Jatropaöljyn tuotanto maailmassa

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Kysymys

Paljonko jatropaöljyä tuotetaan maailmassa tällä hetkellä? Entä jos otettaisiin käyttöön koko mahdollinen viljelypinta-ala?

Vastaus

Vuoden 2010 arvioidulla viljelymäärällä öljyä saataisiin n. 2562000-6832000 tonnia/vuosi. --1: Osuus hehtaareista joiden tuotannosta tehdään jatropaöljyä on jätetty huomiotta. Eli tässä on oletettu että koko jatropan viljelyalaa käytetään (tehokkaasti?) öljyntuotantoon. --Teemu R 21. heinäkuuta 2011 kello 11.27 (EEST)

Vuoden 2008 ennusteen mukaan vuonna 2015 on jatropaviljelmiä yhteensä 12 800 000 ha. Eri tietolähteiden arvioista laskettu keskiarvo on 0,6-1,6 tonnia öljyä hehtaarilta vuodessa. Mikäli ennuste toteutuu voidaan odottaa seuraavan taulukon mukaisia öljysatoja vuonna 2015. Taulukossa on mukana vuoden 2008 jatropan viljelyyn käytetyn alueen öljysato sekä öljysato mahdollisilta jatropan viljelyalueilta, joilla ei sitä vielä viljellä.

Jatropaöljyn tuotanto maailmassa(-)
Obst/ha/aNykykäyttöKäyttömahdollisuudetEnnusteHehtaaritTonnia öljyä/vuosi
10,6**201512 800 000 7 680 000
21,6**201512 800 000 20 480 000
30,6Viljellään jo*Nykyhetki900 000 540 000
41,6Viljellään jo*Nykyhetki900 000 1 440 000
50,6TeenviljelyalueetTeenviljelyn joutomaat*900 000 540 000
61,6TeenviljelyalueetTeenviljelyn joutomaat*900 000 1 440 000
70,6TuulivoimapuistotTuulivoimapuiston joutomaat*300 000 180 000
81,6TuulivoimapuistotTuulivoimapuiston joutomaat*300 000 480 000
90,6Ei tarkennettuEroosionhoito*250 000 150 000
101,6Ei tarkennettuEroosionhoito*250 000 400 000
110,6Ei tarkennettuViljelysten suojaaminen eläimiltä*250 000 150 000
121,6Ei tarkennettuViljelysten suojaaminen eläimiltä*250 000 400 000
130,6MaanviljelyalueetMuu viljelykäyttö*"Rajaton"Ei arvioitavissa
141,6MaanviljelyalueetMuu viljelykäyttö*"Rajaton"Ei arvioitavissa
150,6Muut joutomaatMuu viljelykäyttö*"Rajaton"Ei arvioitavissa
161,6Muut joutomaatMuu viljelykäyttö*"Rajaton"Ei arvioitavissa

Perustelut

Jos jatropakasveja on 1600 hehtaarilla, siemeniä saadaan 0,5-1 kg per kasvi, eli 1-2,5 tonnia hehtaarilta. Siementen öljypitoisuus vaihtelee 28% ja 30% välillä, ja siitä saadaan talteen noin 80%. Jos maaperä on keskivertoa, siitä saadaan 400-600 litraa öljyä hehtaarilta. Jos se on huonompaa, öljyntuotanto voi pudota jopa 100 litraan per hehtaari.[1]

1t*0,28 = 0,28t

2,5t*0,30 = 0,75t

Öljyä siis 0,28-0,75 tonnia/hehtaari.

Tiedot jatropan viljelystä ja sen vaikutuksista ovat ristiriitaisia ja kuva sen mahdollisuuksista on nopeasti muuttumassa. Jatropan kolme isoa siementä sisältävät hedelmät kypsyvät talvisin, mutta satoja voidaan vuodessa saada useita, mikäli maaperän kosteus on hyvä ja lämpötilat tarpeeksi korkeat. Siemenet sisältävät yleensä 30-40 prosenttia öljyä, joka on kuitenkin nykyisissä jatropa -kasveissa myrkyllistä. Geeniteknisen kehittelyn kannalta on kiintoisaa, että löytyy jatropalajikkeita, joissa öljypitoisuus on jopa 60 % eli korkeinta tasoa öljykasveissa. Jatropa tuottaa noin 2 tonnia öljyä hehtaarilta.[2]

Malissa jatropaa käytetään juuri aidanteina, joista saadaan myös siemensatoa noin 2,5-3,5 t/ha/vuosi (Openshaw). Kuivilla alueilla (vuotuinen sademäärä ale 200 mm) puu kykenee selviämään hengissä pudottamalla välillä lehtensä, mutta sen hedelmien tuotanto on niukkaa. Kun vuotuinen sademäärä on suuri (1500 – 1700 mm) ja kasveja lannoitetaan, voidaan saada runsaasti hedelmiä. Jatropa on täydessä tuotantokunnossa 6 vuoden iässä, josta eteenpäin tuotanto on 3,45 t siemeniä. Tonnista hedelmiä saadaan 440-460 kg siemeniä ja niistä 110-180 kg puristettua öljyä.[3]

110kg/440kg = 0,25

180kg/460kg = 0,4

0,25*2,5t = 0,625t

0,4*3,5t = 1,4t

Siemenissä on 25-40% öljyä, mikä tarkoittaa 0,625-1,4 tonnia öljyä/vuosi.

25-30% siemenistä on öljyä. Siemeniä saadaan yhden tietolähteen mukaan 0,4-12 tonnia hehtaarilta ja toisen mukaan 0,1-8,0 tonnia.[4] Tämä tarkoittaa, että öljyä tulisi 0,025-3,6 tonnia/hehtaari.

Eri tietolähteiden arvioista laskettu keskiarvo on 0,6-1,6 tonnia öljyä hehtaarilta.

#: Kyseiset tiedot kuuluvat saantosivuille. Tämä sivu on varsin suoraviivaista laskentaa. --Jouni Tuomisto 4. elokuuta 2011 kello 09.53 (EEST)

Riippuvuudet

  • Jatropan viljelyalueet --#: Pitäisi ratkaista, käytetäänkö laskuissa mahdollisia vai todellisia viljelyalueita ja miten. Vai käytetäänkö todellista arviota, ellei se ylitä mahdollisten määrää? --Jouni Tuomisto 4. elokuuta 2011 kello 09.53 (EEST)
--#: Mielestäni tähän kuuluvat vain laskukaavat ja korkeintaan jotain tuloksia eri skenaarioille. Todellinen arvio ei välttämättä ole relevantti tulevassa arvioinnissa. --Teemu R 4. elokuuta 2011 kello 13.50 (EEST)

Kaava

+ Näytä koodi

Tässä oli aiemmin muotoiluja käsittelevä taulukko. Se on siirretty sivulle Input.interp.

Avainsanat

Jatropa, ilmastonmuutos, biopolttoaineet

Katso myös

Jatropan käyttö bioenergian lähteenä
Ensyklopedia-artikkelit:

Jatropa | Biopolttoaineen valmistusprosessi Jatropaöljystä

Vaikutuskaavio jatropan käytöstä bioenergian lähteenä.
Taustamuuttujat:

Jatropan mahdolliset viljelyalueet | Jatropaviljelmäalueiden käyttömahdollisuudet | Jatropan siementen saanto viljelystä | Öljyn saanto jatropan siemenistä | Biodieselin saanto jatropaöljystä | op_en:Market prices of raw materials

Tuotantomuuttujat:

Jatropan viljelyalueet | Jatropaöljyn tuotanto maailmassa | Biodieselin tuotanto jatropaöljystä

Vaikutukset:

Jatropan viljelyn ilmastovaikutukset | Jatropan viljelyn ekosysteemivaikutukset | Jatropan viljelyn sosiaaliset vaikutukset

Vaikutuskaavion ulkopuoliset:

Jatropan myrkyllisyys | Jatropan viljely bioenergian lähteeksi suomalaisiin tarpeisiin | Jatropan käytön muut vaikutukset

Viitteet

  1. http://www.svlele.com/jatropha_plant.htm
  2. Löytöretkiä biopolitiikkaan: Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050; Osmo Kuusi, Sirpa Kurppa ja Jussi Pakkasvirta (toim.)[1]
  3. Peltomassat globaalina energianlähteenä: Katri Pahkala, Kaija Hakala, Markku Kontturi, Oiva Niemeläinen [2]
  4. Jatropha: A smallholder bioenergy crop [3]

Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>