Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuunKysymys

Mitä toimenpideohjelman tulisi sisältää jotta se vähentäisi syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia?

Rajat

Toimenpideohjelma tulisi tapahtumaan Suomen rajojen sisällä.

Osallistujat

Toimenpideohjelma vähentämään syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia kansan hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vastaus

Toimenpideohjelman tulisi sisältää nuorisotoimintaa, varata lisää tiloja kulttuuri käyttöön ja lisätä terveyspalveluita sekä seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa.

Köyhyyteen tulisi vaikuttaa kannustimilla töiden saamiseen, vahvistaa työvoimatoimiston toimintaa ja lisätä nuorien opiskelijoiden tukia. Lisäksi nuorien vanhempien tukia tulisi nostaa.

Terveydenhuollon saamista tulisi helpottaa. Nykyisin terveydenhuoltoa kyllä saa, mutta yleensä jonotusaika on useamman viikon pituinen. Kuntien tulisi työllistää useampia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotta ihmiset pääsisivät hoitoon ajoissa. Lisäksi vanhusten sairauksien takia heidän tukia tulisi nostaa.

Perustelut

Nuorten suhteet toistensa kanssa paranisivat yhteisen toiminnan takia ja nuorten masennuksiin saataisiin aikaisemmin apua vahvistetun seurakuntatoiminnan takia.

Suomen työttömyystilanne parantuisi kun työpaikkoja tulisi enemmän tarjolle ja sitä kautta saatavien verojen määrä nousisi. Nuorten opiskelijoiden tukien lisääminen vahvistaa halua opiskella pitempään ja kouluttautua kunnolla. Tämä vahvistaa Suomen asemaa muiden maiden joukossa. Nuorien vanhempien tukien nostaminen vahvistaa nuorten halua hankkia lapsia tai ainakin poistaa yhden syyn miksi ei kannata hankkia lapsia. Näin saisimme korjattua maamme ikäluokkien välistä epätasapainoa.

Terveydenhuollon saamisen helpottaminen auttaa huomattavasti esim. lasten sairauksien hoitoa ja parantaa mahdollisuuksia päästä hoitamaan sairauksia jotka voivat kehittyä pahemmaksi tai jättää jälkisairauksia. Vanhuksien tukien nostaminen nostaisi maamme keski-ikää ja auttaisi huomattavasti vakavasti sairaita yksinasuvia vanhuksia.

Katso myös

Avainsanat

Syrjäytyminen, köyhyys, terveysongelma, Suomen hallitusohjelma 2011

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>