Jatropan käyttö bioenergian lähteenä

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Pääviesti
Kysymys:

Olisiko jatropa-kasvista bioenergian lähteeksi? Erityisesti, millaisia ovat toiminnan vaikutukset ekologiseen kestävyyteen ja toisaalta hyväksyttävyyteen asiakkaiden ja muiden ihmisten silmissä?

Vastaus:

Jatropa voi toimia bioenergian lähteenä ja siitä voidaan tuottaa biodieseliä liikenteen polttoaineeksi. Sitä on pidetty maankäytön kannalta parempana vaihtoehtona kuin muita biodieseliksi viljeltäviä kasveja, sillä se voi kasvaa köyhillä, elintarviketuotantoon kelpaamattomilla mailla ja sen saanto on hyvä (1-2 tonnia öljyä hehtaarilta). Lisäksi pitkäikäisenä puumaisena kasvina se toimii hiilen nieluna, ja jatropaviljelmät tarjoavat elinympäristön muille eliöille. Toisaalta sato on varsin riippuvainen esimerkiksi kastelusta ja maaperän laadusta, ja niinpä on epävarmaa, voidaanko saavuttaa yhtä aikaa tavoitteet sekä joutomaiden halvasta käytöstä että suuresta tuotannosta. Jatropaa kannattaisi siksi ehkä ajatella ensisijaisesti tilainteisiin, jossa sillä on muutakin lisäarvoa (esim. eroosion torjunta), ja miettiä, olisiko tällä tavalla saatava öljytuotanto kaupallisesti kiinnostavaa.


Rajaus

Kysymys

Olisiko jatropa-kasvista bioenergian lähteeksi? Erityisesti, millaisia ovat toiminnan vaikutukset ekologiseen kestävyyteen ja toisaalta hyväksyttävyyteen asiakkaiden ja muiden ihmisten silmissä?

Rajat

  • Tarkastellaan suomalaisten roolia maailmanlaajuisessa bioenergiatuotannossa.
  • Mielenkiinnon kohteena on erityisesti biodieselin ja muiden liikenteen polttonesteiden tuotanto.
  • Toiminnan vaikutuksista tarkastellaan lähinnä ekologisia, eettisiä ja ilmastollisia vaikutuksia, mutta olennaisen tärkeitä terveys-, kustannus- tai muitakaan vaikutuksia ei rajata ulos.

Tarkasteltavat vaihtoehdot (skenaariot)

  • Nykytila ja tätä menoa (vain toteutetaan jo päätettyjä asioita ja toimeenpannaan markkinaehtoisia muutoksia). Jatropalla ei ole roolia suomalaisessa energiantuotannossa.
  • Aloitetaan jatropan pienimuotoinen viljely osana energiantuotannon kokonaisuutta.
  • Aloitetaan jatropan suurisuuntainen viljely bioenergian tuottamiseksi.

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Arvioinnilla on välitöntä merkitystä Neste Oilille ja muille energiantuotantoyhtiöille järkevien tulevaisuuden suuntien valitsemiseksi. Samoin sillä on merkitystä ympäristönsuojelijoille, joiden näkemys ja tietämys jatropasta paranee, ja he voivat paremmin arvioida, millainen jatropan käyttö olisi toivottavaa luonnon, monimuotoisuuden ja ilmastonsuojelun kannalta.

Osallistujat

Arvioinnin vastuullisena tutkijana toimii erikoistutkija Jouni Tuomisto (LT) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Neste Oil tukee arviointia taloudellisesti ja osallistumalla työhön. Osallistujina myös avoimen arvioinnin iskuryhmä: Minttu Hämäläinen, Pauli Ordén, Tiia Sorjonen, Jaakko Örmälä, Matleena Tuomisto, Johannes Kröger, Elina Hirvonen. Mukana myös Vilma Sandström sekä arviointien toteutuksen ohjaamisessa avustaneet Teemu Rintala ja Mikko Pohjola (lisää tähän oma käyttäjätunnuksesi ja nimesi, jos haluat osallistua). Tämä on avoin arviointi, joten kuka tahansa saa osallistua. Jos et halua osallistua niin paljon, että hankkisit oman käyttäjätunnuksen, voit käyttää sivun alalaidassa olevaa kommentointimahdollisuutta.

Tulos

Jatropa voi toimia bioenergian lähteenä ja siitä voidaan tuottaa biodieseliä liikenteen polttoaineeksi. Sitä on pidetty maankäytön kannalta parempana vaihtoehtona kuin muita biodieseliksi viljeltäviä kasveja, sillä se voi kasvaa köyhillä, elintarviketuotantoon kelpaamattomilla mailla ja sen saanto on hyvä (1-2 tonnia öljyä hehtaarilta). Lisäksi pitkäikäisenä puumaisena kasvina se toimii hiilen nieluna, ja jatropaviljelmät tarjoavat elinympäristön muille eliöille. Toisaalta sato on varsin riippuvainen esimerkiksi kastelusta ja maaperän laadusta, ja niinpä on epävarmaa, voidaanko saavuttaa yhtä aikaa tavoitteet sekä joutomaiden halvasta käytöstä että suuresta tuotannosta. Jatropaa kannattaisi siksi ehkä ajatella ensisijaisesti tilainteisiin, jossa sillä on muutakin lisäarvoa (esim. eroosion torjunta), ja miettiä, olisiko tällä tavalla saatava öljytuotanto kaupallisesti kiinnostavaa.

Mallin tulosajo 8.2.2012 [1].

Perustelut

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Jatropa | Biopolttoaineen valmistusprosessi Jatropaöljystä

Vaikutuskaavio jatropan käytöstä bioenergian lähteenä.
Taustamuuttujat:

Jatropan mahdolliset viljelyalueet | Jatropaviljelmäalueiden käyttömahdollisuudet | Jatropan siementen saanto viljelystä | Öljyn saanto jatropan siemenistä | Biodieselin saanto jatropaöljystä | op_en:Market prices of raw materials

Tuotantomuuttujat:

Jatropan viljelyalueet | Jatropaöljyn tuotanto maailmassa | Biodieselin tuotanto jatropaöljystä

Vaikutukset:

Jatropan viljelyn ilmastovaikutukset | Jatropan viljelyn ekosysteemivaikutukset | Jatropan viljelyn sosiaaliset vaikutukset

Vaikutuskaavion ulkopuoliset:

Jatropan myrkyllisyys | Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin | Jatropan käytön muut vaikutukset

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä(-)
ObsMuuttujaSeliteLokaatioP
1Jatropan siementen saanto viljelystäIkä10.02
2Jatropan siementen saanto viljelystäIkä20.02
3Jatropan siementen saanto viljelystäIkä30.02
4Jatropan siementen saanto viljelystäIkä40.02
5Jatropan siementen saanto viljelystäIkä50.02
6Jatropan siementen saanto viljelystäIkä6 - 500.9
7Jatropan siementen saanto viljelystäKasteluKyllä0.5
8Jatropan siementen saanto viljelystäKasteluEi0.5
9Jatropan siementen saanto viljelystäHavaintoMini0.21
10Jatropan siementen saanto viljelystäHavaintoNormaal0.2
11Jatropan siementen saanto viljelystäHavaintoMaxi0.59
12Öljyn saanto jatropan siemenistäKäytetty puristinKäsikäyttöinen0.7
13Öljyn saanto jatropan siemenistäKäytetty puristinMoottoroitu0.3
14Biodieselin saanto jatropaöljystäKatalyytin määrä0.50.5
15Biodieselin saanto jatropaöljystäKatalyytin määrä10.5

R-koodi

Monenko tonnin bioöljyerä pitää tuottaa kerralla (ton):

n:

Moneenko satoon vuosituotanto jakautuu tällä alueella?:

Montako hehtaaria pystyy korjaamaan päivässä (0.01 ha ~ 25 puuta)?:

Minkä vasteen haluat nähdä?:

Mitkä tekijät haluat eritellä tuloksessa?:
Katalyytin määrä
Ikä
Kastelu
Käytetty puristin

Minkä yhden tekijän haluat eritellä kuvaajassa?:

+ Näytä koodi

Katso myös


Tuoreet muutokset jatropa- ja kalaöljyarviointeihin liittyen

Avainsanat

Jatropa, bioenergia, ilmastonmuutos, energiantuotanto

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>

VipuvoimaaEU rgb1.jpg Eakr logo fi.png