Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun




Rajaus

Millaista joukko- ja työmatkaliikenteen kehittämisen politiikan pitäisi olla Suomessa? Erityisesti, mitä asioita tältä alueelta pitäisi nostaa hallitusohjelmaan 2011?


Tulos

  1. Liikenneväyläinvestointien budjetointimenetelmää kehitettävä pitkäjänteisemmäksi [1]
    Liikenneväyläinvestointien pitkäjänteisen kokonaishallinnan tehostamiseksi budjettimenettelyjä tulee kehittää niin, että investoinnit voidaan jaksottaa joustavasti niiden taloudelliselle pitoajalle. Tähän soveltuvia toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Tämä ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä lisää hankkeisiin käytettävissä olevia taloudellisia resursseja.
  2. Kaavoituksella on varmistettava vuosittain aloitettavien asuntojen määrän pysyminen riittävällä tasolla [1]
    Kaavoitusprosesseja on nopeutettava. Vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä kasvukeskuksissa työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.


Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa(M€/v)
ObsNroEhdotusHinta
11Liikenneväyläinvestointien budjetointimenetelmä pitkäjänteisemmäksi-0.1
22Asuntojen määrä riittävällä tasolla-423


Perustelut

  1. Budjetointimenetelmien uudistamisen arvioidaan kustantavat 2 htv vuosittain eli 2 * 50 000 €/v = 0.1 M€/v.
  2. 30 asuntoa maksaa 4 230 000€ ja jos vuosittain rakennetaan 3000 uutta asuntoa tulee se maksamaan 100*4,230 M€ = 4 23 M€.

Data

Riippuvuudet

  • Ei määritelty.


Katso myös


Avainsanat

Politiikka, hallitusohjelma, kilpailukyky, Suomen valtion päätöksenteko


Viitteet

  1. 1,0 1,1 1,2 Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelma. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 16/2010. ISSN 0782-6028. www.vnk.fi/julkaisut, julkaisut@vnk.fi. ISBN 978-952-5896-25-1 (nidottu) ISBN 978-952-5896-26-8 (pdf) Wikistetty versio Valtioneuvoston tiedote. Viittausvirhe: Virheellinen <ref>-elementti; nimi "kttohjelma" on määritetty usean kerran eri sisällöillä


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

Suomen hallitusohjelma 2011
Osat:

Kehitysyhteistyö | Pelastustoimi | Maanpuolustus | Vakausrahastot | Ostovoima ja kilpailukyky Suomessa | Työttömyysvakuutusrahaston talous Suomessa | Veropolitiikka Suomessa | Talousrikosten torjunta | Ihmisoikeuspolitiikka | Tiede- ja innovaatiopolitiikka Suomessa | Koulutuspolitiikka Suomessa | Kulttuuri- ja liikuntapolitiikka | Maatalous | Elintarvikepolitiikka | Julkisen sektorin keräämän tiedon yleinen saatavuus Suomessa | Laajakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka Suomessa | Liikenneväyläpolitiikka ja rakennettu ympäristö Suomessa | Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa | Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi Suomessa | Energiapolitiikka | Ilmastopolitiikka | Aluepolitiikka | Kuntareformi | Yrityspolitiikka Suomessa | Julkisen sektorin hankintapolitiikka Suomessa | Palvelurakenteiden ja -tuotantoprosessien kehittäminen Suomessa | Johtaminen ja henkilöstö Suomessa | Työvoimapolitiikka Suomessa | Sosiaali- ja terveyspolitiikka | Sosiaaliturva ja työmarkkinat Suomessa | Eläkepolitiikka | Lapset ja nuoret | Luonto ja yhteiskunta | Vesiensuojelupolitiikka | Julkisen sektorin tuottavuuden mittaaminen ja tavoiteasettelu Suomessa | Organisaatiorakenteet ja ohjaus Suomessa | Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Suomessa | Demokratiakehitys