJ Co ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,80E+01
Päästökerroin kg/PJ Cu ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 5,30E+00
Päästökerroin kg/PJ Kumeeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Epäorgaaniset syanidiyhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Sykloheksaani polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Etyylibentseeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,90E-01
Päästökerroin kg/PJ F-yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,10E+02
Päästökerroin kg/PJ Formaldehydi polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 9,90E+01
Päästökerroin kg/PJ HCl polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Pb ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,50E+00
Päästökerroin kg/PJ MgO höyry polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Mn ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 9,00E+00
Päästökerroin kg/PJ Hg ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,40E-01
Päästökerroin kg/PJ n-Heksaani polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Ni ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,50E+02
Päästökerroin kg/PJ NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos >100GJ/h (lämpöteho) - 1,40E+05
Päästökerroin kg/PJ NOx polttoöljy Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos >100GJ/h (lämpöteho) - 1,20E+05
Päästökerroin kg/PJ NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 9,70E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx polttoöljy Matala NOx-poltin Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto >100GJ/h (lämpöteho) - 7,90E+04
Päästökerroin kg/PJ NOx polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos <100GJ/h (lämpöteho) - 1,60E+05
Päästökerroin kg/PJ PM10 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,02E+03
Päästökerroin kg/PJ PM10 polttoöljy Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 2,05E+01
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,34E+03
Päästökerroin kg/PJ PM2.5 polttoöljy Rajoitettu Höyrynkiertolaitos - - 1,38E+01
Päästökerroin kg/PJ Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,50E-06
Päästökerroin kg/PJ PAH-yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,80E-01
Päästökerroin kg/PJ Se ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,00E+00
Päästökerroin kg/PJ SO2 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 4,70E+04
Päästökerroin kg/PJ H2SO4 polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - -
Päästökerroin kg/PJ Tolueeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 1,90E+01
Päästökerroin kg/PJ TVOC polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,30E+03
Päästökerroin kg/PJ Ksyleeni polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,30E-01
Päästökerroin kg/PJ Zn ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 8,70E+01
Päästökerroin kg/PJ Zn ja yhdisteet polttoöljy Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,50E-03
Päästökerroin kg/m3 CO Propaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 3,80E-01
Päästökerroin kg/m3 NOx Propaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,30E+00
Päästökerroin kg/m3 PM10 Propaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 7,20E-02
Päästökerroin kg/m3 SO2 Propaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 2,10E-06
Päästökerroin kg/m3 TVOC Propaani Rajoittamaton Höyrynkiertolaitos - - 6,00E-02
Läpipääsykerroin - Hg - Märkäpesijä - - 0,45 3,50E-01
Läpipääsykerroin - Hg - Märkäpesijä ja käsittelyaine - - 0,24 1,80E-01
Läpipääsykerroin - Hg - Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi) - - 0,56 4,80E-01
Läpipääsykerroin - Hg - Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva) - - 0,13 6,00E-02
Läpipääsykerroin - Hg - Sähköstaattinen tai kangasuodatin aktiivihiiliinjektiolla - - 0,5 1,00E-01
Läpipääsykerroin - Hg - Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä - - 0,15 -
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen - - 0,3 1,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen - - 0,7 5,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOx poltin - - 0,35 2,50E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Matala ylimääräinen ilma - - 0,9 5,60E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Matala-NOx poltin (lisäilman syöttö) - - 0,75 6,50E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin - - 1 8,00E-01
Läpipääsykerroin - NOx - Matala-NOx poltin (lisäpolttoaineensyöttö) - - 0,5 4,00E-01
Läpipääsykerroin - PM10 - Sähköstaattinen - - 0,1 1,00E-03
Läpipääsykerroin - PM10 - Kangassuodatin - - 0,05 1,00E-03
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi suuren läpimenon sykloni - - 0,9 6,00E-01
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi tavanomainen sykloni - - 0,7 1,00E-01
Läpipääsykerroin - PM10 - Yksi korkeatehoinen sykloni - - 0,4 5,00E-02
Läpipääsykerroin - PM10 - Useita sykloneja - - 0,2 7,50E-02
Läpipääsykerroin - PM10 - Venturi pesijä - - 0,3 1,00E-02
Läpipääsykerroin - PM10 - Kondensaatiopesijä - - 0,01 1,00E-03
Läpipääsykerroin - PM10 - Reikälevypesijä - - 0,5 1,00E-02
Läpipääsykerroin - PM10 - Aukkopesijä - - 0,2 1,00E-02
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Sähköstaattinen - - 0,1 1,00E-03
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Kangassuodatin - - 0,05 1,00E-03
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi suuren läpimenon sykloni - - 1 9,00E-01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi tavanomainen sykloni - - 1 6,00E-01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Yksi korkeatehoinen sykloni - - 0,4 5,00E-02
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Venturi pesijä - - 0,8 3,00E-01
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Kondensaatiopesijä - - 0,3 1,00E-02
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Reikälevypesijä - - 0,5 1,00E-02
Läpipääsykerroin - PM2,5 - Aukkopesijä - - 0,2 1,00E-02
Läpipääsykerroin - SO2 - Märkäpesijä - - 0,1 2,00E-02
Läpipääsykerroin - SO2 - Puolikuivapesijä - - 0,2 1,00E-01
Läpipääsykerroin - SO2 - Kuivapesijä - - 0,5 2,00E-01

SO2:n päästökertoimen laskennassa polttoöljyille ja öljytisleille (mm. diesel) on polttoaineen rikkipitoisuutena käytetty arvoa 0,1% (Tilastokeskus 2010). Butaanille ja propaanille rikkipitoisuutena on käytetty arvoa 1mg/m3(Gasum 2004). Jos polttoaineen rikkipitoisuus on tiedossa voi päästökertoimen laskea uudestaan kaavalla

EF = EFs/Sa*S 

EF = Laskettu päästökerroin
EFs = päästökerroin(Taulukko 3.)
Sa = Polttoainekohtainen vakiorikkipitoisuus (Gasum 2004, Tilastokeskus 2010) 
S = Polttoaineen rikkipitoisuus

PM10 ja PM2,5 päästökertoimet polttoöljylle ja öljytisleille on laskettu kaavalla

EFs=N*1.12*S+0.37

EFs = päästökerroin sähköntuotannon päästökertoimet taulukossa
N = Annettu vakio (NPM10=1.8E+4, NPM2,5=1.2e+4, National Pollutant Inventory (NPI) 2012)
S = Rikkipitoisuus (0,1%, Tilastokeskus, 2010)

Päästökertoimien laskennassa Taulukossa 3 rikkipitoisuutena on käytetty 0,1% (Tilastokeskus 2010).

Lähteet

National Pollutant Inventory (NPI), 2008. Emission estimation technique manual for Combustion engines Version 3.0 June 2008. Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/combustion-engines.pdf

National Pollutant Inventory (NPI), 2011. Emission estimation technique manual For Combustion in boilers Version 3.6 December 2011. Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/boilers.pdf

National Pollutant Inventory (NPI), 2012. Emission estimation technique manual for Fossil Fuel Electric Power Generation Version 3.0 January 2012. Australian Government, Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/elec-supply.pdf

Gasum, 2004. Tuotetiedote: Maakaasu. http://www.gasum.fi/tuotteet/maakaasu/Documents/Maakaasun_tuotetiedote.pdf

Tilastokeskus, 2010. Polttoaineluokitus 2010. http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_maaritykset_2010.html