Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Jatropa on karuillakin alueilla toimeentuleva, biopolttoaineen raaka-aineeksi soveltuva, puumainen kasvi. Ominaisuuksistaan huolimatta jatropa ei sovellu viljeltäväksi Suomessa, sillä ollakseen tuottava, kasvi tarvitsee lämpimämmät ilmasto-olosuhteet. Jatropaa viljellään varsinkin Afrikassa ja Aasiassa, joissa olosuhteet ovat sopivat, työvoima halpaa ja viljely muutenkin sosioekologisesti kannattavaa. Tässä muuttujassa tarkastellaan, kuinka jatropaöljyntuotanto vaikuttaisi suomalaiseen energiantuotantoon, jos tehtäisiin päätös viljellä jatropaa suomalaiseen tarpeeseen maissa, jossa sen viljely on kannattavaa.

--1: Kuvaako tämä sivu oikeastaan jatropapohjaisen biodieselin potentiaalia suhteessa Suomen biodieselin kysyntään? --Mikko Pohjola 22. heinäkuuta 2011 kello 14.45 (EEST)

#: Alunperin oikeastaan ajattelin, että "suomalaisten tarpeet" ovat samat kuin Neste Oilin tarpeet (täydennettynä mahdollisilla muilla suomalaisilla biopolttonesteiden tuottajilla, jos sellaisia ilmaantuu). Eli koska biopolttonesteiden markkinat ovat globaalit tai ainakin Euroopan-laajuiset, ei ole hyödyllistä tarkastella suomalaisten kuluttajien biopolttonestetarpeita erikseen, vaan on tarkasteltava koko markkina-aluetta. Tässä tulee sitten rajaus vastaan, että jos tarkastellaan globaalia bioenergiamarkkinaa ja jatropan roolia siinä, mennään mahdollisesti niin laajaan tarkasteluun ettei siitä enää ole Nesteelle hyötyä. Jos tämä rajaukseni hyväksytään, pitää tuotanto suhteuttaa Nesteen biodieselin tuotantopotentiaaliin eikä suomalaisten kulutuspotentiaaliin kuten nyt on tehty. --Jouni Tuomisto 25. heinäkuuta 2011 kello 12.23 (EEST)

Kysymys

Kuinka jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaiseen tarpeeseen vaikuttaa suomalaiseen energiantuotantoon?

Vastaus

Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin(-)
Obstilanneviljelyalue hehtaareinaöljyntuotto litroinaosuus energian kulutuksesta prosentteina
1Ei viljelyä000
2Pienimuotoista viljelyä50 00025 000 0000.2
3Suurimuotoista viljelyä2 000 0001 000 000 0009

Perustelut

Ei viljelyä

Energiantuotannossa käytetään muita energianlähteitä, kuten öljyä, puupolttoaineita ja ydinvoimaa. Jatropalla ei roolia energiantuotannossa.

Pienimuotoinen viljely

Pienimuotoisena viljelynä voidaan pitää 50 000 hehtaaria jatropaviljelmäaluetta, sillä esimerkiksi Intiassa, joka on yksi suurimmista jatropan tuottajista, kasvia viljellään 40 000 000 hehtaarin alalla.[1] Jos jatropaa viljellään alueella, jolla jatropan tuottavuus on keskivertaista, eli n.500 litraa/hehtaari [2] on öljyntuotto 25 000 000 litraa. Jatropaöljystä saadaan energiaa 39,628 MJ/kg. [3] Jatropan tiheys on 0, 92 g/cm3, [3] eli 920 g/l. 25 000 000 litrasta jatropaöljyä kyetään tuottamaan siis 911.444 TJ (terajoulea)energiaa. Suomen energian kulutuksen vuonna 2011 arvioidaan olevan 416582 TJ. [4] Jatropan osuus kulutuksesta olisi siis noin 0.2 prosenttia.

Suurimuotoinen viljely

Perustelut samat kuin ylempänä mutta viljelyalue olisi 2 000 000 hehtaaria. Öljyntuotto 2 000 000 ha * 500 l/ha = 1 000 000 000 l. 1 000 000 000 l * 0,92 kg/l = 920 000 000 kg. 920 000 000 kg * 39,628 MJ/kg = 36 457 760 000 MJ = 36 457.76 TJ energiaa. Osuus Suomen energiankulutuksesta 36 457.76 TJ / 416 582 TJ * 100% = 8.75164%.

Riippuvuudet

Avainsanat

Biopolttoaineet, ilmasto, jatropa

Katso myös

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Jatropa | Biopolttoaineen valmistusprosessi Jatropaöljystä

Vaikutuskaavio jatropan käytöstä bioenergian lähteenä.
Taustamuuttujat:

Jatropan mahdolliset viljelyalueet | Jatropaviljelmäalueiden käyttömahdollisuudet | Jatropan siementen saanto viljelystä | Öljyn saanto jatropan siemenistä | Biodieselin saanto jatropaöljystä | op_en:Market prices of raw materials

Tuotantomuuttujat:

Jatropan viljelyalueet | Jatropaöljyn tuotanto maailmassa | Biodieselin tuotanto jatropaöljystä

Vaikutukset:

Jatropan viljelyn ilmastovaikutukset | Jatropan viljelyn ekosysteemivaikutukset | Jatropan viljelyn sosiaaliset vaikutukset

Vaikutuskaavion ulkopuoliset:

Jatropan myrkyllisyys | Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin | Jatropan käytön muut vaikutukset

Viitteet

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>