Luonto ja yhteiskunta SHO 2011

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rajaus

Millaista luonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen pitäisi olla Suomessa? Erityisesti, mitä asioita tältä alueelta pitäisi nostaa hallitusohjelmaan 2011?


Tulos

 1. Eläinten hyvinvointi
  Eläinsuojelulainsäädäntöä tiukennetaan. Perustetaan viranomainen valvomaan eläinten oikeuksien toteutumista. Turkistarhaus lopetetaan.
 2. Hallitus kieltää soiden hävittämisen. Ojitetut suot ennallistetaan mahdollisuuksien mukaan.
  Suomen kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ilmoittama hiilidioksidipäästö (14 t CO2 / asukas) on virheellinen. Suomen raportoima metsämaan nielu on 41,9 milj. t CO2. Ojitettujen turvemaiden päästö on 33 milj. t CO2 (kuusi tonnia CO2 / asukas). Ojitetuista suometsistä vapautuva kuuden tonnin hiilidioksidipäästö nostaa suomalaisen hiilidioksidijalanjäljen 20 tonniin [1].
 3. Hallitus kieltää metsien avohakkuut. Jatkuvasta kasvatuksesta tulee ensisijainen metsänhoidon muoto
  Metsistä korjataan ensisijaisesti tukkipuuta. Hiilen sidonta kaksinkertaistuu siirryttäessä nykyohjeiden mukaisesta metsätaloudesta tukkipuun tuottoa maksimoivaan metsätalouteen [2].
 4. Kuitupuun korjaaminen lopetetaan
  Edellisen hallituksen suunnitelmat nostaa metsistä korjattavan hakkuujätteen määrää on ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden edistämisen kanssa. Tutkimus osoittaa, että lahoavasta puuaineksesta riippuvaiset metsälajit ovat pahimmassa sukupuuttouhassa.
 5. Luonnon tarpeet nostetaan kaikessa päätöksenteossa tasavertaisiksi ihmislajin tarpeiden rinnalle
  Kummankaan tarpeet eivät ohita toisen tarpeita.
 6. Eduskunnan kanta Fortumin ydinvoimalalupaa kohtaan on kielteinen.
Luonto ja yhteiskunta SHO 2011(M€/v)
ObsNroEhdotusHinta
11.Eläinten hyvinvointi-50
22.Suot ennallistetaan-10
33.Jatkuva metsien kasvatus-260
44.Kuitupuita ei korjata-4800
55.Luonnon tarpeet yhdenvertaisiksi ihmisten tarpeiden kanssaMÄÄRITTELEMÄTÖN
66.Fortumille ei ydinvoimalupaaMÄÄRITTELEMÄTÖN

Perustelut

Taulukoinnin perusteet:

 1. Turkistuotteiden vientitulojen on arvioitu olevan n. 200 M€/v (miljoonaa euroa vuodessa)[3]. Oletetaan että vientituloista veroina palautuu n. 25% eli 50 M€/v. Eläinoikeusvalvojan virka (1 htv 50 000 €). Yhteensä nämä kustantavat n. 50 M€/v.
 2. Jos soiden ennallistamistyöhön palkataan 100 ihmistä niin hinnaksi tulee 100*50 000 € = 5 M€ (1 htv = 50 000 €). Koneisiin ja materiaalikuluihin varataan 5 M€/v. Yhteensä 10 M€/v.
 3. Jatkuvasta kasvatuksesta metsähehtaaria kohti arvioidut kulumenetykset vaihtelevat välillä 1000E-7500E koko kasvatusjaksolta (oletetaan 50 vuodeksi alla). Jättäen valtion metsät pois laskuista tulee puhtaasti yksityisestä metsänomistuksesta tämän mukaan tappioita 345 000 (yksityismetsänomistajia, suodatettu moniosakkuus)* 30 heht. (keskimääräinen tilakoko) * 1000 E/heht. * (1/50 v) (alaraja-arvio tappioista) = 0.2 mrd E/v. Tämä luku on pelkkä alaraja-arvio tappiopotentiaalille, joka ei realisoidu kokonaisuudessaan. . Koska yksityismetsien osuus markkinahakkusista on 77%, kerrotaan tulos vielä luvulla 1/0.77 jolloin varsinaiseksi kustannukseksi tulee 0.2/0.77 mrd E/v = 0.26 mrd E/v. Metsien monimuotoisuudesta saadut hyödyt on jätetty huomioimatta.
 4. Kuitupuita korjataan Suomessa n. 28milj kuutiometriä/vuosi ja kuutiometriltä saa noin 30€, joten hinnaksi tulee n.4800M€/v.
 5. Hinta on vaikea määritellä, koska asiaan vaikuttaa niin moni asia.
 6. Hinta on vaikea määritellä, koska asiaan vaikuttaa niin moni asia.


Eduskunnan mielipiteitä aiheeseen Helsingin Sanomien vaalikoneessa:

Kysymys 3: Keväällä 2010 hallitus myönsi kaksi ydinvoimalalupaa. Kolmas hakija Fortum jäi ilman, mutta toivoo saavansa seuraavalta hallitukselta luvan Loviisan voimalan kahden reaktorin korvaamiseksi. Pitääkö Fortumille myöntää lupa?

 • 106 Ei.
 • 73 Kyllä.

Yhteensä vastauksia 179.

Enemmistö eduskunnasta ei antaisi Fortumille ydinvoimalupaa.

Kansanedustajien arvot

Riippuvuudet

 • Ei määritelty.

Katso myös

Avainsanat

Politiikka, hallitusohjelma, kilpailukyky, Suomen valtion päätöksenteko

Viitteet

 1. Lähde: Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteiden dosentti Heikki Simola
 2. Lähde: Itä-Suomen yliopisto, metsäsuunnittelun professori Timo Pukkala
 3. Kansan Uutiset: Turkistarhauksesta huomattavat vientitulot [1]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

Suomen hallitusohjelma 2011
Osat:

Kehitysyhteistyö | Pelastustoimi | Maanpuolustus | Vakausrahastot | Ostovoima ja kilpailukyky Suomessa | Työttömyysvakuutusrahaston talous Suomessa | Veropolitiikka Suomessa | Talousrikosten torjunta | Ihmisoikeuspolitiikka | Tiede- ja innovaatiopolitiikka Suomessa | Koulutuspolitiikka Suomessa | Kulttuuri- ja liikuntapolitiikka | Maatalous | Elintarvikepolitiikka | Julkisen sektorin keräämän tiedon yleinen saatavuus Suomessa | Laajakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka Suomessa | Liikenneväyläpolitiikka ja rakennettu ympäristö Suomessa | Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa | Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi Suomessa | Energiapolitiikka | Ilmastopolitiikka | Aluepolitiikka | Kuntareformi | Yrityspolitiikka Suomessa | Julkisen sektorin hankintapolitiikka Suomessa | Palvelurakenteiden ja -tuotantoprosessien kehittäminen Suomessa | Johtaminen ja henkilöstö Suomessa | Työvoimapolitiikka Suomessa | Sosiaali- ja terveyspolitiikka | Sosiaaliturva ja työmarkkinat Suomessa | Eläkepolitiikka | Lapset ja nuoret | Luonto ja yhteiskunta | Vesiensuojelupolitiikka | Julkisen sektorin tuottavuuden mittaaminen ja tavoiteasettelu Suomessa | Organisaatiorakenteet ja ohjaus Suomessa | Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Suomessa | Demokratiakehitys