Demokratiakehitys SHO 2011

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kysymys

Millaista demokratiakehityksen pitäisi olla Suomessa? Erityisesti, mitä asioita tältä alueelta pitäisi nostaa hallitusohjelmaan 2011?


Vastaus

  1. Hallitus vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen vaikutusmahdollisuuksia ottamalla aidon askeleen kohti deliberatiivista demokratiaa [1]
    Kunta- ja valtiotason päätökset tehdään lyhyen siirtymäkauden jälkeen kansalaisten yhteisen valmistelun pohjalta. Jos päätökset eivät ole sopusoinnussa luonnon kanssa, ne eivät voi olla myöskään sitovia päätöksiä.
  2. Jokainen kansalainen voi halutessaan osallistua poliittiseen päätöksentekoon laajakaistaverkon välityksellä [1]
    Tieto on valtaa. Hallitus järjestää jokaiselle suomalaiselle maksuttoman laajakaistaverkkoyhteyden sekä toimittaa yhteyteen sopivan maksuttoman päätelaitteen.


Demokratiakehitys SHO 2011(M€/v)
ObsNroEhdotusHinta
11Deliberatiiviseen demokratiaan siirtyminen+0
22Laajakaistayhteyden mahdollistaminen-209


Perustelut

  1. Toteutuksessa oleva SADe-ohjelma yrittää vastata tähän tavoitteeseen. Jo huomioitujen kustannusten lisäksi ei tarvitse budjetoida lisäkustannuksia. Vaatimusta päätöksenteon ristiriidattomuudesta luontoarvojen kunnioittamisen suhteen ei ole tässä arvioitu.
  2. Mikäli palvelu haluttaisiin ostaa yksityiseltä sektorilta saadaan hinta-arvio kaavasta: Kotitalouksien määrä x laajakaistayhteys ja laite (120 € aloitusvuotena)+ 100 palkattua asiantuntijaa (suunnitelemaan järjestelmä, it-tukihenkilöiksi sekä ylläpitämään järjestelmää) = 209 M€/v. Miksi palvelu pitäisi maksaa verorahoista, on toinen kysymys. Huomattavasti pienemmillä kustannuksilla selvitään, jos käytetään kansalaisten omia päätelaitteita ja heidän jo omilla rahoillaan hankkimiaan laajakaistapalveluita.

Data

  • Elonkehä ry [1] on perustettu vuonna 1995 julkaisemaan syväekologista Elonkehä-lehteä. Lehti on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton luonnon äänenkannattaja.

Riippuvuudet

  • Ei määritelty.


Katso myös


Avainsanat

Politiikka, hallitusohjelma, Suomen valtion päätöksenteko


Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

Suomen hallitusohjelma 2011
Osat:

Kehitysyhteistyö | Pelastustoimi | Maanpuolustus | Vakausrahastot | Ostovoima ja kilpailukyky Suomessa | Työttömyysvakuutusrahaston talous Suomessa | Veropolitiikka Suomessa | Talousrikosten torjunta | Ihmisoikeuspolitiikka | Tiede- ja innovaatiopolitiikka Suomessa | Koulutuspolitiikka Suomessa | Kulttuuri- ja liikuntapolitiikka | Maatalous | Elintarvikepolitiikka | Julkisen sektorin keräämän tiedon yleinen saatavuus Suomessa | Laajakaistaverkko- ja älyliikennepolitiikka Suomessa | Liikenneväyläpolitiikka ja rakennettu ympäristö Suomessa | Joukko- ja työmatkaliikenteen kehittäminen Suomessa | Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi Suomessa | Energiapolitiikka | Ilmastopolitiikka | Aluepolitiikka | Kuntareformi | Yrityspolitiikka Suomessa | Julkisen sektorin hankintapolitiikka Suomessa | Palvelurakenteiden ja -tuotantoprosessien kehittäminen Suomessa | Johtaminen ja henkilöstö Suomessa | Työvoimapolitiikka Suomessa | Sosiaali- ja terveyspolitiikka | Sosiaaliturva ja työmarkkinat Suomessa | Eläkepolitiikka | Lapset ja nuoret | Luonto ja yhteiskunta | Vesiensuojelupolitiikka | Julkisen sektorin tuottavuuden mittaaminen ja tavoiteasettelu Suomessa | Organisaatiorakenteet ja ohjaus Suomessa | Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Suomessa | Demokratiakehitys